Karma – saatus (tegude saadus)

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1436 kommentaari.

Hodža Nasreddin(Rahurikkuja), Harri Kingo, 2004-12-11 20:23:39

Ma olen inimene ja mul on oma sümpaatiad ja antipaatiad ning sina kuulud nende viimaste hulka.
Seda mitte sellepärast, et sa Kingo oled, vaid sinu tegevuse tõttu.
Kui ma oleksin mingi programmeeritud masin, nagu sa eeldad, siis ma tõepoolest teeks vahet voblasabas laamendaval Kingol ja siinsel tagasihoidlikul Kingol.

Ja kui isegi võtta tõena su minu kurjana ja kõige mu öeldu kurjusena määratlemine, siis... kus õpetuses on öeldud, et kurja tuleb tasuda kurjaga?
Mina oskan vaid satanismi nimetada...

Ja kõik?
Minu teada ei paita KarS pättidel pead ja ka kristlus annab armu vaid kahetsevatele pättidele... sorry, patustele.
Ja karmaseadustegi järgi on sinu kuri elu su eelnevates eludes tehtud kurjuse tagajärg.

Ma ei lähe sellise sinupoolse tülitsemise provotseerimistega kaasa,

Ikka sa veel ei mõista, et provotseerid sina oma läbuga voblasabas, mida mitte ainult mina lugemas ei käi.
Aga, et sa siin kaasa ei lähe... Hirm on see, mis mehe araks teeb :o)))

inkognito, 2004-12-11 20:58:03

Kristluses on samuti taoline mõiste, külvi ja lõikuse printsiip olemas.
Ga.6,7. Ärge eksige, Jumal ei anna ennast pilgata, sest mis inimene külvab, seda ta ka lõikab!

Njah, elfitaat 06:11, 2004-12-11 21:34:32

"Ma arvan, et elu ise vastab su küsimustele."

Need küsimused olid pigem retoorilised, viitamaks vastustena neile aspektidele, mis Su väite “Karma - ma nimetaks seda kohustuslikuks elukavaks, mille oleme ise kokku pannud uueks kehastuseks võttes arvesse eelmises elus tehtud vigu.” paikapidamatust näitasid.

Soovitan Sul veel kord mu 02:22 komm üle lugeda. Seekord pisut tähelepanelikumalt...

Njah, HK 10:09, 2004-12-11 22:39:26

"Nirvaanasse jõudes isiksus ei kao. Säilub ja jätkub see olemuslik, kes oma arengulist teed käib."

Isiksuse säilimise püüe on samuti soov elik def'i järgi nirvaanasse pääsu takistus.

Isiksus on üks kõige raskemini määratletavaid nõisteid üldse, kuid siinkohal mõistkem selle all inimese eri olemisaspektide – materiaalse, intellektuaalse ja vaimse – sünteesi, ühisosa

Sisuliselt iga vaba erg energiat omab soovi vastasmõjuliste protsesside kaudu soojussurmaliseks kõduda. Sellele viitab entroopia kasvamise seadus.

seda inimese olemuslikku tuuma, mis jätkub ja areneb ja mis tagab meie pidevuse – et oleme alati samased iseendaga, seda nii 10 kui 50 aastasena, ja et me pole ka oma elu lõpul keegi teine kui olime siia maailma sündides.

Kaht korda ei pidavat samasse jõkke astuda saama: seda väidavad budistid. Samas loodusnähtused (sh. isiksus) säilitavad oma olemuslikke vorme ka siis, kui mateeria nende sees vahetub.

Nii et käsitlusi on erinevaid. Ise olen seda meelt, et kuigi inimsubjekt on sünnist(eostamisest) surmami üks terviklik protsesside entiteet, on siiski ekslik väita, et 10-aastasena ollakse samane 50-aastasega. Kuigi subjekti entiteedi järjepidevus on olnud kestev, on vahepeal toimunud pidevate pisimuutuste tõttu palju muutunud.

Mis aga puutub selle subjektse entiteedi surma, siis see saabub justnimelt seetõttu, et ta ei suuda enam enda terviklikkust ja toimesuutlikkust välismaailmsete protsesside lagundava sissetungi eest kaitsta. Kui aga entiteeti kooshoidnud protsessid lakkavad, siis selles varem sisaldunud protsessid hajuvad mööda maailma laiali. Ses suhtes korreleerub teatud mõttes budismi mahajaana variandiga.

Su häda on, et üritad kõike taandada tagasi füüsikale, keemiale või mingile muule teadusvaldkonnale, taipamata, kui võimatu see tegelikult on, kui soovid aru saada vaimsetest tõdedest.

Aga lõppkokkuvõttes taandubki kõik füüsikalistele protsessidele. Ainult, et see “taandumine” pole sugugi lihtsustumine, vaid hoopiski kombinatoorne ja mittelineaarsustest sünergiat tekitav keerukus.

Just see inimloomale üle jaksu käiv hallata keerukus on põhjuseks, miks ei piisa vaid fundamentaalfüüsikast, vaid on vaja ka teisi teadusharusid kirjeldamaks neidsamu protsesse üldisemal ja seetõttu ka lihtsustatumal tasemel.

Ka “vaimsetel” protsessidel on seesama füüsikaline aluspõhi, mis teistelgi...

Njah, HK 10:23, 2004-12-11 22:58:52

"Hinnangud heale ja halvale on kaheldamatult subjektiivsed, kuid hea ja halb ise on siiski objektiivselt olemas"

Kus ja kuidas? Hinnang on alati subjektiivne!

Füüsilisel tasandil on see kergesti mõistetav – kui meie keskkonna tingimused kasvõi veidi muutuvad, on meil kohe halb. Hea on, kui oleme kooskõlas oma keskkonaga ja ka sesmiselt korrastatud.

Võrrelduna kogu versumiga on seda teadaolevalt ainult mõni km planeedi Maa geoidse pinna läheduses. Elik ökosfäär. Kuna me selles elame, oleme ka selle suhtes kohastunud.

Ja need asjad on väga objektiivsed, ja mitte kusagil kokku lepitavad või ümbertehtavad oma inimlike tahtmiste kohaselt.

Objektiivsust on ses vaid sellevõrra, et me subjektiivselt just selles kohas tegutseme. Tasub vaid planeedilt Maa lahkuda ja seda objektiivsust on järgi vaid sedavõrd kui skafandreid ja hüdropondseid aedu kaasa võtta suudame.

Ideaal – see kõige inimesele kõige “heam Hea” – on seeläbi objektiivselt täiesti olemas.

Elik eelnevat arvestades vastab selle Ideaali ("heama Hea" aka jumaluse) kriteeriumidele ökosfäär planeedil Maa ja vast veel mõnel võimalikul sarnasel teisel planeedil.

Vaevalt Sa küll seda mõtlesid...

Njah, Hele 18:25, 2004-12-11 23:21:44

"Mis puutub õpetustesse ja õpetajatesse, siis olen juhindund ütelusest et take the best and leave the rest."

Kunagi 70'tel püüti nii uurida naisenäo ilu, et sobitati kuulsuste piltidelt kokku näoosad, mida neis just kõige ilusamaks peeti. Kokku tuli sest aga miskipärast üsna kole nägu...

Hele, Njah 22:58, 2004-12-11 23:31:22

eelnevat arvestades vastab selle Ideaali ("heama Hea" aka jumaluse) kriteeriumidele ökosfäär planeedil Maa

Sa räägid ainult füüsilisest reaalsusest, heaolu välistest tingimustest, millele inimtunnetuses vastab Maslow vajadustehierarhia alumine korrus. Ent inimese “Hea” pole määratud ainult füüsiliste tingimustega ja kõrgemate vajaduste nimel ollakse valmis taluma küllalt suuri puudujääke madalamate vajaduste rahuldatuses.

Vaimne hea peegeldub muidugi ka füüsilises, näiteks kui jätame kaasolevused ja nende elukeskkonna hävitamatta budistliku kaastunde mõjul, austusest Jumala loomingu vastu või bioloogilise mitmekesisuse imetlusest. Ja kindlasti jõuavad just füüsilises keskkonnas inimtegevuse tagajärjed inimeseni tagasi. Ainult et see võib toimuda nii pika ringiga, et protsess muutub pöördumatuks enne, kui inimkond sellest aru saada ja vastumeetmed tarvitusele võtta jõuab.

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2004-12-11 23:33:39

Njah, Hele 18:25, 2004-12-11 23:21:44

Naise ilu peitub tema silmades.

Olev:))

Hele, 23:21, 2004-12-11 23:36:27

Kokku tuli sest aga miskipärast üsna kole nägu...

Kehvalt sobitati järelikult. Ma olen kuulnud, et saadi üsna keskpärane nägu, ju siis olid kujutisetöötluse vahendid vahepeal arenenud. Ja ärgem unustagem omaenese loomingulist komponenti, mille abil kujundame isekogetust ja teistelt õpitust kokku oma vaimse näo.

Hele, Olev, 2004-12-11 23:51:21

Ilu pidi hoopis vaataja silmades olema.

Üks lugu selle kohta. Läksin kindlustuslepingut sõlmima ja ega ma palju mäletagi, mis sinna kirja sai, sest imetlesin kindlustusagendi suuri rohekassiniseid silmi... ilusaimad silmad, mis ma elus olen näinud, värvid nagu Kreeka meri lennuki pealt, nagu kalliskivid... uskumatu, et orgaanilisest ainest üldse midagi sellist saab. Sa Olev peaksid teda nägema... või äkki parem mitte... Jutu lõpuks võtsin julguse kokku ja ütlesin, et küll on imelised silmad ja kui need on läätsed, siis kust neid saab... Neiu muutus seepeale ootamatult kurvaks ja kurtis, et jah, juba kooliajal narrinud pinginaaber teda nende silmade pärast ufolaseks... Ta pidaski seda looduse imelist kingitust täitsa tõemeeli oma veaks ja puuduseks. Õudne ju mida inimlik kadedus võib teha. Ja ma olin osanud oma ettevaatamatu repliigiga tahtmatult talle veel kord haiget teha.

Njah, Hele 23:31, 2004-12-11 23:59:25

"Sa räägid ainult füüsilisest reaalsusest, heaolu välistest tingimustest, millele inimtunnetuses vastab Maslow vajadustehierarhia alumine korrus."

Jah, aga ka kõik mittefüüsilisena tunnetatav subjekti teadvuses on sellesama füüsilise maailma protsesside mittelineaarsest keerukusest tekkiv sünergia.

Lisaks on inimtaju programmeeritud sellisena, et kõike 5 meele kaudu saabuvat infot seostatakse automaatselt “välis”maailmaga, ülejäänut (sh. mõtteid ja tundeid) aga “sisesena” mitte. Seega vaid niipalju kui ennast tajutakse nende 5 meele kaudu, peetakse üldiselt inimese füüsiliseks pooleks. Ülejäänut mitte.

Ammustest aegadest, kui polnud ei mikroskoope ega MRI'sid, on mõistetav see vahetegemine, aga nüüdseks ollakse inimsisestest protsessidest juba palju teadlikumad, kuid arhailised stereotüübid on visad kaduma...

Njah, OV 23:33, 2004-12-12 00:01:16

"Naise ilu peitub tema silmades."

Aga needki silmad sel koondportreel võeti kelleltki, keda just tema silmade pärast ilusaks peeti...

Po, Njah, 2004-12-12 00:07:32

Aga needki silmad sel koondportreel võeti kelleltki, keda just tema silmade pärast ilusaks peeti...

Küllap Liisabet Taylorilt...

Harri Kingo, Njah, 2004-12-12 00:11:43

Njah: “Isiksuse säilimise püüe on samuti soov elik def'i järgi nirvaanasse pääsu takistus.”

Sellised stamplaused on vaid osaline ja pinnaline tõde. Võiks vaadelda asja veidi dünaamilisemalt – vaimse tee algul on soov saavutada vabanemine kaheldamatult suur. Edenedes see soov aitab inimest tema teel, kuid mida lähemale oma vaimsele ideaalile, seda enam selline soov kustub, raugeb. Eks ole nirvaanagi vasteks vaibumine, kustumine. Soove ühel hoobil lõpetada on külalt keerukas, tavaliselt läheb selleks elu ja selline “äkki ja korraga” nõuab elupikka ettevalmistust. Teid ja viise on erinevaid.

Njah: “Sisuliselt iga vaba erg energiat omab soovi vastasmõjuliste protsesside kaudu soojussurmaliseks kõduda. Sellele viitab entroopia kasvamise seadus.”

Väga võimalik, kuid füüsika abil sa nirvaanat siiski ei mõista. Nagu on keemia abil raske mõista armastust. Võibolla sina lepiksid oma reaalelus ka armastuse füüsikalis-keemilise valemiga paberilehel, tavalistele inimestele jääb sellest elus siiski väheks.

Njah: “Kaht korda ei pidavat samasse jõkke astuda saama: seda väidavad budistid.”

Seda väitis siiski Herakleitos Kreekast. Ometi, sina oled ikka seesama sina, kes sa olid 10, 20 või 30 aastat tagasi. Et sa ka muutud selle aja kestel, kaheldamatult, õige. Kuid sa pole kunagi keegi teine – näiteks tema - kui sa oled olnud. Ega vaatle end kunagi temana – teisena.

Ja õige, keha laguneb ja kaob. Kuid sinu dharmade kooslus põhjustab su jätkumise ja taassünni – nii arvavad budistid. Ja see kõik ei taandu füüsikalistele protsessidele, nagu arvad. Kuigi me oleme seda – suremist - võimelised jälgima materiaalsel tasandil, füüsikaliste protsesside väljendusena. Ja vaimsetel protsesidel on siiski vaimne “aluspõhi”, kui su väljendit kasutada.

Eesti keelde on tõlgitud väga valgustav raamat: Sogyal Rinpoche “Tiibeti raamat elust ja surmast”. Selle tiraaž praeguseks maailmas on vist mälu järgi 40 miljonit, mida pole sugugi vähe. See on väga hea selgitus Tiibeti budismi alustest, ideaalidest, elust ja surmast. Kes on oma ihusilmaga autorit näinud, saavad tema kohta vaid väga häid sõnu lausuda.

Harri Kingo, Njah, 2004-12-12 00:17:13

Njah: “Elik eelnevat arvestades vastab selle Ideaali (”heama Hea" aka jumaluse) kriteeriumidele ökosfäär planeedil Maa ja vast veel mõnel võimalikul sarnasel teisel planeedil.

Vaevalt Sa küll seda mõtlesid..."
————————————————-

Muidugi ei mõtelnud ma seda, kuid sa ka ise oled ju minuga sama meelt füüsilise olemistasandi osas, et see meile hea füüsilisel tasandil on täiesti objekiivsed tingimused meie Maa ökosfääris. ja füüsiline headus seega objektiivne, mite subjektiivne reaalsus.

Kõige heam Hea pole siiski vaid füüsiline keskkond. Ka teavus on vadeldav analoogselt. Ning on ka vaimne olemine - kirjutasin neist sama, mida mateeriastki. Sinu jaoks pole neid aga olemas, tean.

Harri Kingo, Njah, 2004-12-12 00:22:57

kordus ja vigadeta:

Kõige heam Hea pole siiski vaid füüsiline keskkond. Ka teadvus on vaadeldav analoogselt. Ning on ka vaimne olemine - kirjutasin neist sama, mida mateeriastki. Sinu jaoks pole neid aga olemas, tean.

Harri Kingo, Njah, 2004-12-12 00:44:40

Kuid ometi, ka kõige paremad teooriad ja vaimukamad skeemid ei asenda kunagi reaalset, isiklikku vaimset kogemust. Kui sa, Njah, soovid aga tõestust, siis on kogemuse tõestuseks edasine elupraktika, mis arvestab juba ka saadud kogemust.

Kui saadud vaimne kogemuse arvestamine oma elus viib inimese kaosesse, siis pole kogemus olnud tõeline või pole seda osatud enesele hüveks kasutada.

Kui aga vaimne kogemus parandab inimese elu igas mõttes ja on hea ka inimese kaaslastele, siis on see reaalne tagajärg kinnituseks kogemuse ehtsusele.

Toomas, nj, 2004-12-12 00:51:33

A mängida oli tore.

—-

Ja ka Su mängimist lugeda oli tore!

:))))

Lilleke, Harri Kingo, 2004-12-12 01:02:22

''Kui saadud vaimne kogemuse arvestamine oma elus viib inimese kaosesse, siis pole kogemus olnud tõeline või pole seda osatud enesele hüveks kasutada.''

Kas see pole liialt ränk hind, et tõde teada saada?

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2004-12-12 01:08:39

Njah, OV 23:33, 2004-12-12 00:01:16

Inimese silmades on tema tegelik olemus peidus.

Oma lapse emmega läbi silmade kohtusingi. Mõistsin seda TEGELIKULT alles viiekümne ühe aastaselt.

Ei saa teda kuidagi üksi jätta ega enneaegu minna.

Olev:)

***