Joak, kurrat - jalad põhjas!

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1636 kommentaari.

Hele, 2005-07-22 18:54:17

tsukts: Aga päris põnev oleks kui vias käiks vaidlemas mittemateeria, tuleks näiteks jumal või tema poeg või vaim siia sõna võtma...

Mille järgi tsukts Jumala siin ära tunneks?

PL: Priit, 2005-07-22 18:54:47

PL, su Jeesuse nägemus on pelgalt oletuslik ju. Ning kui väidad ta teadlik olevat oma jumalikust staatusest (aga kuskohast sa võtad, et ta üldsegi eksisteeris?), siis vajutad sa küll kahvlilöögi (odin udar, tshetõre dõrki!) ristiusuliste hinge, sest selles väljendubki ristisõgedate üks suurimaid vassimise ja võikaim silmakirjalikus. Olen ka sellele inetule asjaolule siin tihti viidanud, ent mitte ükski siin hõiklev usuvägilane pole suuteline olnud vastama - miks Jeesus, olles sinu järgi teadlik oma jumalaks-olemisest, osales jutu järgi ses ristilöömiskomöödias, silmakirjalikult halades isa, st iseenda poole?

PL: Võimalik, et Jeesuse samasus polnud täielik. On teada, et paljud valgustunud on olnud nt väga haiged, keha olnud valudes, ent ometigi old nende hing vaimus nii sügavalt, et see neisse enam ei puutunuvat.
/PL

PL; Njah, 2005-07-22 18:59:55

Ego soovunelmad on liiga tugevad mõjurid, et neil teadvuse enda uurimises piiramatult tegutseda lasta. Seepärast ongi vaja äärmiselt tõsiselt ja ettevaatlikult suhtuda teadvusega teadvuse enda uurimisse.

PL: Palju ettevaatlikumad peaksime olema meeleobjektide uurimisse teadvusega. Paljud vanad kultuurid teadsid seda ega hakanud seal “sorkima”. Elu oli selleta täiuslik.

PL: Kust teab Njah, et objektide maailm on “enesküllane” ega sõltu teadvusest? Et teadvus vaid “peegeldab” objektiivsust. Kust selline ebausk ja -teadus? Kuna see võimaldab aretada tehnoloogiad, mille abil maailma kiiremini hävitada?

muusa, Olev, 2005-07-22 19:00:18

Andis ikka kerida neid kommentaare...

Hei!
/pikemalt praegu ei saa/

Njah, Hele 18:51, 2005-07-22 19:07:08

"... moodustab kokku ühe imelise, inimmõistusega suures osas mõistetamattu terviku, milles kõik on kõigega seotud."

Kas mitte igasugused ebalineaarsused ei põhjusta vahesid nende osiste vahel, mistõttu nad “tervikust” ja üksteisest suht sõltumatult toimivad. Rääkimata veel tohututest viivistest mõjude levimisel. Elik kui piltlikult lohe pea on juba maha raiutud, aga kere ja saba ei tea veel seda ning liiguvad ikka veel nagu ennegi.

Megavalgusaastad on ikka väga tõsine takistus selle “terviku” kooskõlalisele toimimisele (eriti küberneetilisest vaatepunktist)...

tsukts, 2005-07-22 19:08:09

Hele, 2005-07-22 18:51:11
Keegi pole ütelnud, et ÜKS oleks ühtlane.
KÕIK ON ÜKS ei tähenda, et tsukts on kapsasupp...

See mida sa mulle siin rääkisid, on materialistlik maailmavaade - universumi ehk kõiksuse moodustab kõik selles universumis olev.
Selles ei ole mingit müstikat, tasub vaid veidi hulkasid tudeerida.
Panteistlik müstika on hoopis miskit muud. Jah, tsukts või Hele ei ole kapsasupp, aga kapsasupp saab pärast ärasöömist tsuktsiks ja Heleks ja tsukts ja hele saavad omakorda samamoodi jumalaks ja seega saab jumalaks ka nende ärasöödud kapsasupp.
Castaneda kotkas on panteistliku müstika illustratsioon.

Praktiline müstika ületab kõik mõtted ja mõttetused :)

Mis erinevus on müstikal ja müstifikatsioonil? Miks ei saa igast inimesest kunstnikku? Iga inimene on ju suuteline joonistama kriipsujukusid ja nimetama seda kunstiks...

PL, Njah, 2005-07-22 19:10:15

"Tegelikult oleneb meie teadvuse astmest, mida ja kuidas me selles maailmas üldse märkame."

Maailm on kõigi tajujate jaoks üks ja sama substants, sõltumata sellest, kuivõrd nüansirohkelt/vaeselt seda ka tajutakse.

Ja tajumine sõltub pigem meeleorganitest ja taju tähelepanust kui mingitest aju “üliseisunditest”. Need kipuvad meeleorganeid tajust hoopis välja tõrjuma ja mingit egosoovunelmlikku unenäolist aseainet asemele pakkuma...

PL: Pean tegema märkuse: jälle levitab Njah ebateadust. Soovunemlikku “uimlemist” ja selle vältimisvajadust teab iga vähegi küpsem Traditsioon.

Eesmärk on kasvav selgus asjust ja pidev teadvelolu. Valgustunu näeb täpselt, kuidas suhtelised tegelikkused teadvuses tekivad, olles ise püsitunud tingimatus.

Küsimus on, rõhutan, teadvuse kvaliteedis, mitte “taju tähelepanus” jms sekundaarses. Valgustunu ei kogeks lakkamatut õndust, kui tema meeleorganid oleksid “määrdunud”, lohisedes antipaatiate-sümpaatiate (mitte empaatia) sabas.

On huvitav, et Njah, kes valdab hästi materiaalset maailma, tegeleb vaimse nii rohmaka reduktsiooniga, omamata ainesest ei teadmisi ega kogemust.

Seejuures ei saa ju öelda, et Njah oleks kuidagi oma ego küljes kinni. Ka näib tema vaade skeptiku omast hoopis küpsem ja sügavam,

(vabandan skeptiku ees, sellised võrdlused pole muidugi ilusad)

tsukts, 2005-07-22 19:10:19

Hele, 2005-07-22 18:54:17
Mille järgi tsukts Jumala siin ära tunneks?

Mul pole vaja teda ära tundagi... /vaatap oma naba/... jah, just mina olengi jumal :o))

Njah, PL 18:59, 2005-07-22 19:16:16

"Kust teab Njah, et objektide maailm on “enesküllane” ega sõltu teadvusest?"

Kas Heisenbergi määramatuse reegel on vahepeal muutunud ja Plank'i konstant lõpmatusele lähenemas?

See mõju on küll olemas, aga elementaarosakestest vähegi suuremate objektide puhul tühiselt väike. Palju lihtsam ja adekvaatsem on maailma objekte liigutada “lihasjõul”...

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-07-22 19:23:28

Seda enam pole ka mõtet loodust Jumalaks ümber nimetama ja siis selle kohta midagi suvalist arvama hakata...

Ega ma nimetagi, konstateerin vaid fakti.

Olev:)))

EA, 2005-07-22 19:29:44

Toomas
Jälle ei saa ma aru, miks peaks Jumala võimaluste üle arutama. Need on niikuinii inimlikult hõlmamatud.
——————————————————
See ongi kristlik vastus küsimustele, millele ei suudeta või ei taheta leida vastust - müsteerium, saladus jne.
Kui jumal on seletamatu ja hõlmamatu, milleks siis omistada jumalale mingeid omadusi nagu looja, kõikvõimas, ülihea jne... ?

Ja kui jumal on loonud maailma ja inimesed, siis on ta ka vastutav nende kannatuste, piinade ja korralageduse eest, mis selles maailmas valitseb.

Kõikvõimas jumal, kes ei suuda hoolitseda oma laste eest ... :(

Inimese kannatused võib ju ajada Aadama ja Eeva kaela, kes pattu tegid. Aga millega seletada loomade kannatusi, kes ei suuda oma elu juhtida?

Njah, PL 19:10, 2005-07-22 19:40:05

"jälle levitab Njah ebateadust"

????
Milles see ebateadus seisneb?

Soovunemlikku “uimlemist” ja selle vältimisvajadust teab iga vähegi küpsem Traditsioon.

Ja ometigi on selle vältimine teadvuse endaga teadvuse uurimisel nii keeruline, et kiputakse ikka hätta jääma. Asi on selles, et ka ülitaju pole midagi muud kui vaid teistmoodi tajutud taju. Aga kuna taju ise on kõige tajutava mõõt, siis mida tegelikult tajuti? Ilma meelevälise võrdlusbaasita on ses praktiliselt võimatu selgust saada.

Eesmärk on kasvav selgus asjust ja pidev teadvelolu. Valgustunu näeb täpselt, kuidas suhtelised tegelikkused teadvuses tekivad, olles ise püsitunud tingimatus.

Ka valgustatus sellisena on taju elik sama subjektiine mõõdupuu.

Valgustunu ei kogeks lakkamatut õndust, kui tema meeleorganid oleksid “määrdunud”, lohisedes antipaatiate-sümpaatiate (mitte empaatia) sabas.

????
Meeleorganid on ainult olekut registreerivad andurid ning emotsioonidega ei tegele. See on meeleorganitest pärit info alusel kogu teadvuse ampluaa.

Loomulikult piisavalt negatiivsed signaalid meeleorganitest nõuavad teadvuselt nõndapalju tähelepanu vajaduste rahuldamiseks, et õndlemisest ei tule midagi välja. Aga see on teine teema...

EA, 2005-07-22 19:40:27

Kõige tähtsam asi kõigepealt - tunne iseennast!

Me oleme ju enda maailma keskpunkt. Kui me ei tunne oma maailma keskpunkti, mida me siis üldse teame?

PL. Njah, 2005-07-22 19:41:38

Universumis on teatavasti mitmeid konstante ja printsiipe, millele tänu too kaardimajake imekombel püsti püsib (ehkki seda “olemas olla ei tohiks”).

Saientisti jaoks on see “mateeria iseorganiseerumine”, post-mitteklassikaline teadur aga oskab aimata ja oletada ja isegi tõestada meeleliselt tajutavast mateeriast peenemate, “nähtamatute” tegurite (nt Sheldrake`i morfogeensete väljade) mõju.

DiaTheo, 2005-07-22 19:42:25

Hele heidab ette, et ma muudkui mõtlen ise asju välja ja autoriteete ei loe.

Tegelt kõik, mis ma jumalast tean, on pärit piiblist või siinsetelt gurudelt. Ise pole miskitki välja mõelnud. Ei julgekski.

Aga ... kust minu jumalavisioon ka pärit poleks, on ta igal juhul vale - seda teab Hele täpselt.

Võtame siis mõned siinsed jumalavisioonid arutluse alla. Ja vaatleme neid ... noh, ütleme, puhtjuhuslikult ... piiblifaabula võtmes.

Toomas:

jumal on inimesele hoomamatu, inimesel ei saagi jumalast mingit aimu olla, inimene suhtleb jumalaga läbi interfeissi – Jeesuse Kristuse.

Piiblifaabula kohaselt siis (loetelu pole ammendav, paar pisiseika näidiseks vaid)

a) VT kümme käsku ei kehti – JK-d polnud jumal veel loonud, keegi teine ei saanud jumalalt juhtnööre vastu võtta;
b) Ristija Johannes valetas alatult interfeiss Jeesusele, et ta pole mitte mingi interfeiss, vaid hoomamatu jumal ise;
c) edasi valetasid ka kõik evangelistid, kes jäid Ristija Johannest uskuma;
d) Kolmainu teooria seevastu omandab pärast pisimaniküüri suure usutavuse: jumal taevas, inimhing maa peal ja JK nende kahe vahel – kaunis Kolmainu mudel, moittetu, nagu kaak ütleks vist selle kohta;
e) natuke segase, et mitte öelda müstilise, seisu omandab Tooma jumalavisioon pärast seda, kui JK käskis ennast ära süüa-juua – mis sedasi interfeissist sai-saab?

Jatkuu

Njah, OV 19:23, 2005-07-22 19:42:27

"Ega ma nimetagi, konstateerin vaid fakti."

????
Mille poolest see fakt on? Peale selle, et Sa niimoodi arvata suvatsed...

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-07-22 19:49:05

_Njah, OV 19:23, 2005-07-22 19:42:27_

Looduse seadused ju toimivad, neid uurides oled Sa selles isegi veenduda jõudnud.

Olev

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-07-22 20:03:47

Käisin just õues ja panin tähele, et mustad vihmapilved Tallinna poole sõuavad. Umbes veerand tunni pärast on teil vihm kohal.

Küllap see Näljane lohe on, kes Argentinast vaikselt kohale hõljub.

Olev:)))

Njah, PL 19:41, 2005-07-22 20:08:39

"Universumis on teatavasti mitmeid konstante ja printsiipe, millele tänu too kaardimajake imekombel püsti püsib (ehkki seda “olemas olla ei tohiks”)."

Need konstandid pole sellised selleks, et Universum selline oleks, vaid Universum kujunes sellisena välja, sest need konstandid/printsiibid kogu aeg igas ruumipunktis rekursiivselt toimisid. Võimalik, et need Universumi arengu jooksul ka veidi muutusid.

Saientisti jaoks on see “mateeria iseorganiseerumine”, post-mitteklassikaline teadur aga oskab aimata ja oletada ja isegi tõestada meeleliselt tajutavast mateeriast peenemate, “nähtamatute” tegurite (nt Sheldrake`i morfogeensete väljade) mõju.

Kuna kogu ruumialas toimiva rekursiivse toime arvestamine käib üle jõu, siis tulevadki mängu sellised lihtsustused nagu planaarmõju+lisaväljad. Tegelikult neid mofogeenseid välju eraldi tegurina pole ilmselt olemas...

Njah, OV 19:49, 2005-07-22 20:11:48

"Looduse seadused ju toimivad, neid uurides oled Sa selles isegi veenduda jõudnud."

Looduse seadused on ainult looduse seadused. Mis annab Sulle alust seda Jumalaks nimetada? See on Su oma suva ju...

***