Joak, kurrat - jalad põhjas!

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1636 kommentaari.

Hele, Toomas, 2005-07-22 18:04:41

Toomas: Mina kaldun arvama, et müstika ei alane põhimõtteliselt teaduse kirjeldusalasse.

Ma ei arva, et teaduse kirjeldusala oleks alam kui müstika oma. Ma lihtsalt kardan, et praegu meie jaoks müstika kirjeldusalas olev reaalsus võib teaduse kirjeldusvahenditega mitte kirjelduda. Aga kui ta osaliseltki kirjeldub (ja seega meie jaoks teaduse kirjeldusalasse satub), siis on see minumeelest hea.

toomas, priit, 2005-07-22 18:07:55

Kus ma Jeesust sellega alandan - kasutan lihtsalt Kolmainu seletamiseks tänapäeva inimestele arusaadavat keelt.

PL, tsukts, 2005-07-22 18:08:01

Tsuktsa väidab, et ehkki ka tema tahab õndsaks saada, sõltub kõik juhuste kokkusattumusest “talle veel antud aastate kestel”. Meenutab veidi minu stalinismiohvrist ema enesetunnetust (kes sellele vaatamata on elanud ära vägagi rahuldustpakkuva, isegi õnneliku elu).

Mis see on?

Materualistlik nihilism, jõuetus saatust oma kätesse võtta? Perspektiivi rööviv uskmatus?

On tõsi, et iga järgmist kvalitatiivset pööret arengus ei saa ise esile kutsuda, vaid see tõepoolest “juhtub”. Küll aga saab seda “juhuste kokkusattumust” järjest innukama, sihiteadliku püüdega ette valmistada. Evolutsioon on meisse “sisse programmeeritud”, kunagi valgustume niikuinii, küsimus on vaid, kui kiiresti suudame hakata elama teadlikku elu.

Ega Sa ei solvunud?

toomas, tsukts, 2005-07-22 18:09:44

No see oli Sust küll inetu, et Sa Jumala ihu ja verd sööma-jooma läksid, ise uskumata.

tsukts, 2005-07-22 18:10:41

Aa kudas selle kapsasupiga siis on? Või on kõik olendid ühesugune kapsasupp - ei mingit vahet?

/arglikult/ kas siis loosung, KÕIK ON ÜKS, on nüüd päevakorrast maha võetud ja Hele panteistlik müstika(ihalus) tunnistatud mõttetuseks?

Muide, isegi kapsasupp võib olla halvem või parem, isegi temal on “arenguruumi”. Nii et mõne õgimisreligiooni austaja võib hõrgu kapsasupi võtta enesele Jumalaks küll (nt kui elatakse selleks, et süüa)

Vaada, juba paar aastat on kapsasupp siinses seltskonnas sümboliks. Ja muutus ta selleks siis, kui oli arutluse all sõna ‘armastan’ tähendusväli, et võib armastada ideed(jumalat) võib armastada teist inimest, aga võib armastada ka kapsasuppi.
Seepärast püüa olla mitte nii lame ja näe metsa selle kapsasupi taga :o)

Muideks, see tuletas mulle meelde, et toomas ei taht miskipärast arendada jumalate ja härgade teemat. Miks?
Kas ka Iovi ja bovi pole vaid sümbolid ja tähendavad inimesi?

toomas, 2005-07-22 18:11:46

Nüüd aga annan arvuti üle “Eestimaa teisest servast” koju saabunud m.h.-le ning siis ära veidikeseks suvitama.

Kiidetud olgu Jeesus Kristus!

Hele, 2005-07-22 18:12:16

priit: miks Jeesus, olles sinu järgi teadlik oma jumalaks-olemisest, osales jutu järgi ses ristilöömiskomöödias, silmakirjalikult halades isa, st iseenda poole?

Miks mateeria Vias ägedasti iseendaga vaidleb?

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-07-22 18:12:50

Hea Njah... ei ma jonni ühti.
Sellepärast küsingi:
Kas Sina tead mis toimus maailmas enne SUURT PAUKU ja mis selle põhjustas?

Kuna keegi seda EI TEA, siis pole põhjust väidelda ka Jumala olemise või mitteolemise üle.

Mõnusat nädalavahetust soovides

Olev:)))

DiaTheo, 2005-07-22 18:13:02

Hele:
[DT] süsteem muudkui genereerub, saada või para-ajakirjale. Omaloodud süsteemiga ju hea lihtne võidelda.

Ja sinu jumalavisioon ning müstitsismielamused baseeruvad maailma tunnustatud professuuriinstitutsioonide juhendamisel läbiviidud ja korduvalt praktikas kontrollimist leidnud uurimistöödel? Vägev! Lingid, paluks. /peeglike, peeglike ...

Miks küll sedavõrd kontrollitud materjali toel kahte ühesugust jumalavisiooni ei teki? Miks küll kõik müstikaelamused omaette originaalid satuvad olema, ometi on neil ju taga ühine “vaimne reaalsus” (mingi eriti uue uurimissuuna pilootleiutis?)?

(Või ei olegi “vaimne reaalsus” kopka eestki ühine, igal oma “vaimne reaalsus”; nagu igal oma jumalakogemus jumalapildi maksimaalselt ürahägustanud on?)

tsukts, 2005-07-22 18:20:15

PL, tsukts, 2005-07-22 18:08:01

Tsuktsa väidab, et ehkki ka tema tahab õndsaks saada,

PLÄÄT elab vist peas kostvate häälekeste maailmas, sest juba mitmendat korda arvab, et keegi on miskit sellist öelnud, mis ta enda peakeses sündinud.

Materualistlik nihilism, jõuetus saatust oma kätesse võtta? Perspektiivi rööviv uskmatus?

Fõiksid teada, et fatalism on omane usklastele, näiteks moslemitele. Need isegi ei palu allahilt midagi, tänavad teda vaid ta tehtu eest ja usuvad, et kõik on tema kätes.
Või pead sinagi moslemeid uskmatuteks-ateistideks, nagu meie levi ja Urbanus II?

Ega Sa ei solvunud?

Üritad solvata? Miks ma peaksin hullukese peale solvuma?

Ega Sa ei solvunud?

tsukts, 2005-07-22 18:20:15

PL, tsukts, 2005-07-22 18:08:01

Tsuktsa väidab, et ehkki ka tema tahab õndsaks saada,

PLÄÄT elab vist peas kostvate häälekeste maailmas, sest juba mitmendat korda arvab, et keegi on miskit sellist öelnud, mis ta enda peakeses sündinud.

Materualistlik nihilism, jõuetus saatust oma kätesse võtta? Perspektiivi rööviv uskmatus?

Fõiksid teada, et fatalism on omane usklastele, näiteks moslemitele. Need isegi ei palu allahilt midagi, tänavad teda vaid ta tehtu eest ja usuvad, et kõik on tema kätes.
Või pead sinagi moslemeid uskmatuteks-ateistideks, nagu meie levi ja Urbanus II?

Ega Sa ei solvunud?

Üritad solvata? Miks ma peaksin hullukese peale solvuma?

Ega Sa ei solvunud?

tsukts, 2005-07-22 18:23:07

toomas, tsukts, 2005-07-22 18:09:44

Ja mulle serveeriti veel eraldi saksakambris(käärkambris) ja oli pealegi veel individuaalne labrakas :o)))

Kusjuures kelner(pastor) teadis, et ma pole usklane ja ei kavatsegi selleks hakata.

priit kelder, 2005-07-22 18:24:48

Hele, mateerial on väidetavalt väga palju olemisvorme, ent jumala kohta postuleerivad usulised üksnes kolme hüpostaasi.Kui sa nüüd ütled, et jumal on igas ja kõiges fenomenis ja protsessis, siis loobu sest üleliigsest sõnakesest. Mateeria asendab kõike. Ja mõtiskle veel Kristjan Jaagu vaste üle, mis ta andis võõrsõnalisele ‘mateeriale’: “ema-asi”.

Njah, PL 17:37, 2005-07-22 18:25:14

"Huvitav, et skeptik, kes teadvusega uurib mateeriat kui objekti ("objektiivset" ehk objektilist), eitab sellesama teadvuse kui “subjektiivse” tõsikindlust."

Seepärast, et PL ei suvatse tajuda teadvuse ja reaalsuse põhimõttelist vahet. See seisneb selles, et reaalsus substantsina esindab iseennast, aga teadvus mitte. Asi on selles, et ajulainete kuju ei determineeri nendega kajastavat mõtet. Mõte on seal esindatud hoopiski kooditud kujul, kus ühele sümbolile vastab hoopis teistsugune mõtteline tähendus.

Et need “kooditabelid” on põhimõtteliselt suvaliselt kooditavad (reaalses ajus küll sõltuvalt õpiprotsessist), siis sellest tulenebki teadvuse paindlikkus mõistetega opereerimisel, ent samas muudab selle ka subjektiivseks.

et teadvuse enda kallale mindaks teadvuse endaga.

Kuidas nimetatigi olukorda, kus kontrollifunktsioon usaldati juhitavast otseselt huvitatud osapoole kätte? Kits kärneriks? Korruptsioon?

Ego soovunelmad on liiga tugevad mõjurid, et neil teadvuse enda uurimises piiramatult tegutseda lasta. Seepärast ongi vaja äärmiselt tõsiselt ja ettevaatlikult suhtuda teadvusega teadvuse enda uurimisse.

Aga nüüd veel üks pisike lugu sellest, mis üsna tõenäoliselt võis juhtuda.

Oli üks teadvuseuurija, kelle ajus oli kas just patoloogia, aga eripärasus küll, et delta-transsi laskudes tekkis läbilöök maitseorganitest pärit infot töötlevasse ajupiirkonda. Ja nõnda juhtuski, et esoteerikaringkonnad peavad praegu Ühe Maitset budismi viimseimaks astmeks, mida isegi Buddha ei teadnud...

DiaTheo, Hele, 2005-07-22 18:27:51

Hele alustab:
“Aga kui jutt on objektiivsetest faktidest nagu mõõteriistade näidud ...”

ja DT jätkab siit loetelu:

“... või jumala olemasolu ... või müstikanähtused ...”

Mille peale Hele oskab teatada:

DiaTheo nimetab jumalaks mingit omaenda konstrueeritud agressiivset superolendit ega usu selle olemasolu ...

...

Samamoodi on DiaTheol oma ettekujutus müstikast ja teiste arusaamad sellest teda eriti ei huvitagi. Isegi mitte niipalju, et teatmeteostega tutvuda."

Kuidas küll sai ja võis Hele tsiteeritust seda kõike ammutada, mis ta DT jumalavisiooni ja müstikakujutelmade kohta öelda oskas?

Ega ometi sellise tarkuse ammutamisel demagoogia väändeteljena kasutamist ei leidnud?

Iga asi omal ajal ja kohal, Hele, paluks. Kui tsiteerid, siis räägigi tsitaadist. Millele otse loomulikult võib varasemat kamaluga lisada, aga ikka nii, et tsitaadis toodu esmase mõtte kandja oleks. Teadurinimesele ei tohiks selline lähenemine võõras olla. Kuda usklasmüstikuga lood on ... oli vist siis siit lugeda?

tsukts, 2005-07-22 18:31:19

LLisaksin PLÄÄD-le veel, et kui ta peab moslemeid ateistideks, siis kalvinistid ei tohiks küll kudagi ateistid olla.

tsukts, 2005-07-22 18:39:05

Miks mateeria Vias ägedasti iseendaga vaidleb?

Tõepoolest huvitav. Aga päris põnev oleks kui vias käiks vaidlemas mittemateeria, tuleks näiteks jumal või tema poeg või vaim siia sõna võtma... aga vaevalt... ikka peab mateeriaga leppima, ikka vaid tsuktsid, heled, toomased, skeptikud, peeellid, dee teed :o(((

Njah, PL 17:51, 2005-07-22 18:39:08

"Tegelikult oleneb meie teadvuse astmest, mida ja kuidas me selles maailmas üldse märkame."

Maailm on kõigi tajujate jaoks üks ja sama substants, sõltumata sellest, kuivõrd nüansirohkelt/vaeselt seda ka tajutakse.

Ja tajumine sõltub pigem meeleorganitest ja taju tähelepanust kui mingitest aju “üliseisunditest”. Need kipuvad meeleorganeid tajust hoopis välja tõrjuma ja mingit egosoovunelmlikku unenäolist aseainet asemele pakkuma...

Njah, OV 18:12, 2005-07-22 18:50:18

"Hea Njah... ei ma jonni ühti"

Sellest, kuidas teiste väidetest kinni hakkasid ja neid omal moel väänama asusid, jäi küll selline mulje.

Kas Sina tead mis toimus maailmas enne SUURT PAUKU ja mis selle põhjustas?

Kuna keegi seda EI TEA, siis pole põhjust väidelda ka Jumala olemise või mitteolemise üle

Seda enam pole ka mõtet loodust Jumalaks ümber nimetama ja siis selle kohta midagi suvalist arvama hakata...

Hele, 2005-07-22 18:51:11

tsukts: kas siis loosung, KÕIK ON ÜKS, on nüüd päevakorrast maha võetud ja Hele panteistlik müstika(ihalus) tunnistatud mõttetuseks?

Keegi pole ütelnud, et ÜKS oleks ühtlane.
KÕIK ON ÜKS ei tähenda, et tsukts on kapsasupp.
KÕIK ON ÜKS tähendab, et tsukts, kapsasupp, Marko, Milla piim, Hele, ...,
kõik see ilu, millest kirjutab skeptik ja kõik see ilu, millest kirjutab PL, ...
kõik mida me teame ja kunagi teada saame ja ilmaski teada ei saa ja ettegi kujutada ei suuda
... moodustab kokku ühe imelise, inimmõistusega suures osas mõistetamattu terviku, milles kõik on kõigega seotud.

Praktiline müstika ületab kõik mõtted ja mõttetused :)

***