Karma – saatus (tegude saadus)

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1436 kommentaari.

Mailale, 2004-12-13 09:59:42

post!

Püha Maarja ning kõik pühakud!, 2004-12-13 10:00:39

Olge meie eestkostjaks Issanda ees,
et ta meid aitaks
ja laseks pälvida õndsust -
Tema,
kes ta elab ja valitseb
igavesest ajast igavesti.
Aamen.

Vastseliina Toomas, 2004-12-13 10:06:11

Sest selleks et kogeda “Jumala armu” reaalselt, läbi teiste, peab märkama teisi. Märgata teisi tähendab neilt õppida. Õppida teistelt tähendab neid tunnustada. Teisi tunnustada tähendab neid väärtustada. Väärtustada tähendab kogeda neid kellenagi, kelles on ilu, armastust, tõde. Kogeda ilu, armastust,tõde tähendab kogeda jumalikku - kogeda jumalikku teises tähendab tunda ära iseennast. Tunda ära iseennast tähendab kogeda armu, mis täidab kogu olemist, mis pakitseb tundeist, mõtteist, mida keegi sellisel viisil veel pole tundnud ega mõelnud. Maailm muutub värskeks.

Et nii juhtuks tuleb ennast pidevalt puhastada... puhastada... puhastada... Püha Missa... meeleparandus...Püha Missa... Püha Missa... Püha Missa...

Kogeda armu tähendab tähendab kogeda teisi tundmatu osana endast.

Kogeda armu tähendab olla sakramentidele nii lähedal kui võimalik.

Meie Issanda Ihu söömine ja Meie Issanda vere joomine.

Meister õpib “professoriltki”, kuna teab, et tollegi sisimas peitub seesama lahutamatu olemus. Pakkudes tassi teed, pakub ta seda ühtaegu iseendale. See on temagi eksam, katsekivi - kas toimub kontakt.

Püha Missa.

Meister ei samastu rollidega, ta valib neid (k.a nn negatiivsed). Nõnda kui Looja valib paljususe, luues eimillestki midagi - siis oleks see otsekui olemas. Mõistus aga haarab sellest kinni ja arvab, et leidis päästerõnga, tundes ometigi, kuidas all haigutab sügavik.

Rollid on jaatus ja eitus, eituses on jaatust, ainult jaatus on olemas - eitust pole. Püha Missa.

Ta pole kindel, kas püsib pinnal, rabeledes seepärast lakkamatult. Mõte ei tohi katkeda, sest inimene - see on gi mõte.

COGITO, ERGO SUM asemel om SUM, ERGO SUM, SUM-SUM-SUMISEMINE...

Kes siis selle inimesega mõtleb, kui “temaga mõeldakse”? Või mis juhtub, kui ta ühel päeval kaotab mälu ja peab elama vaid hetkekaupa? Kui ei sünni ühtki mõtet? Kas siis ta kogeb “tühjust”?

Ta süda ja veri ja keha SUMISEVAD

SUM, ERGO SUM

SUM-SUM-SUMISEMINE!

Jumala ingel!, 2004-12-13 10:07:27

Sina,
kes Sa oled mu kaitsja,
jumalakartuses usaldan end Sinu hoolde,
et sa mind tänasel päeval
valgustaksid, kaitseksid, valitseksid ja juhiksid.
Aamen.

Ole tervitatud, Kuninganna!, 2004-12-13 10:10:28

</i>Halastuse ema,
meie elu, meie rõõm ja me lootus,
ole tervitatud.

Sind palume meie,
pagendatud Eeva lapsed,

Sinu poole hüüame nuttes
siin pisarate orus.

Pööra nüüd Sina,
meie eestkostja,
oma halastavad silmad meie poole,
ning Jeesust,
oma ihu õnnistatud vilja,
meile pärast maist vangipõlve näita.

O püha, o vaga, o helde Neitsi Maarja!

Püha Joosep!, 2004-12-13 10:12:27

Sa neitsite kaitsja ja Isa,
Sinu hoolde olid usaldatud
kogu veatuse täius -
Jeesus Kristus ja Maarja,
Neitsite Neitsi,

me palume Sinu eestkostet,
et võiksime olla vabad kõigest,
mis inimest rüvetab,
ning teenid Jeesust ja Maarjat
puhta meele, südame ja ihuga.
Aamen.

Issand!, 2004-12-13 10:13:59

Me palume Sind, Issand,
käi oma Vaimuga meie eel
ja saada meid meie eluteel,
et kõik meie palved ja tööd
algaksid alati Sinus
ja jõuaksid Sinus lõpule.

Kristuse, meie Issanda läbi.

Aamen.

Toomas, 2004-12-13 10:14:20

Dixi.

AAMEN Vastseliina Toomas, 2004-12-13 10:20:02

Kostariika tarakanid. Palju tarku raamatuid. Tekstid, tekstid ja tekstid.

AAMEN

Abielu on sakrament. Abielu ideaal on totaalne seks sakramendi ülistamiseks.

AAMEN

Neitsi Maarja kui Maa. Jumal kui Maa seemendaja.

AAMEN

Mehe füsioloogia on Pursata ja siis olla pursete vahel abitu. Naisel on teisiti.

AAMEN

Meheks olemine pole kaks rolli, vaid kaks paratamatust.

KAEMUSE KOHT.

Võimalik, kui mees unustab, et ideaalis pole ta mees, vaid Inimene.

KAEMUSE KOHT

Jumal on mehele Inimeseks saamise vahend.

AAMEN

Jumala lähedal üllatame ja ületame ennast kogu aeg.

AAMEN

...ja leiab tee teiste inimesteni, mis muidu on Suhtlematuse Seinaga betoneeritud.

AAMEN

Alandama teisigi Suhtlematuse Betoonseina purustama.

AAMEN

Vihastada on palju lihtsam kui viha pidada - seda viimast ristiusk tõesti ei oska.

AAMEN

Püha Missale. Meie Issanda Jeesus Kristuse ihu sööma ja verd jooma. Osadusse Jumalaga ja teiste inimestega.

AAMEN

Ikka vabaneb küll.

AAMEN

Meister ongi Saatan, kes käigult purustab maske: “Meister - see on surm, ja õpilane - see, kes peab surema.”

Faust ja Mefistofeles.

Sügava tõe vastand on teine sügav tõde.

Ristiusk on loomu poolest kiiksuga. Professorid ei saa endale tavaliselt eriti kergesti kiiksu lubada.

AAMEN

Aga see surm tuleb paratamatult, sest muidu ei ärkaks ta ellu. Meister on see, kes ükskord äratab ta surnuist - nagu tedagi kord äratati.

Meister kui Põrguvürst äratab Surma,
Jumal aitab IgavestiElama, IgavestiElada juba nüüd ja siin.

Sügava tõe vastand on teine sügav tõde.

Sind võib rahuga kõrbesse saata. Oled mõistusest prii.

Vastseliina Toomas, 2004-12-13 10:26:08

Aamen.

Padre Alfonso, 2004-12-13 10:37:39

Ei pruugi. Võib hoopis hakata produtseerima traktaati Kostariika tarakanide jalakarvade kohta.

Väga hästi öeldud ;-)

Vihastada on palju lihtsam kui viha pidada - seda viimast ristiusk tõesti ei oska.

Aga vada see väide on mu meelest pisut meelevaldne. Nii palju kui mina kristlasi kohanud olen, ei julge nad avalikult vihastada (kuna see pole sünnis), kuid seda pikemalt peavad peidetud viha, seda kindluse mõttes eitades või ümber nimetades.

See on üks koht, kus kristluse õpetus inimestele karuteene teeb.

Kohalesaabunu, 2004-12-13 10:43:47

Mäletamisi filmis “Jeanne d`Arc” ilmub Jumal kord Saatana, kord Jumalana - piirid on hajunud. Siin on küsimus, kas nägijal õnnestub ära tunda mõlemad kui omaenda võimendunud isikuosad - ja jõuda sinnapoole Head ja Kurja.

Kuid Meistri siht on aidata inimestel leida endast seesama sügav, kõigutamatu rõõm, mis on tema enese õndsuse allikas.

Kas Sinu armastatus rõkatab aina puhtam rõõm, kui temaga oled?

Kas Sinu laps sulab armastuses, mis voogab tõkketult teie vahel, väljendades tohutut vastastikust tänu?

Kas Sinu sõber on inspireeritud pärast paljusid koos lävitud aastaidki?

Kas Sa näed, kui ligi on Taevariik?

See ei vaja vähimatki mõistust.

Padre Alfonso, 2004-12-13 10:47:52

Palju Lugenu on kohale saabunud.

PL, Padre A., 2004-12-13 10:51:03

Toomas: Vihastada on palju lihtsam kui viha pidada - seda viimast ristiusk tõesti ei oska.

PA: Aga vada see väide on mu meelest pisut meelevaldne. Nii palju kui mina kristlasi kohanud olen, ei julge nad avalikult vihastada (kuna see pole sünnis), kuid seda pikemalt peavad peidetud viha, seda kindluse mõttes eitades või ümber nimetades.

See on üks koht, kus kristluse õpetus inimestele karuteene teeb.

PL: Jah, kristlaste super-ego, interioriseerunud “moraalme tsensuur” on tavapärasest tugevam ja reeglina alla surutakse rohkem osiseid oma tervikust.

Kuni me ei jaata oma tundeid, ei pääse me ka vihapidamisest. Tundeid jaatada ei tähenda ju neid ilmtingimta välja elada - kui meie teadvus on juba piisavalt tugev, saame neid läbi vaatlejaks jäämise ka “sublimeerida”. Energia transformeerub (mitte ei suruta alla) ja siis saab välja elamata tundest meid muutev õppetund.

Vastseliina Toomas, 2004-12-13 10:51:04

Vihasta kui vaja, aga ära pea viha!
Nii on kristlik!

Vastseliina Toomas, 2004-12-13 10:52:56

Meil oli DELFIs pikalt arutlusaineks silt Toomas Lepa endise Käsmu suvila taral:
HEA KOER

...

See silt avab minu arust kõige paremini Hea ja Kurja Vastanduse olemuse.

Hea on.

Kuri on millegi jaoks.

Vastseliina Toomas, 2004-12-13 10:55:13

HEA KOER /koer on hea/

vs

ETTEVAATUST, KURI KOER /koer on kuri muuhulgas ettevaatuse äratamiseks ja seeläbi.../

Kohalesaabunu, 2004-12-13 10:59:03

Küsimus on, kuidas kõigutada selle maailma alustalasid.

Küsimus on, kuidas kangutada selle maailma alutalasid.

Kohalesaabunu, 2004-12-13 11:00:03

Seda asja välja ei mõtle.

Vastseliina Toomas, 2004-12-13 11:02:04

PL:
Kuni me ei jaata oma tundeid, ei pääse me ka vihapidamisest. Tundeid jaatada ei tähenda ju neid ilmtingimta välja elada - kui meie teadvus on juba piisavalt tugev, saame neid läbi vaatlejaks jäämise ka “sublimeerida”. Energia transformeerub (mitte ei suruta alla) ja siis saab välja elamata tundest meid muutev õppetund.

Jah. Negatiivsed tunded nõnda sublimeerida, et kõrgemale pääseda oleks ülev eesmärk!

***