Joak, kurrat - jalad põhjas!

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1636 kommentaari.

Juuli, kaak, 2005-07-24 16:15:02

Tihti on peale ebaõnnestunuid protseduure jäänud ahistus hinge, et kas ma olen ikka teinud kõik võimaliku või jätnud midagi olulist tegemata.
Palju magamata öid...vähkremist voodis, ehkki järgmine päev on jälle ööpäevane valve.

Rääkisin sellest murest ühele vanemale kolleegile, keda ei saa kuidagi mallikristlaseks nimetada, kuid keda austasid kõik meie haiglas...oli tore ja tark mees.
Mis sest et aeg ajal viinuskat pani ja kirikus ei käinud.

Tema oli minu vabastaja.

Ütles, et mõtle peale oma tegu Jumalale.

Kui sa oled puhas tema ees, oled sa ka puhas enda ees ja võid rahulikult magada ja järgmiseks valveks valmistuda.
Pole oluline, kas Jumal on olemas või mitte...sa pead lihtsalt ta välja mõtlema...isegi kui teda ei ole.

Unetust ravida skisofreeniaga.

Kas see natuke karm ravivõte ei ole?

Huvitav millega see vanahärra nohu ravis, süstis ebola viirust või?

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-07-24 16:25:27

Nojah...Juuli ongi juuli- on veel jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november ja detsember.

Lihtsalt osa tervikust, ehk aastaringist...muud ei midagist.

Olev:)))

uuk, 2005-07-24 18:44:57

PL-lt jälle üks väga hea kirjatöö, meelevaldsuse ja tendentslikuse õppematerjal.

Eks sama ole usuasjagagi: kui vesi ahjus, on Jumal äkki kaugel-kõrgel kõigevägevam, kelle poole oma palvet pöörata; kui aga kõik laabub, jääb rahulolevat-rõõmsat inimlast kaedes mulje, otsekui poleks temal ja ta Jumalal enam miskit vahet. Ei ole Teda nüüd vaja kuskilt kõrgelt kutsuda, vaid istuks teine otsekui helgemeelse keskmes.

Millest küll su arvamine, et vaid kitsikuses inimene agarasti Jumalat otsib või hüüab? Taoline otsimine teeb Jumalast ju tühipalja vahendi, oma hääolu tagaja ja tagatise. Ai, ai PL, siin oled küll ülekohtune, mitte niivõrd kristlaste vaid pigem enda intellektuualse aususe ees. No kas rõõm ning hääolu siis ei võigi Jumalalt pitserit saada? Kas ilu kogemine ei vii inimest mõttele selle lättest ning lõpetatusest Jumalas? Kas kõik inimlikult kohatav ei või Talle viidata ning kutsuda inimest Temaga harmoniseeruma? Kõige rõõmsamad inimesed, keda kohanud olen, on kindlasti mungad. Neid vaadates võib tõesti sinuga tinglikult nõustuda, et inimene ja ta Jumal on üks. Kuid ise nad seda ei tea. Vaimses arengu ja selle teadvustamise vahel töötab ju põõrdvõrdelisus. Kõrkuse kõidikud on tugevamad kui sul ehk arvata meeldiks.

See Juhan Liivi näide räägib ilusti inimese enesekesksusest, laiskusest, mugavusest, ülbusest, ebaõiglusest ja muust taolisest taagast, mitte aga usulise tunde või religioose suhte olemusest, nagu sina seda tahaks.

Kas sellest peame järeldama, et püsiusklikud ühed nõnda valusasti vigastatud tiivaga linnupojad on, et nad mitte kunagi Loojaga ühte ei lange, vaid Teda ikka teistpoolt Kuristikku peavad kutsuma?

Ütleks, et püsiusklik ei piirdu intellektuaalse ning äraspidiselt saadud mugava tõdemusega, et inimene=Jumal. Ta elab end Jumalaks, jumalikustub. Ning selle eelduseks on oma puudulikuse tunnistamine, mitte aga autarkses rahulolus uimlemine. “SAAGE pühaks, nagu ka teie Taevane Isa on püha”. Sa aga näikse arvavat, et see käib inimese praeguse seisundi pühaks nimetamise läbi, et vahetame sildi ära ja asi aamen.
Mis puutub inimese ja Jumala vahelisse kuristikku, siis see on vaid mündi üks pool. Leidub neid, kes kas üht või teist poolust terviku arvelt absolutiseerivad. Ühed võimatustavad kasvamise, kuna tunnistavad selle võimatuks, teised aga unelevad kevadises õitelummuses, jõudmata kunagi viljakandmiseni. Seemnes võib ju õisi ja vilju näha, kuid see intellektuaalne täävitus ei tee neid veel olevaks. Või kuidas? Oma siinse jutuga meenutad sa ju koolipoissi, kes on vastuse maha vehkind kuid lahenduskäiku järgida ei suuda ning tunnistab selle jamaks, rumalate ajaviiteks. Ei Peeter, harjutamine
teeb meistriks, (kui teeb), mitte end meistrina tundmine. Tahad odavalt ja valutult Jumalaks saada nagu iga korralik moodne lääne inime. Eks ole seegi üks lapsik võimalus kasvamist eirata, tunda end täiskasvanuna, Jumalana.

Paranoiast metanoiat ei ehita, jäta see.

uuk, 2005-07-24 18:55:31

Aga usklikud kulutavad niisama järjepanu kirikupinki, otsekui põgeneks Jumal neist aina kaugusisse, värendades kuskil silmapiiril justkui loojanguvalgus, mille järele üha tormata, et mitte päris pimedusse jääda.
Erinevalt mõnest ülevalgustunud metajutufüüsikust, kes peale mõnesaja raamatu läbitöötamist end laksti täiuslikuks peab, on uskja jumalikustumine dünaamiline ning astmeline. Jumal ei põgene vaid inimene pühastub ning valgustub Jumalas. See on reaalne protsess, mitte A=A stiilis, vaid paberil ning müstiku mütsi all kehtiv samasusihalusest kantud illusioon.

Hulkade kristlus kuulub jumaliku müstika valda ses mõttes, et ta pole mitte ainult dualistlik, vaid lisaks ka vormi kütkes. ...

Väljend hulkade kristlus näib vastanduvat mingile ehedale, elitaarsele, et mitte öelda pee-ellilikule päris- või privaatkristlusele. No selle võtab ilusti kokku üks algkristlik vormel, mis maakeeli kõlaks umbes nii : üks kristlane - ei ühtki kristlast. Niiet jah, ma omamoodi mõistan su sünkretistlike sügelusi, kuid kristlust sa ilma vägistamata sinna patta ei paiguta. On olemas algajad ja edasijõudnud, kuid viimased pole eliit. Elitaarne (ja eneseküllane) kristlane on ebakristlane, justkui lõikelill kasvuhoone valvuri öökapil.

uuk, 2005-07-24 19:00:18

Kaedes hulkade usku müstika möödupuuga, on kõik õige: Jeesus on seesama eile, täna, homme ja igavesti – aamen! Noumen on muutumatu, ajatu, arenematu, iseendas täiuslik. Mina ja Isa oleme üks – kes Mind on näinud, on näinud Isa. Saage pühaks, nagu on püha teie Isa Taevas. Iga sõna klapib. Müstik kirjutab selle kõigele alla kahe käega, usklik aga toimib neile sõnadele suisa vastupidiselt, meenutades kolmeaastast jonnipunni, kes nuttes teatab isale, et tema küll suureks ei kavatse saada. Nõnda ei jõua inime isegi kriitlise mõistuseni mitte - milles jällegi on kui kanad takus kinni kõiksugu a-istid jt tajude orjad.

Sellega küll suuresti nõus, kuid keda peale müstiku ja ta jüngrite huvitab, kui viimane millelegi kahe käega alla kirjutab. Ta ju kirjamüstik ja trükimustik, peabki kirjutama, kuis siis muidu. Oluline on, kas ta selle ka oma “kahe käega” tõeks elab, realiseerib inimtervikuna oma jumalikkuse. Sinusugune metafüüsik peaks ju psühholoogilis-intellektuaalsel veendel ning ontoloogilisel tõsiasjal vahet tegema. Mainisin juba ennist, et vilja võimalikkus seemnes vajab ka realiseerumist. Kuid katusega piirduvad müstikud meenutavad just kõrbesse eksinut, kes vee valemile mediteerides kaevu ära põlgab.
...
Maadled siin innukalt dualismiga, ehk tasuks mõtiskleda teooria/praktika kaksusele/ühtsusele. Mul on küll kuri kahtlus, et taoline enesekeskne, kokkuloetust ning käputäiest põgusast ning heitlikust kogemusest tuletatud “teadmine” inimese jumalikkusest pigem takistab kui soodustab selle tegelikku realiseerumist.

Ja muide, subjekt/objekti suhte omistamine inimese/Jumala vahekorrale näitab küll vaid su välispidist taipu ning abstraktset skemaatilisust. Kas valgus on peegli objekt või viljastumine armastuse subjekt? Iga vähegi palves edasijõudnu teab, et klassikaline subjekt-objekt suhe pudeneb pehmelt koost nagu merelainest viidud liivaloss. Nii võime ju teoreetiliselt kõike kohitseda, kuid milleks? Oma süsteemi upitamine teistele igast jura omistamise ehk tondimaalimise läbi pole just eriti aus tegevus. Et Ariel pole nagu mõned teised pesuvahendid... . Aga näikse, et sa ise usudki seda.
Ja uskliku ning müstiku lahutamine näitab, et sa lihtsalt ei tunne kristlust, või valid teda esindama mõne sulle sobiva karikatuuri. Pole aus.

uuk, 2005-07-24 19:02:56

Müstikut katusel tabavad paberist nooled nii elutoast kui ka keldrist. Ja kui keldrit võrrelda põrguga, siis on usuindlejatel katusele ronimisega veel suuremaid raskusi kui ateistidel, kes oma arengus jo otse põrgu peal.

Väga stiilipuhas dualism. Platon ka plaksutaks. Braavo maestro!

uuk, 2005-07-24 19:03:17

Müstikut katusel tabavad paberist nooled nii elutoast kui ka keldrist. Ja kui keldrit võrrelda põrguga, siis on usuindlejatel katusele ronimisega veel suuremaid raskusi kui ateistidel, kes oma arengus jo otse põrgu peal.

Väga stiilipuhas dualism. Platon ka plaksutaks. Braavo maestro!

uuk, 2005-07-24 19:03:31

Müstikut katusel tabavad paberist nooled nii elutoast kui ka keldrist. Ja kui keldrit võrrelda põrguga, siis on usuindlejatel katusele ronimisega veel suuremaid raskusi kui ateistidel, kes oma arengus jo otse põrgu peal.

Väga stiilipuhas dualism. Platon ka plaksutaks. Braavo maestro!

uuk, 2005-07-24 19:08:06

Fenomenaalselt aga elab müstik enamasti Paradiisis – õndsuses, unustamata hetkekski, mis on kirkus.

Tore ju. Ilusat paradiisi!
Siiski lisaks, et inimene,(nimetagu ta end siis müstiks või kelleks iganes), kes elab paradiisis - õndsuses, nakatab seda ka teistele, mõjub oma ümbrusele pühitsevalt, valgustavalt. Kiirgab rahu ja armastust. Kuid traditsioonist lõigatud isehakand metajutufüüsikud, mõne uue sünkretistliku voolu valguskandjad ja muidu moodsad müstid on nn tavaelus pahatihti sassis hingeeluga skisofreeniasse kalduvad vambid. Tore ju katusel samasusest unistada, ning ilusaid jutukesi treida, kuni leidub uusi tibisi, kes väikse müstikapala peale ka voodisse ei pelga põigata. No ja sabassõrkivaist ja müsti jumala uueks kehastusesks pidavaist vanatüdrukuist rääkimata. Ühesõnaga hunnik lõhutud peresid ja sassikeeratud siseeluga inimesi. Kui see tõesti tuleneb inimese-jumala samasusest, siis jah, saba ja sarved on sellel jumalal.

Kristlikus mõttes jumalikustub inimene tervikuna või ei jumalikustu üldse. Ei ole nii, et intellekt hoolitseb finantsasjade pärast, kaemus astub samasusesamme, süda kõigub siia-sinna ning kõht ja see teine koht elavad hoopis oma elu. Ei. On ontoloogiline uuenemine, uus loodu.

uuk, 2005-07-24 19:12:02

Siin on küll vanahärra Triatlon ise süüdi, et üks tühikomm kolmeks sai.

flööt, uuk, 2005-07-24 19:41:21

Vauuu!
Ten points!

Siin on ainest, sisu ja intriigi.

Pall on autori väljakupoolel:-)

DiaTheo, 2005-07-24 20:08:10

Siin on ainest, sisu ja intriigi.

Sullegi pointsid, flööt:-))

uuk, 2005-07-24 20:12:48

flööt

Oh, mis siin ikka väravaist või pallist rääkida.
Kirjamüstikule on ju kõik üks, kuidas parasjagu vaja. Pealegi vahetab ta peagi ilmsesti jälle vaateid, kui Ameuroopas uus metajumal või mikimüstik välja ilmub. Uus on vingem kui vana, tõlgendab kõike eelnenut moodsamalt ja mugavamalt.
Aga tänud, flööt.

Konsultant, 2005-07-24 20:19:40

... tõuseb püsti ja aplodeerib uugi vaimukale, täpsele ja säravale sõnavõtule.

Oleks siin vaid rohkem sellise tasemega kirjutisi!

Braavo!!!

levi, DiaTheo, 2005-07-24 20:30:41

Ma vaatan TD, et sa, hoolimata enda ja teiste vaenamisest, ei saa ikke asjale pihta. Või on sul mingi iseendale psühhoteraapia teostamise missioon, et vabaneda sellest vastuolust, mis su arusaamises pesitseb? Sellest saaks lahti hoopis teisi abinõusid kasutades, mida sa kasutad.

Püüan sulle lihtsalt pisutki selgitada, et sa viibid ihtsalt suures teadmatuses, mistõttu oled sa üks valelik inimene. Ma ei ütle, et sa teed seda täie teadmise juures. See ei olegi oluline, valelikkus ja valelikkuseks, kui sa kutsub inimest üles sellele, mille suhtes sa ei ole küps või sa ei saa aru, mida sa räägid.

Aga nüüd asja juurde.

Sa väidad Toomasele, et:

Ja kui valelikud ühed inimesed olla võivad... no selle järgi ei peaks sa näiteid küll kuigi kaugelt hagema minema!

Kohe pärast seda, kui sa oled oma usukookonist välja kobinud ja tavainimeseks hakanud, hoovab sinust nii palju sõbralikku, lausa vennalikku tähelepanu teiste vastu, et needsamad sinu kui usklase eest usukindlasse kookonisse pugenud märkavad sedamaid tõdeda: see kole lugu polegi inimesest kinni, see inimene on ju kenamast kenam, see kole lugu on ikka ja ainult ristiusust endast kinni.

Point on selles, et see su eelpooltoodud väide on üks suuremaid klassikalisi valesid, mis üldse liikvel on ja kunagi on olnud. Ja näib, et see on su kõigi väidete ema-aluseks. Miks? Aga sellepärast, et sellist elu pilti, millest sa räägid EI OLE OLEMAS! See on võimalik ainult teiste suhtes vastutustundetut elu elades. kui tõsiselt ja ausalt rääkida, lootes, et sa oled ikka täiskasvanud inimene, kes on nii mõndagi enda elus kogenud ja ka teiste elukogemusi uurinud).

Teiseks, see vale paljastub ka seetõttu, et sina ise oled lõpmata vaenulik inimene, kutsudes seejuures teist üles loobuma milleski, mille sisust sa esiteks ei saa aru ja teiseks oled sa eelhäälestatult selle suhtes vaenulik. Seetõttu ei ole võimalik, et sa teeksid seda vabalt, enda kui teadvustamata müügimehe huve silmas pidamata. Samas püüad sa mõnele teisele selgitada midagi, mida sa oletad, kuid mis teisele on sama, mis tema kogu kogemustepagasi ja elusisu röövimine.

Ja kõige tõsisemaks argumendiks sinu vale vastu on kahtlemata statistika, mis räägib (kahjuks) teist, kuid reaalset, keelt. Kas tõesti usud sa, et see statistika (igat liiki kuritegevus, psüühikahäired, psühhofarmakonide massiline kasutamine), millele ma kaude vihjan, on seotud ristiusuga või mistahes religiooniga? Kui see nii oleks (mis võib sinu arvates siiski tõsi olla, arvestades su emavalet), siis missugust retsepti vabanemiseks (tervenemiseks) sa pakud kõigile neile, kes ei suuda igapäevases elus olla niisugused, et neist hoovaks püsivat sõbralikkust ja vennalikku tähelepanu. (Ma ei pea silmas lähedasi). Milles küssa? Miks seda sinu poolt nagu lausa tõotusena pakutud hüve inimesetevahelises suhetes siis tegelikult EI hoova? Haigused? Tõsi, ka see on seletus, kuid see lükkaks sellest hoolimata sinu emavale karmilt ja otsustavalt ümber. Miks? Sest ka haigused on lõppkokkuvõttes millestki põhjustatud? Millest küll, TD? Kust need pärit on? Kas religioossest mõtlemisest? Kas oled vähekeni püüdnud sellealase statistaga kursis olla? Võimalik, et sa ei tunne asja, olles ka lihtsalt nö teoreetlisse mõtlemisse kinni jäänud (unistades enda emavale võimalikkusest) elik oletades magusas õnduses elu võimalusi, mida EI OLE OLEMAS ega olemas olla EI SAA!

Samas võib siin tõusetuda küsimus minu kogemuste osas, et äkki ma blufin, olen lihtsalt lugenud ilukirjanduslikest raamatutest, unistan, soovin, et nii oleks, mul ei ole mingeid kogemusi, mistõttu võiksin võtta sellesisulised viited inimsuhete traagikale laest jne. Ei, TD, see ei ole nii. Ma ei ole enam noor, samuti olen ma suhteliselt elukogenud ja seotud professiooniga, mille kaudu ma igapäevaselt kogen neid inimelu nüansse, mis su emavale absoluutselt valeks ja lausa vastutustundetuks propagandaks teevad. Tõsi, inimesed, kes viibivad oludes, mis neid ei puuduta või millega nad ei ole seotud, räägivad tihti selliseid asju, mis niiii mesimagusad tunduvad. Kuid tihti on niii tihti nii, et just nende inimeste tegude tagajärjel satuvad need teised inimesed olukordadesse, millest nad ei oska või ei ole suutelised ise välja tulema. Jah, see on kahjuks niiii sageli karm tõde, et teise õnnetus on teise õnn. Kummaline, eks? Aga miks on see nii, TD? Selles on küssa. Või loodad sa sinisilmselt, et sinu pooltpakutud skeem -kookonist väljapugemine - lahendab inimese probleemid? See oleks pigem nali, kui et see saaks midagigi lõpetada ja uut alustada.

Usust ei ma ei räägi, ehkki sinu emavale on ka pärit ühest uskumuslikust süsteemist ja/või ühest hetkelisest kogemusest. Kõik need on mulle nii isiklikult kui ka teiste kaudu tuntud. Aga sel kõigel ei ole mitte vähimatki seost ristiusuga ega ka üldse mingigi usuga, ehkki seda nii tahtlikult vahest püütakse esitada - selleks, et leida põhjendus (või vabandus) enda väärastunud elutunnetusele kui ka psühhikahäiretele. Point on selles, et selle algpõhjus peitub mujal.

Veelkord: ma ei räägi uskumuslikest süsteemidest ega ka religioonist kitsamalt.

Ja mida sa üldse saad teada kristlikust või mistahest usust, müstikast jne, millega sa seotud ei ole või ei saanud olla seotud? Loe nii palju raamatuid kui tahes, see ei aita. Kui sul ei ole usukogemust, jääb see sulle kaugeks elik võõraks. Sa ei saa kunagi tundma selle inimese tegelikku mõttemaailma, kui sa ei ole selle SEES. Keegi ei saa. Nii nagu ei saa arst tunda kunagi narkomaani reaalsust täielikult, nii ei saa narkomaan teada arsti reaalsust, ehkki võivad nad maksimaalset koostööd teha. (pean silmas, et arst ei ole narkomaan). Küll on aga tõsi, et igaüks saab teise reaalsust ‘tunda’ üksnes osaliselt (ebatäiuslikult) läbi enda poolt omaksvõetud uskumusliku süsteemi, mis võib sageli olla ka isegi kardinaalses vastuolus tundmaõpitava süsteemiga. Lõpptulemus on niiehknaa ebatäiuslik. Tulemustaotlus baseerub jällegi uskumuslikule süsteemile ning on võimalik üksnes ‘abistatava’ tahte ja ‘abistaja’ ühistöö tulemusena, mis tähendab, et tulemustaotlused võivad küll hetkeliselt või mingiks ajaks hakkata kattuma, kuid see baseerub ja on tingitud ühest teisest, ühisnimetajale, mis asub üldse väljaspool uskumuslikke süsteeme.

tsukts, 2005-07-24 20:34:37

uuk, 2005-07-24 19:08:06
Tore ju. Ilusat paradiisi!
Siiski lisaks, et inimene,(nimetagu ta end siis müstiks või kelleks iganes), kes elab paradiisis - õndsuses, nakatab seda ka teistele, mõjub oma ümbrusele pühitsevalt, valgustavalt.

Mul pole miskit selle vastu, et sa PL-i torgid, kuid seda tehes võiksid sa jääda siiski sündsuse piiridesse ja mitte rünnata teda, tehes samu etteheiteid, mida tehakse kristlastele.

Kui ma oleks PL-ks, siis pareeriksin selle rünnaku samuti, nagu kristlased seda teevad - ütleksin, et need, kes koos minuga ei ilule on saatana teenrid või tema poolt eksitusse saadetud õnnetud :o))

DiaTheo, levi, 2005-07-24 20:40:52

Lugesin su analüüsi küllaltki tähelepanelikult läbi.

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-07-24 20:44:02

Meenub Kremli Kongresside Palee, kui seal parajasti esines Leonid Iljitš...koos “kestvate kiiduavaldustega”.;))

Liialt pikk tekst, et seda kommentaarina lugeda- samas meenub “keegi”, kes samuti selliseid ülipikke “kommentaare/õpetussõnu” kirjutada armastas. ;)

Olev:) /muheleb/

levi, DiaTheo, 2005-07-24 20:50:33

DiaTheo, levi, 2005-07-24 20:40:52

Lugesin su analüüsi küllaltki tähelepanelikult läbi.

Sa ei oleks pidanud seda üldse lugema. Mõtleks, missugune uhkus ja kangelaslikkus, oleksid ju võinud vabalt vahele jätta.

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-07-24 20:51:18

levi, muu eelmine kommentaar polnud Sinule mõeldud, sest niikaugele pole veel lugemisega lihtsalt jõudnud.

Olev:)

***