Teesid ettekandele "Jumal - kas tema või see?"

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1147 kommentaari.

Padme, 2005-11-28 19:34:20

Inimene võib saada maises elus täiuslikuks oma tahte täiuslikkuse poolest. Kuid see pole mõeldav ilma absoluutse kooskõlata jumaliku tahtega, sest inimlik tahe ei saa olla täiuslik iseeneses, kuidagi ilma selleta, mis juba on täiuslik, ilma kooskõlata sellise jumaliku täiuslikkusega. Selles oli Jeesus meile eeskujuks - “Sinu tahe sündigu!” - selles jumaliku tahte täiuslikus omaksvõtus elamine on väga sügav osadus, mis nõuab aga samavõrd kõrget tarkust.

Lilleke, tsukts, 2005-11-28 19:47:08

Inimesed on ju raudkindlad, et just katuse õpetused vesikupu täiusliku olemise eelduseks on;)

Lilleke, tsukts, 2005-11-28 20:01:47

Kuid see pole mõeldav ilma absoluutse kooskõlata jumaliku tahtega

Jumaliku tahtega, mida me inimlikul tasandil tajuma/mõistma oleme võimelised?(kui inimlikul tasandil, mida jumalikku sinna veel järele jäänud on? Kas me pole mitte sunnitud mõistmisek/tajumiseks ronima Jumalaga ühele tasandile või sikutama Jumalat inimlikule tasandile?))

selles jumaliku tahte täiuslikus omaksvõtus elamine on väga sügav osadus, mis nõuab aga samavõrd kõrget tarkust.

Inimlikku tarkust;))?(või on sinul midagi muud varuks?)
Kuidas saab lilleke mõista aedniku tahet, ilma, et ta oleks aednik ja mida teab aednik lillekese elust peale õitsemisilu?

Lilleke, tsukts, 2005-11-28 20:02:30

sry:))
mitte katuse vaid kaktuse

Lilleke, 2005-11-28 20:05:07

Ja 20:01:47 on Padmele mõeldud
Õige aeg ekraanilt ristike ülesse leida:))
Kena jäämist!

v.l., 2005-11-28 20:21:03

God does not expect you to worship Him. He expects you to lead an ideal and purposeful life

v.l., 2005-11-28 20:37:38

God is everywhere. You have not to search for Him. Develop firm faith that He is in you. God has no specific form. He transcends all names and forms

Nii see kui eelmine SB viimasest kõnest

levi, 2005-11-28 21:26:55

Kuulge, kas keegi teab midagi sellisest programmist, mis tõlgib eestikeelse teksti garmmatilisi reegleid arvestades kohe ka mingisse võõrkeelde. (näiteks: eest-vene; eesti inglise)

On’s üldse sellised programmid olemas?

33338, 2005-11-28 21:29:07

xjge unistajaks ükks MEJJL siin läjjnd

ah juba MEJJL!

Padme, Lilleke, 2005-11-28 21:36:20

Kuidas saab lilleke mõista aedniku tahet, ilma, et ta oleks aednik ja mida teab aednik lillekese elust peale õitsemisilu?

Täida aedniku tahet selle tahte osas, mis tal lillekese suhtes on - õitse ja kasva. On aednikul veel mingit paremat tahet lillekese suhtes? Ta ju ei pane lillekest aeda kõplama, mulda vedama, kive lõhkuma. Selle teeb ta ise ära.

33338, 2005-11-28 21:36:42

minutéada sellist txlkkurit vel pole. aga töö käjvat.
tunndes maa keeltt pole mull erilist ussku et se kohe kobedalt t'ööleakkab. kuj muuttevormid ka sísse suudetakkse söötta, tulevad kalad laúsexpetuses sísse. lihhtlaúsed pole aga ületamatu ülesanne.
sama jama on ka levind illmakeeltega. pole vel veattut txlkkurit kohand, ikka on vxjmalik seda tillist sikutada. pime txlge ajab vahel naérma. siis pole viga kujj ise ligi 10 keeltt jagad, saad ned üksikud vead äraxjjendada.

33338, 2005-11-28 22:01:08

kuj kéegi lejjab kusskilt jumala vxj Rom"xxnia rejsi, anttku téada. ise pole seni vel p'äälä sattund.

levi, 33338, 2005-11-28 22:05:08

Unistada ju ikke võib, eksole.

A siis on kahju küll, et seda pole.

v.l., 2005-11-28 22:09:37

Kes/mis on jumal?
Who is God? In fact, you yourself are God. Everyone should develop the firm conviction, “I am God.” When you develop such firm conviction, there will be no room for ego and hatred. You are God. and your fellow human being is also God. Develop such principle of oneness and equality. When you harm others, you actually harm yourself. Victory and loss are a part of the game of life.

33338, 2005-11-28 22:13:00

lejttsin virukate rejsilehelt öhe sellise lu.llu:
síssekäjkk Eur"ooppa kaúnejmásse käjkkaúda avaneb kirrdésse, täppsält sellesse súunda, kust txuseb talvisel pööripääval päjkä

nii on mxne tejsegi mxjsstus 90° nihu.

Padme, v.l., 2005-11-28 22:26:02

v.l., selline oma Mina, üldisemalt enesemõtestamine kuulub pigem usu kui praktika poole peale ja inimesele on veidi ohtlik sellist mõtet sisendada ja seda eneses keerutama hakata - “Mina olen Jumal”. Jeesus ei õpetanud seda, vaid inimese ja Jumala tahte samasust, kooskõla, harmooniat, isegi ühesust.

Väga kerge on sellise mõtteviisiga, nagu tõid, eksiteele sattuda. Budistlikus praktikas on enese Buddhana teadvustamine ja selle üle mediteerimine alles viimane etapp enne valgustumist. See tähendab, et sellisena enesest mõtlemine eeldab väga põhjalikku asjade kontseptuaalset tundmist, õppeperioodi, et mitte ennast ja oma Mina jumalikustama hakata.

Kristlikust aspektist - Jumal jääb alatiseks Isaks, inimene Pojaks. Maisteski suhetes pole poeg pole kunagi isa oma isale, nagu isa pole kunagi poeg oma pojale.

Kuid Isa tahe olgu Poja tahe, just tahte ühtsuses ja ühesuses saame me juba eluajal Maal taevariigi kodanikeks. Taevariik ongi Jumala ja inimese tahte ühtsus. Kusjuures Jumala tahte all tuleb mõista seda Jumala tahte osa, mis tal on inimese suhtes, või nagu eelpool ütlesin: aednik ei pane lillekest aias kraave kaevama, mulda vedama, kive tassima ja kõhkuma. Aedniku tahe lille suhtes aias on väga selge ja lihtne: õitse ja arene üha kaunimaks.

See on ka Isa tahe inimese, oma Poja suhtes. Sama on nii taevas kui Maa peal.

33338, 2005-11-28 22:49:03

kuj mejje jahujad nagu Padme nejjuke ja mxni tejne ikka txéslised ussklikudon, sis ärgu unustagu et ómmsed pallveajad on:
06:00
08:48
12:09
13:18
15:31
18:02
nii et palvetage et kurat tejjd vxtaks!

v.l., 2005-11-28 22:51:00

Padme
1. Piiblis on ju tegelikult sees see Jeesuse vastus või viide VT kohale “te olete jumalad”
2. Mis annab sulle aluse või õiguse väita, et kristlus on õige ja need tsitaadid siin valed. Ütlen -sind on eksitatud. Ja inimese vale käitumine tulebki valedest teadmistest.
3. “nii taevas kui maa peal” - nendes egiptuse lugudes on selgelt toodud, kust selline mõte sinna piiblisse tuli.
4. Jumala tahte kohta tsitaat:
God does not expect you to worship Him. He expects you to lead an ideal and purposeful life.
Mis tahte ühtsusest sa räägid?

v.l., 2005-11-28 22:51:54

Aga Muhamed kauples välja viis palvekorda - sellest peaks piisama

DiaTheo, 2005-11-28 23:00:49

Huvitav, mitu kingot peaks Eestimaad asustama, et viimanegi ristiusklane siinmail häbist oma saba jalgevahele tõmbaks ja usutunnistuse mahasalgaks?

Mida on üks “jumalakogemus”, “ideaalitaotlus”, “usaldumine” eiteakellele, “Isa-kummardamine” jms staff - kogu kristlik õpetus an sich väärt reaalias, seda näeme elava eeskujuna kingo näol in situ.

Ja seda kõike peaksidki juntsud koolis õppima hakkama, et osutuda samasugusteks “harituteks”?

***