Teesid ettekandele "Jumal - kas tema või see?"

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1147 kommentaari.

toomas, 2005-11-25 21:47:51

Sorri. Viimane lause maha.

toomas, 2005-11-25 21:52:00

Levi:
Kuidas on see võimalik, et keegi, kes teisega suhtleb saab üldse võitluseks kasutada sõnu kui inimese loomusest eraldiolevaid relvi?

Noh. See on võimalik minu arust küll ja just seepärast, et sõna ja mõte on erinevad reaalsused: sõna on värelus kopsust-huultest-õhust-kõrvani, mõte on biokeemia ajus.

Biokeemia ajus võimaldab värelust kopsust kõrvani erineval viisil kasutada.

toomas, levi, 2005-11-25 21:57:04

juhuksin su tähelepanu asjaolule, et see sõna ‘kapsas’ on materiaalsuse (füüsilise kapsa) vaimne vaste, mida jällegi ei ole võimalik sellest materiaalsest vastest, mida ta märgistab, lahutada. Sulle vaid tundub, et need on eraldiseisvad, vaid seetõttu, et sa omistad abstraktsioonile elik ‘sõnale’, mis midagi tähistab, iseseisva iseseisvuse tähenduse ning tunnistad üksnes materiaalsuse olemasolu.

Ei ole nõus. Sõna kui teatud värelus kopsust kõrvani on vägagi materiaalselt iseseisev. Selles mõttes on sõna “kapsas” väga materiaalne ning mitte vähem materiaalne kui on tegu “kapsas”, s.t. meeleliselt lihastega kogetav kapsas (okei, nõus, seda meelelist reaalsust teoks nimetada nõuab teatud fantaseerimist, aga ikkagi: biokeemia maailma kannab mõte, kopsu-kõrva väreluse maailma kannab sõna, meeleliselt tajutavat maailma kannab tegu).

toomas, 2005-11-25 22:00:43

Levi>Priit Kelder:
Või on sinu arvates sõnana väljenduv kapsas mingi teine kapsas, kui füüsiline kapsas, mida söödakse (või kapsaks loetud raamat)?

Kahtlemata on sõnana väljenduval kapsal kujul värelus “kapsas” osa tähendusapekte seotud ka näiteks kasutatavate häälikutega (nt. see sõna on leedupärane, kuna lõpus on “-as”).

toomas, 2005-11-25 22:22:12

Nõnda on siis nii, et tähendus on kõigel, mida inimene oma aju biokeemiaga (mõte) iseendaga seoses tähele paneb, sealhulgas värelustel kopsust kõrvani (sõnadel).

Uuk, 2005-11-25 22:25:07

Oska lugeda, tütarlaps! Kus kohas ma ütlesin, et üks variant on “õige”, teine “vale”. Ma esitasin lihtsameelsetele ja ususõgedatele vaid abikäe ja soovitasin, et neil oleks kergem edasi mõmiseda, kui nad ei koormaks jumalat oma sääsepirinaga ja väljamõeldud kentsakte omadustega.

Kingo on surnud, elagu Kelder!!!

toomas, 2005-11-25 22:29:39

Nõnda on siis nii, et tähendus on kõigel, mida inimene oma aju biokeemiaga (mõte) iseendaga seoses tähele paneb, sealhulgas värelustel kopsust kõrvani (sõnadel)

Keel pole mingi märgisüsteem! Pähh!

Keel on ühised värelused kopsudest kõrvadeni.

Märgisüsteem on kõik kokku, mida inimese aju biokeemia enda ümber inimestega seotud tähendustena tähele paneb.

toomas, 2005-11-25 22:35:22

Täna oli mul väga huvitav jutuajamine vana sõbraga, kes avas mulle oma viimase aja suurhuvi - juudi ilmavaadet.

Palju huvitavat mõtlemisainet sain.

Et miks need rohkem kui kuussada KÄSKU?

Selleks, et kõik ebaoluline elimineerida ja alles jääks see, mis TÕELINE.

toomas, 2005-11-25 22:36:16

juutide kuussada käsku =
= tõhus tõrjevahend Kostariika tarakanide elimineerimiseks

levi, toomas, 2005-11-25 22:40:56

Esiteks.

Mõiste ‘auto’ (sõiduki tähenduses) hõlmab endas ka palju teisi alamõisteid, ilma milleta ei ole mõistet ‘auto’ olemaski.

Auto kui mootorsõiduk on tehniline süsteem. Nii ei ole autot kui sõidukit automootorita ja selle jõu abil liigutatavate ülekandemehhanismideta olemas, ehkki inimesed on võimelised autoks pidama ka üksnes plekk-keret ilma muude peamiste tehniliste kooslusteta, mille abil autost üldse mootorsõiduk saab. See tuleb teadmatusest elik kuju seostamisest auto kui sõidukiga. Kuid see kõik - minimaalsed peamised tehnilised lahendused, mis modustavad tehnilise süsteemi - teevadki autost mootorsõiduki.

Teiseks, lihtsustatuna:

Kui automootor nn töötab, siis summutist väljutatakse teatud gaas ja aineosakesed, mis ühelt poolt sisalduvad kütuses ning mis teiselt poolt tekkivad põlemisprotsessis. Väljutamissurve tekitab ka õhu vibreerimise, mis ise ei ole aineosakesed ega ka mitte gaas. Mootorijõu abil saab võimalikuks ülekandemehhanismide liigutamine-liikumine, mille tõttu auto kui sõiduk hakkab liikuma. Auto kui sõiduki liikumine ei ole küll ülekandemhhanism ise, kuid sõiduki liikumine ei ole ‘olemuslikult’ lahutatav ka mootori ja ülekandemehhansimide abil muundatava energia muundamisest teist liiki energiaks. Ehkki on vaid üks ja ainus energia, mida lihtsalt teatud protsesside abil muundatatakse ‘teist liiki’ energiateks.

Seega eeldab bensiini või diiselkütuse kui autokütuse elik energia kasutamine sisepõlemismootori olemasolu ja vastupidi. Ilma nimetatud kütusteta elik energiateta ei oleks sisepõlemismootoreid füüsiliselt olemaski. Sisepõlemismootor on mõtte (idee) füüsiline väljendus, ehkki mootori ehitamiseks kasutatud aine seda ei ole.

toomas, 2005-11-25 22:41:34

<i>Mina tunnistan Kõigeväelisele Jumalale ning Teile vennad ja õed, et olen mõtte<b>, <b>sõna, teo ja tegematajätmisega palju pattu teinud...</b>

Tegelikult on “tegematajätmine” liigahtalt tõlgitud.

omission peaks olema
mõtlemata, ütlemata ja tegematajätmisega

toomas, 2005-11-25 22:45:18

Mina tunnistan Kõigeväelisele Jumalale ning Teile vennad ja õed, et olen mõtte, sõna ja teo ning mõtlemata, ütlemata ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Minu süü löök vastu rinda, minu süü löök vastu rinda, minu ülisuur süü tugev löök vastu rinda.

Seepärast palun Pühimat Neitsit Maarjat, kõiki ingleid ja pühakuid: palvetage minu eest.

toomas, levi, toomas, 2005-11-25 22:40:56, 2005-11-25 22:47:52

??? Ma ei saa aru. Seleta palun, kuidas see minu väidetega seostub.

levi, toomas, 2005-11-25 22:53:27

mälu - ld. memoria, i. memory, s muisti

1. süsteemi, eriti elusorganismi omadus käituda mingi kohatud mõjutuse toimel uuesti samal viisil;

2. võime talletada, säilitada ja meelde tuletada elamusi, teadmisi ja oskusi.

allikas: Meditsiinisõnastik, Medicina 1996

*

Kes on see, kes on süsteem ja kel on võime teatud mõjutuse toimel teatud viisil käituda?

Kes on see, kel on võime olemasolevat informatsiooni tajuda ja seda infi talletada, säilitada ja reprodustseerida?

On’s võimed (s.h. tajumine) ja käitumine olemuslikult inimesest kui süsteemist lahutatavad?

Andrus, 2005-11-25 22:54:45

omission is great

instead of great commission

kas 600 käsku pole vähe palju vaid olulise jaoks

religioonid on aint kuulekusrezhiimid

ja pole vahet kas neid on 600 või 6000

ja kui lade kasvab siis toob see kaasa kihistumise üha enama

kuni tuleb reformaator kes ütleb

armasta...........ja oma ligimest....

teeb uue suure eetika ja lõpetab taas ära asendusohvirte asendusohvrite asendusohvrid

ja tuleb uus kuldaeg

juhhei

Heelium, 33338, 2005-11-25 22:55:13

Samas: ega’s kapsas, mida sõnana väljendatakse, saagi olla füüsilise kapsa asemel sõnana söödav, kuid sõnana väljendatud kapsas on ju ikkagi sõna, mis olemuslikult inimese loomusega seotud ja selles sisalduv ‘kapsas’ on seesama kapsas, mida sõnaga osundatatakse.

Samas on selle kapsa ja reaalse kapsa vahel mingi *side*, st. seda “kapsast” on võimalik ära tunda, samuti moodustab see *hulga*, mis koosneb kapsastest. Seda konkreetset hulka ei pea inimene teadma, et kapsast ära tunda. Seega eksisteerib see hulk selle mõistega (mitte otseselt ainult sõnaga) seotult inimesest sõltumatult — kapsad lihtsalt on “sarnased”, isegi, kui ühtegi inimest ei ole seda teadvustamas — ükskõik, siis, millise reaalse omaduse poolest. Ja “sarnasus” on objekt, mis ei ole materiaalne, aga on siiski olemas. Vastasel korral oleks kõik asjad ja olukorrad võrreldamatud ja õppimine võimatu, kui me elaks ruumis, kus asjade vahel reaalseid sarnasusi ei eksisteeri. Iga sündmus oleks täiesti uus ja täiesti juhuslik.

Russell käsitleb seda teemat, kasutab sõna “universaal”.

levi, toomas, 2005-11-25 22:56:04

sry, peaks olema 'reprodutseerida'

Andrus, 2005-11-25 22:56:05

loe asendusohvrite asendusohvrite asendusohvrid

Andrus, 2005-11-25 22:58:39

religioon piirab vägivalda läbi rivaliteediäärmuste äralõikamise

selleks siis käsud

teiseks

läbi kunagise asetleidnu rituaalse taasläbimängimise

elik ohvri

eetika ja ohver

Mooses ja Tall

need on need 2 laulu mida taevaski apokalüpsise järgi lauldakse

Andrus, 2005-11-25 23:00:22

te pimedad vennad

mida te metafüüsitsete
ahh?

vaadake ahmi kuidas ta läheb oma üleoleval kõnnakul

reviiri piiride poole.......

gulo gulo

haugi kuidas ta toomingaõitega oma marja vaob

vot teile russelit

***