Teesid ettekandele "Jumal - kas tema või see?"

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1147 kommentaari.

33338, 2005-11-29 21:32:43

ää et assistenttki noka lahhtitegi. mull samuti t'ööotts pakku. järrgmisest sügisest. minu vana p'ääkolu enam ej vxta ja vaja oleks väärilist asendajat. kes minukeedetud pudru ärasöökks. ise ma pejdan ennd vanaduspääviks Vxruma küngastevahele.
vaja oleks sellist selsimeesst, kess vähämalt korra eeringajtsöött, nüüd vähämalt korra aasstas kaúgelt merele jullgeb pilguejtta, osskab russikeeles vanndu ja kell suurepärane luulutamis anne.
palkk vasstavalt paberile ja ebamäärane lisa ehk armua.nnd näójärrgi kohalikult pädävalt ülemuselt.
ja seni vel 2 lisapalkka samuti. txsi, suspesid ja lamp"a.sse enam rahvas kínni ej maksa.
kass oleks minngi selline kohuke silmapiiril?

Padme, 2005-11-29 21:37:21

See, mis sind ootab pärast surma, pole (teatavatel tingimustel) mitte eriline, vaid tavaline. Sama tavaline, kui see, mis ootab last, kes lootest imikuna sünnib. See sünd emaüsast suurde maailma on temale väga eriline sündmus, kuid üldiselt väga tavaline sündmus.

Surm on vabastav kogemus vaid sel juhul, kui on olemas see, kelle jaoks see on vabastav kogemus. Et meie kultuuris on surm midagi negatiivset, see on tõesti ühest küljest teadmatus surma kohta, teisalt inimeste loomulik lähedase kaotusvalu, sest lähedane on ära ja eemal, aga ei teata midagi edasisest kokkusaamisest.

Kristlus on alati rääkinud elust pärast surma, see on siiski olnud materialism, kes on surmast teinud midagi lõplikku ja igavest, totaalse “musta augu”, nagu sa seda nimetasid.

"Kristlased saab tagajalgadele, kui mitteusklik teatab, et ta on surres õnnelik. Ilma Jumalata."

Pole kuulnud ega kogenud.
Teiseks, sa võid olla surres - enne surma - õnnelik, kuid tegelikult loeb, kas sa oled surmas õnnelik.

Po, 2005-11-29 21:43:57

Teemaks oli ‘surm’
kaak - tee vahet suremisel ja sellele järgneval surmal - esimene on sama kõigile, kuid materialistil ja religioossel on sellest teisest täiesti erinevad arusaamad.

Ma küsingi:
Mis peale arusaama veel erineb?

Padme arvates on materialistil ja religioossel surmast elik sellest teisest täiesti erinevad arusaamad. Vähemasti nii on tema jutust lugejale aru saada. Talle endale ilmselt mitte, sest miks ta muidu Lillekese küsimuse peale elust rääkima hakkab.

Padme, Po, 2005-11-29 21:47:17

Näib, see mõte oli sullegi raske: kui sa suhtud oma surma teistmoodi kui seni, siis sa ka elad teistmoodi kui seni.

sisseviskaja, 2005-11-29 21:47:26

Kristlased saab tagajalgadele, kui mitteusklik teatab, et ta on surres õnnelik.

Kas see on kaagile mingiks eesmärgiks?
Õnnelikuna surra peaks olema igaühele parem kui õnnetuna, usust või uskmatusest sõltumata.

A ma saan aru, et kaagi jutt on tihti provotseeriv, et õhutada väikest kismat elik skismat:-)

v.l., 2005-11-29 21:48:17

Teiseks, sa võid olla surres - enne surma - õnnelik, kuid tegelikult loeb, kas sa oled surmas õnnelik

kõnepidamatus pidavat ka siiski ravitav olema

Padme, 2005-11-29 21:48:25

Kuidas sinuga on, Po, kardad sa surma?

Po, Padme, 2005-11-29 21:49:49

Tänan küsimast, surma ei karda. Loodan aga, et suremine läheb libedalt.

Padme, 2005-11-29 21:50:20

kõnepidamatus pidavat ka siiski ravitav olema

Pole andmeid. Otsi meditsiinilistest saitidest, sul see otsimine paremini selge kui minul.

toomas, 2005-11-29 21:51:46

Minu arust on kahetsusväärne, et jälle on siin inimesed aetud leeridesse, kellele on peale sunnitud seisukohavõtud kindlalt üheainsa tunnuse ("materialistid vs. usklikud") alusel. Sorri, mina tahaksin olla eelkõige usklik Pühal Missal ja palvetes, mitte via-s.

Padme, 2005-11-29 21:54:16

Kas siin on keelatud teemasid, toomas? Ja kas sa pole rahul Priit Kelderi artikliga? Mul pole midagi selle vastu, kui materialist oma vaateid esitab.

Uuk, 2005-11-29 21:54:58

Toomaga nõus.

Olev Vallimaa, kork15@hot.ee, 2005-11-29 21:58:33

kaak, 2005-11-29 21:14:39

Rõõmsat meelt Sulle soovin!

Ma ju kah pead norgu ei lase,
sest lapselapsed ei luba.
Ütlevad kohe...
vanaisa- kuhu kiirustad?

Olev:)))

Padme, toomas, 2005-11-29 21:58:58

Teiseks, lisaks Priidu teemapüstitusele on siia tulnud ka haruteemad - usuline õpetus koolis, surm, tunnetusprobleemid, loogika jms. - kuidas neist kirjutada ilma oma seisukohata!? Ja kui on kaasakirjutajaid teemas, olgu või teise arusaamaga - kas see on siis taunitav?

Toomas, keegi ei saa üht foorumit ja selle kulgu kuidagi omatahtsi suunata, siin on siiski päris palju kirjutajaid ja teema kulg on kõikide kirjutajate teatav ühisvektor. Ma arvan, su mure on väga liialdatud, kui mitte lihtsalt ette kujutatud.

Hele, 2005-11-29 21:59:43

Toomas,
kes meid ikka ajada saab

inimesed pidid jagunema kahte liiki:
ühed jagavad inimesed kahte liiki ja teised ei jaga :)

aga kui usud, siis usud
vias ja kodus, metsas ja kirikus
vähemalt mulle tundub et nii on

toomas, Padme, 2005-11-29 21:59:46

Ei, seda muidugi mitte. Aga mina näiteks surma temal praegu sõna võtta ei saa (kuigi tahaks): ühest küljest ma peaksin jagama justkui Sinuga samu seisukohti, aga ometi ei tahaks ma seda teha niisugusel vastandaval viisil, nagu siinne praegune olukord seda eeldab. Kaagi kommentaar sobiks mulle palju rohkem lähtekohaks, millele toetuda.

dt, 2005-11-29 22:01:21

Oh, mis “ateistid” ja “usklikud”. Pigem ikka “Mina ja teie” sellises ... ajutise sordiini all vormis.

Kohe, kui selgub, kes rohkem surma kardab, läheb andmiseks ... järjekordselt:-))

Lilleke, Po, 2005-11-29 22:04:13

Mingil põhjusel ta ei taha vastata...ma ka ei tahaks;)

Padme, toomas, 2005-11-29 22:05:56

Toetu siis kaagile. Või kellele tahes. Või millele tahes. Ja kirjuta laadis, mis sinule sobib. Või kirjuta, mis sind huvitab. Priidu teema pole kohustuslik, pole ka kaldumine korraks surma juurde kohustuslik. Ma nagu ei saa su murest eriti aru.

Vastandumine aga... Ma vastan, kui küsitakse asjalikult. Ei vasta, kui küsijad laskuvad isiklikule tasandile. Ja kui ma arvan millestki muust teisiti kui teine kirjutaja, eks ma siis kirjutan, mida mina arvan ja miks arvan.

Ma ei saa aru, miks seda kõike sulle üldse seletama peab?

toomas, Padme, 2005-11-29 22:07:56

Kui pole tarvis, ära siis seleta.

***