Teesid ettekandele "Jumal - kas tema või see?"

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1147 kommentaari.

toomas, levi, 2005-11-25 23:01:49

Kes on see, kes on süsteem ja kel on võime teatud mõjutuse toimel teatud viisil käituda?

Märgisüsteemi puhul on “kes” inimkond.

Kes on see, kel on võime olemasolevat informatsiooni tajuda ja seda infi talletada, säilitada ja reprodustseerida?

Üks inimene.

On’s võimed (s.h. tajumine) ja käitumine olemuslikult inimesest kui süsteemist lahutatavad?

Andrus, 2005-11-25 23:03:30

kaas saab määrkass muuta määratust
ei aita siin ükski määrus

etioopia mees oma nahka

või panter oma täppe

kas saab Böömi mees tulla alla pööningult

levi, toomas, 2005-11-25 23:03:35

just.

toomas, 2005-11-25 23:03:38

ja pimedad lingvistid kah ahmi jahtima ja kohe!

te sõgedad keele märgisüsteemiks ahendajad

te sõgedad keele formaalseks keeleks degradeerijad

Andrus, 2005-11-25 23:04:13

te olete talumatult tõsimeelsed tigedad ja targad

v.a need kes ei ole

toomas, 2005-11-25 23:05:32

võbeldagu

väreldagu

aaahhhhhh!

Andrus, 2005-11-25 23:06:15

ja uuk nät justkui kiuste ei või meile vähemlangenud vendadest kirjutada

greekamaal

tea kas tal neile silmi ja südantki enam on?

floorast ja faunast

Andrus, 2005-11-25 23:07:03

ah(m)

toomas, Heelium, 2005-11-25 23:09:46

Sõna “kapsas” kui värelus defineerib iseend alati, kui ta inimeste vahel väreleb. Ei Russellile, jah hilisele Wittgensteinile.

Andrus, 2005-11-25 23:10:41

esox lucius tervitab teid

ta palus öölda kelleri priidule et ta ei ole nõus sellega et jumalid vaid meeselajad on

üldse mitte

toomas, Heelium, 2005-11-25 23:13:46

Kõigi objektiivsete kapsaste universaal on täpselt sama asi, mis Jumal, ainult asja loogiliselt lõpuni viimata.

Heelium, toomas, 2005-11-25 23:14:44

Ma arvan, et sul on arusaamise raskused :) Kui mõnest teadusest eemale hoiad, sest keelekasutus või struktureerimine ja analüüs ei meeldi, siis ära avalda arvamust.

toomas, Heelium, 2005-11-25 23:15:57

Vastupidi. ma viin asja loogilise lõpuni:

Jumal on.

Heelium, toomas, 2005-11-25 23:18:12

Irw. Kui see on loogiline lõpp ja ongi lõpp, siis mida sa siin üldse rohkem räägid?

toomas, 2005-11-25 23:18:29

Tähtis on see, et sõna defineeriv reaalsus ei ole märgilisus ("tähendussisu - häälikuvorm"), vaid inimeste sotsiaalne eksisteerimine siinses maailmas ("värelus kopsust õhu kaudu kõrvani erinevates inimestes").

toomas, Heelium, 2005-11-25 23:19:20

Kui see on loogiline lõpp ja ongi lõpp, siis mida sa siin üldse rohkem räägid?

Küsimisel eksid adressaadiga.

toomas, Andrus, 2005-11-25 23:24:49

Kes või mis?

Esox lucius?

toomas, 2005-11-25 23:27:42

Paistab, et Heelium ei pääse oma COGITO, ERGO SUM-kammitsaist vist enam niipea välja. :)))

levi, 2005-11-25 23:32:42

levi, toomas, 2005-11-25 23:03:35

just.

s.t. irw.

toomas, 2005-11-25 23:34:40

COGITO ERGO SUM asemel

JAH! JUST!

DICO ERGO SUM:

RÄÄGIN, JÄRELIKULT OLEN!

***