Joak, kurrat - jalad põhjas!

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1636 kommentaari.

Njah, OV 07:05, 2005-07-23 19:30:43

"loodusseadused toimivad ikka omasoodu, kuigi inimesed seda toimet erinevalt kirjeldama kipuvad."

Sry, aga jätsid vastamata, miks loodust ja loodusseadusi mitte neiks endiks, vaid Jumalaks pead?

priit kelder, 2005-07-23 19:31:47

Mütsik, eneseisiklikuks läksid vast sa ise, kui hakkasid jaotama inimesi ühekülgsuse põhimõttel. Ent olen nõus sinuga, et malbem toon ei tee paha kestusteludes. Ning jään alati taunivaks ebaõigluse, silmakirjalikkuse ja rumaluse suhtes, paraku on ristiusklased minu elu jooksul neid nigelaid omadusi üles näidanud liigagi palju, et mitte üldistusi teha. Lisaks ka veel loetu, mis toetab veelgi sellist kokkuvõtet. Ja ka siinne foorum ei tõsta ristisõgedaid just eriti kaunilt esile; seda on siin paljudki ära märkinud. Kuid olgu, kui nad soovivad oma pahelisuses prõõgata, siis lasku käia, ent ikkagi soovitaksin neil õppida argumenteeritud väitlust. Vaat nii. Paha ei teeks ka õppimine, õppimine, õppimine, mitte üksnes palveluses õndlemine.

Njah, PL 11:07, 2005-07-23 20:28:50

"Väites, et taju eripära ei sõltu teadvuse astmest, vaid mingitest kvantitatiivsetest näitajatest."

Meeleorganid ja taju tähelepanu pole kvntitatiivsed näitajad.

Algajatel tõesti see probleem.

Mitte ainult algajatel, sest uuritav uurib iseennast ja subjektiivsete tajude veelgi subjektiivsemad nende tõlgendused jäävad lausa igal sammul jalgu.

See arutlus on omast kohast võibolla küll loogiline, kuid ei vasta kahjuks praktika tulemustele. Seega ebateaduslik. “Mida tajuti”, sellest olen korduvat kirjutanud (ka artiklis). Kuna küsid ikka ja jälle sama asja, näitab, et see jääb Sul pidevalt “kahe silma vahele”. Oled mõelnud, miks?

Ja mis on teadvuse uurimises praktika? Tajumine, tajumine ja veelkord tajumine. Teatud moel aju manipuleerides saadakse mingisugune tajukogemus. Ent paraku ei suvatseta piirduda selle tajukogemuse kirjeldamisega, vaid hakatakse sinna taha juurde mõtlema kõiksugu selgitusi, et mida siis tegelikult kogeti.

Nõnda tulevadki mängu juba puhtsubjektiivsed selgitused Puhta Teadvuse ja Valgustumise kogemisest. Ent kas kogetu ikka tõesti oli Puhas Teadvus ise v hoopis midagi muud.

Oled ilmselt näinud “lund” telekas, kui saatekava lõppes v vastaval kanalil saatjat pole. See Puhas Teadvus on minu arusaamas midagi samalaadset. Kui kõik aktiivsed mõtted on medimisega taju tähelepanust välja surutud, siis ikkagi jääb aju teatud aktiivsustasemega tegutsema ning seda siis “kuulma” jäädaksegi.

Ja nagu pikalt “lund” vaatama jäädes hakkavad varsti selles kangastuma mingid mustrid ja kujundid, hakkab seesama taju ka sellest baasmürinast struktuursusi aduma.

Sest taju on organiseeritud sedavõrd aktiivsele tajumoodustamisele, et pikemaks ajaks infonälga jäänuna hakkab puuduliku meeleinfo asemel hoopis fantaseeringutega flirtima. Siit ka nägemuste sage esinemine üksikvangistuses, kosmoselendudel ja “vatitubades”.

Valgustatu on “maa sool”, mõjutades kogu ühiskonna teadvust arengulisuse kaaus sügavama õnne poole. Meenutagem kas või Mahtama Gandhi või Dalai-Laama mõju, ehkki tegu pole valgustunutega selle nõ kõrgemas mõttes.

Massiorganisatsioonide juhid on alati rahvale suurema mõjuga kui realiikmed. Eriti kui neil ka mingi sõnum öelda on.

Valgustatu vahendab Tõde sellise jõuda, mis põhjustab “läbilöögi” isegi väga nõrkades teadvustes

Kas Hitler oli valgustunu? V milles tema “läbilöögi” saladus oli?

Meie tajudel on ikka mingi emotsionaalne, reeglina dualistlik väljund. Selle dualismi najal olelebki meie “isik”.

Tajud ongi juba teadvuse pärusmaa ja seostuvad väga tihedalt maailmavaatelise sisemudeliga, olles nõnda kogu meie toimimise aluseks. Meeleorganid ei tegele tajumisega, vaid tajude moodustamiseks vajaliku info kogumisega...

Njah, PL 11:17, 2005-07-23 21:02:21

"Miks siis teadlane neid uurib?"

Vahest huvist teema vastu, vahest idee fännamisest, vahest soovist leida oma oletustele väljundit, vahest teiste tellimusel jne. palju võimalikke põhjusi. Sheldrake põhjusi peaks temalt küsima.

Samas põgusalt tema arusaamadega tutvununa olen sunnitud tõdema, et esialgne arvamine läks üsna pihta. Vaid füüsika asemel oli tegu bioloogiaga.

Oma teooria töötas ta välja ajal, mil kaose teooriast polnud veel suurt midagi kuulda ning keskkonnatingimuste pidevat rekursiivtoimelist mõju asendas spetsiaalne “infoväli”, mis pidavat sisaldama infot kõige kuju kohta ja kuskohast pidavat objekti tekitaja seda ammutama.

Hoolimata teooria avaldamisest aastakümneid tagasi, pole see tõsistes teadusringkondades tunnustust leidnud, levides seevastu peamiselt uusaegsete hulgas...

Njah, mütsik 12:58, 2005-07-23 21:14:20

V peaks Sind tagurpidi mütsikuks nimetama?

Ka kristlik palve on sügavalt sissepoole suunatud, endasse süüviv, läbimõtlev ja korrastav.

Nagu näha, palvetavat kristlased hoolimata Jumala poole pöördumisest sissepoole. Seevastu

Palvetavad, paluvad, mediteerivad võimisiganes nimetusega seda tegevust nimetada, kõik inimesed.
Ja see näitab, et ka teadmatult, alateadlikult pöördutakse éndast välja mingi müstilise-ebamäärase-olematu poole... Kuhugi väljapoole ennast-inimest.

teised, kuigi neil otsest põhjust pole, paluvat hoopis endavälist. Kuidagi oma ego poole kiiva see asi...

Njah, mütsik 14:04, 2005-07-23 21:23:12

"mu küsimused olid rohkem suunatud materialidtidele, ja ateistidele, kes väidavad, et pole olemas midagi väljaspool inimest"

Väljaspool inimest on terve maailm. Materialistid pole solipsistid...

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-07-23 21:59:32

Njah, OV 07:05, 2005-07-23 19:30:43

Ühel heal lapsel ikka mitu nime. :)))

Njah, OV 21:59, 2005-07-23 22:09:54

Aga mitte mitu nägu...

Njah, OV 21:59, 2005-07-23 22:16:02

Ja võõra nime kasutamine on ka identiteedivargus...

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-07-23 22:25:58

Njah, OV 21:59, 2005-07-23 22:09:54

Aga mitte mitu nägu...

See juba vaatlejaist sõltub...igaühest eraldi. Kuni nad lõpuks tajuvad, et iseennast näevad.

DiaTheo, Hele, 2005-07-24 00:16:25

Minu usk on veel natuke hullem. Nimelt, et see, mis tundub ühekssaamisena, on tegelikult kogu aeg olemasoleva üksolemise äratundmine.

Niietsiis üks permanentne müstika (pidi ju müstika jumalaga ühekssaamist tähendama) see sinu elu:-)))))))))

Et kui ma kah valgustun, siis võin avastada, kahel jalal maapääl, õllejärjekorras seistes, et see polegi järjekorras seismine, vaid üks katkematu müstikajada lühiepisood?

Vaesed kullapesijad, muudkui pesevad müstilise kullatera leidmise lootuses - valgustugu parem, et märgata - kõiksee pestud liiv ongi kõik üks ...

Vaesed sadhud ja gurud ja erakud, kes kõik piki Gangest rändavad ja/või mägikoobastes aastakümneid askeesis mediteerivad, et nad ka ei märka märgata ... et nad on juba ammu kohal, ammu seal, kuhu end mõtelda püüavad ...

Mediteerisin nats selle ümber, püüdsin aru saada, kui tark peab selleks olema, et selise tõdemuseni jõuda ... ja kui loll võib üks olla, kui ta seda ei märka pika elu jooksul ... seda, et Viis Essi polegi miskit muud, kui üks müstikaseanss teise järgi, üksolemine jumalaga.

Keegi juba küsis sinult - mille pagana pärast seda kõike, seda igapäevast argielu, siis veel üldse jumalaks ümber nimetada on vaja?

Ti, DiaTheo, 2005-07-24 00:56:02

Vaesed kullapesijad, muudkui pesevad müstilise kullatera leidmise lootuses - valgustugu parem, et märgata - kõiksee pestud liiv ongi kõik üks ...

No võib-olla on see ikka sügavamate, avaramate ja tähendusrikkamate elamuste otsing, mh? :)

Kõikvõimalike trikkide ja abivahendite mitte-ära-põlgamine, et saavutada üha tundlikumat, tervnenumat taju, mis näib tõelusena?

Viis Essi polegi miskit muud, kui üks müstikaseanss teise järgi, üksolemine jumalaga.

Jah, ja kõik elamused selle raames võimalikud. Just sel määral, kuidas meie oma väiklased/suured ‘loomepuhangud’ seda oma tingituse taustal projitseerida lubavad.

DiaTheo, 2005-07-24 01:15:07

Ti:
No võib-olla on see ikka sügavamate, avaramate ja tähendusrikkamate elamuste otsing, mh? :)

Ai-ai-ai, Ti! Milline viga!

Kui kõik on jumalaga üksolemine, permanentne müstikajada ja selle jada sees otsitakse “sügavamaid, avaramaid ja tähendusrikkamaid elamusi”, siis see tähendab ju et ... kole kohe väljagi öelda ... jumalaksolemine kätkeb endas erinevaid kvaliteete!

Jumal lakkab olemast absoluut?

Ja-jaa, Ti! Sul on vist siiski õigus! On ju Helegi korduvalt puhunud järjest ja järjest kõrgemale-kaugemale-sügavamale kulmineeruvatest hingeelamustest - kõik küll üksolemine jumalaga, aga vahed on vahel!!

Ja kuda siis Ideaaliga jääb?

Ti, DiaTheo, 2005-07-24 01:25:22

*
Ups! Jälle ‘error’!! :))

Jaah, vaat selle peale ei tulnudki, et erinevaid kvaliteete ei tohiks justkui omada. Sul on õigus. Kõik on üks..

Kole väljagi öelda , kuda mul sai tulla mõte, et erinevad elamused sõltuvad i n i m e s e s t.

Ja kuda siis Ideaaliga jääb?

A mis siis selle Ideaaliga on, arumaisaa..
Selle poole tuleb lihtsalt p ü ü e l d a.. :))

/Ti palub juba ette leebemat karistust. Jube ulakas tuju peal, noh.. :)))

tsukts, 2005-07-24 01:41:09

Mes te uskmatud kaklete? :o))

Võtke pihku ajalooraamatud ja vaadake, et juroopas tekkisid skolastika ja müstika enam-vähem üheaegselt ja müstika vist isegi veic hiljem - vastukaaluks skolastikale.
Mõlemad on usuäärmused.

Ti, tsukts, 2005-07-24 02:03:03

*
Meikakkle juu!

Ma katsume arutleda ja aru saada- neist äärmustest..

Saamatult mudugi. Oma 5-saamatuse piires.. :)

tsukts, Ti, 2005-07-24 02:09:55

/sosinal/

Hari natuke totut, et mida need VIIS ESSI tähendavad?

1. söömine
2. si... ee kakamine
3. seksimine
4. sliipimine

Aga viies? Kas tõesti suremine?

Ti, tsukts, 2005-07-24 02:39:38

*
Nu pakup kaa.. sosinal :

1. S osistamine
2. <bS </b> ahistamine
3. S pikerdamine
4. S alatsemine
5. S liipimine, vahel ka s onimine,

mis kõik kokku s ulnis elu..

Sai teadnud, või? :)))

tsukts, Ti, 2005-07-24 02:46:32

2. <bS </b> ahistamine

Mis sa sest beebeest ahistad? :o))

Sai teadnud, või? :)))

Hmm... üleslik kild...

Kas sa oled Sassi Sisso või)

Pgn, esse sai nats palju :o((

Ti, tsukts, 2005-07-24 02:58:53

*
Minaitia, kes on Sassi Sisso, a sina oled kindlasti üks S uur Maduu ss !

/Soovib:
S ume- <bs </b>ulnist- s ametist s uikuimist.. :))

***