Teesid ettekandele "Jumal - kas tema või see?"

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1147 kommentaari.

Padme, 2005-11-24 21:32:57

Ma lugesin ja lugesin nii neid Priidu katkendlikke teese (tegelikult lihtsalt märkmeid) kui ka järgnevaid arutlusi, ja ei taipa senimaani, miks Priit ja veel mõned on nii veendunud, et analüüsides vanade juutide jumalanimetusi, me nihkume kuidagi lähemale Jumala olemuse mõistmisele? Mina näiteks ei arva, et õppides telefoniraamatust pähe kellegi telefoninumbri, mõistan ma rohkem selle inimese olemust, kelle number see juhtub olema.

Ja miks kogu teema nii poolik on? Uuriks ka indiaanlaste jumalanimesid? Mida need meile jutustaksid Jumala olemusest? Või Kesk-Aafrika hõimude omi? Ja veel ka ugrilaste, aborigeenide, pärslaste ja korealaste omi? Mida me Jumala olemuse kohta kokkuvõttes teada saame?

Kas Priit, olles ateist ja materialist, tõesti arvab, et Jumal ilmutas juutidele oma nimede läbi oma olemuse, või arvab ta, et juudid püüdsid Jumalale nimesid andes kuidagi väljendada OMI arusaamu Jumala olemusest? Kuidas on õige, Priit?

Juutidel oli palju eri tähendusvarjundiga nimetusi Jumala kohta. Ajas need muutusid. Mida me sellest järeldame Jumala olemuse kohta? Järeldaks siiski ehk midagi vanade juutide taipamiste kohta? Oleksime ehk tõele lähemal?

v.l., 2005-11-24 21:43:10

Targad kutsuvat jumalat paljude nimede läbi
Telugu vanasõna

33338, 2005-11-24 21:44:04

uvitav uvitav, telehvoni nummbrijärrgi ej saa teha üldistisi elanikukohhta aga lúuludepxhjal saab seda teha välljamxéldud jumalakohhta. telehvon ja elanik on vähämalt olemas.

v.l., 2005-11-24 21:51:39

Jumal ei ole väljamõeldis. Inimestel on lihtsalt erinevad arusaamad temast.

Padme, 2005-11-24 21:59:09

Aaaa. Kui Priit Kelderi katkendlikud märkmed räägivad inimeste - konkreetselt vanade juutide - arhailistest arusaamadest Jumala olemuse kohta, siis seda kõike katkendlikku oleks ta võinud ka täpselt nii nimetada: “Minu tekstikatked vanade juutide arusaamadest Jumala olemuse kohta”.

Teemaks on niisiis vanad juudid, ja mitte Jumal või Jumala olemus.

Olev Vallimaa, kork15@hot.ee, 2005-11-24 22:03:11

Seni loetu põhjal peaaegu küll. /Ohkab/

priit kelder, 2005-11-24 22:15:56

Padme, alustada tuleb ju millestki. Mina alustasin (nalja pärast) juutide jumalast, sina jätka siis tulemaalaste ja burjaatidega. Ning ka sina võiksid kogu arutelu tuuma tabada - mis või kes ta/see siis on, se jumal? Mitte jumala olemusest ma ei räägi, vaid üksnes selle fenomeni liigitusest elajate või elutute asjade kilda. Arva selle kohta midagi, aga ära opereeri telefoniraamatuga, eks ju. See oli mõneti tobelapsik, ütleksid usuinimesed su säärase käitumise peale.

Uuk, Padme, 2005-11-24 22:16:00

Ma lugesin ja lugesin nii neid Priidu katkendlikke teese (tegelikult lihtsalt märkmeid) kui ka järgnevaid arutlusi, ja ei taipa senimaani, miks Priit ja veel mõned on nii veendunud, et analüüsides vanade juutide jumalanimetusi, me nihkume kuidagi lähemale Jumala olemuse mõistmisele?

Millest sa seda järeldad, et keegi (peale sinu) siin Jumala olemusele lähemale söandab jõuda, veel vähem läbi heebrea nimede? Väike lühiühendus vist.

Padme, 2005-11-24 22:27:45

Sa alustasid kusagilt Moosese eelsest ajast, st ajast ca aastast 3700 ja enam tagasi. Kuidas sa kavatsed jõuda jutuni Jumala olemusest? Või sa jäädki meile arhailiste rahvaste arhailisi arusaamu tutvustama selle asemel, et Jumala olemusest rääkida?

Tegelikult - kuidas sa üldse saad rääkida tõsiselt selle olemusest, mida sinu jaoks pole olemas? Priit, kuidase sind ja su tekstikatkeid tõsiselt võtta, et need pretendeerivad Jumala olemuse käsitlusele, kui nad seda ei ole ega saagi olla - eriti mitte sinu klaviatuurilt ja mõistusest tulenevatena?

Padme, Uuk, 2005-11-24 22:30:36

Uuk, millest ma järeldan, et keegi tahab Jumala olemusest siin kirjutada?

Hea küsimus, Uuk.

Ma järeldan seda sellest katkete kogumist pealkirja all: “Teesid ettekandele ”Jumal - kas tema või see?"", mida me siin kommenteerime.

See peaks ikka vist olema üks Jumala olemust puutuvaid küsimusi, kas Jumal on SEE või TEMA. Või pole?

Uuk, Padme, 2005-11-24 22:33:59

Kui komme algusest peale sirvid, siis näed, et olemusejutust pole haisugi. Ja juudi nimedele läks teema hoopis omasoodu.

Mulle isiklikult ja ilmselt enamikule usklikest on jutt Jumala olemusest blasfeemia.

Padme, Uuk, 2005-11-24 22:45:10

Ma lugesin peale artikli ja selle järelduste lisaks ka katkete pealkirja. Ja ma juba ütlesin: kui Priit Kelderi katkendlikud märkmed räägivad inimeste - konkreetselt vanade juutide - arhailistest arusaamadest Jumala olemuse kohta, siis seda kõike katkendlikku oleks ta võinud ka täpselt nii nimetada: “Minu tekstikatked vanade juutide arusaamadest Jumala olemuse kohta”.

Miks aga ei võiks me rääkida Jumala olemusest? Inimkond on seda oma aoajast alates teinud ja oma arusaamu ka väga palju väljendanud.

Priit ütles, et ta tegi millegagi algust ("Padme, alustada tuleb ju millestki"). Eks ootame, millal ta algusest edasi jõuab. Vanade juutide jumalanimetuste refereerimisega me pole küll kaugemale jõudnud pealkirja küsimusega, on Jumal SEE või TEMA.

dt, 2005-11-24 22:46:56

Usumehed ja muiduusklased on piibli päris ära unustanud. Ahvgepardsist üle uugi andruseni välja ei paista kellelegi meenuvat, et nende jumal poja isa oli,ja veel poeg ise kah. Et siis ... noh, noh ... aidake siis ometi Priitu, öelge talle ette, et jumal on ju ... xxxxxx:-))

Padme, 2005-11-24 22:47:59

Üldiselt, ma pole veel lugenud artikli pähe (?) midagi nii süsteemitut ja lõpetamata jäetut, kui P.K. katked.

Uuk, 2005-11-24 22:48:51

Küsimus, kas Jumal kui see või tema, meenutab vaidlust teemal, kas klaversus on must või valge.
Vähe arenenumalt siis, kas kalversusse kuulub keelpillsus, klahvpillsus või hoopis löökpillsus?

Lihunik Priidul soovitaks alustada elusa/elutu määratlusest ennem kui millegi elusust määrama/määrima kippuda.

sisseviskaja, 2005-11-24 22:50:20

Minu meelest on arutlusteema selline, et ega polegi midagi arutleda, aga suhelda üksteisega on mõnus küll.
Usun ma.
Miski nii suur ja hõlmamatu kui Jumal ei saa olla inimesel määratletav, muidu oleks inimene ise jumal.
Ja kui on ainujumal, siis pole talle vaja nime, mis on ju vajalik vaid eritlemiseks teistest.

Andrus, 2005-11-24 22:52:14

mälu järgi ikka nagu midagi mäletaks

oli ta aga olemus või mis ta oli

et pühadus ja armstus

ja siis need kolm omnit aga need olid vist ikka omadused need omnid

dt, 2005-11-24 22:53:01

Mulle isiklikult ja ilmselt enamikule usklikest on jutt Jumala olemusest blasfeemia.

Kui Hele läheduses oleks, hüüaks ta kindlasti siia vahele, et blasfeemiat pole olemas. Ei saa olemas olla.

Ühinen minagi temaga, kuigi meil seletused va nats erinevalt välja kukuksid.

dt, 2005-11-24 22:56:55

Uugil jälle vilusoofilised probleemid. Aitan su mõttetupikust välja.

Klaveri kohta saab ometi küsita, kas ta on pill või hapukurk. Püüa sellises, avatumas võtmes küsimusele läheneda.

Padme, Uuk, 2005-11-24 22:58:23

Ära ole nii kitsalt kinni lääne mõtteskeemide ja mõttetehnikate piiratuses, ja saab nii küsida kui vastata. Inimkond on alati seda Jumala olemust küsinud ja ka massiliselt vastuseid pakkunud, seda alates lokaalsetest usunditest kuni maailmareligioonideni.

Aga ma loeks Priidu käsitlust edasi, sest olles läbi lugenud tema jumalanimede ülestähenduste katked, tahaks teada, mis peale seda alugust edasi tuleb.

***