Joak, kurrat - jalad põhjas!

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1636 kommentaari.

DiaTheo, 2005-07-21 16:11:46

No mitmes päev järjest see juba nii on:

Kui DiaTheo VIA´sse jõudis, olid kõik juba Teele läinud!

Või oli see ikka nii:

Kui DiaTheo VIA´sse saabus, lahkusid teised kõik Teele!

Maila, DiaTheo, 2005-07-21 16:13:53

Mina just saabusin.

priit kelder, 2005-07-21 16:16:03

Dia Theole tunnustuseks, et suurimat väärtust siinses teeviidas evibki selline aeg-ajalt esiletulev ristiusuliste silmakirjalikkuse ja valelikkuse nahutamine. Paraku puudub neil kriitikameel ning omadus kainelt ja mõistuspäraselt hinnata ristiusu koletuslikku ajalugu ja tänapäevagi. Kui palju kordi on nii delfis kui ka via-s usulised jänni jäänud oma nö põhitõdede selgitamisel. Vt näiteks kolmainuse seletamisel või ka ettemääratuse lahtimõtestamisel. Aga vahutama on kõvad mehed, kuigi pooled neist vist ei ole kuigivõrd kangelaslikud pahatahtlikud, vaid lihtsalt sõgedad.

levi, DiaTheo, 2005-07-21 16:24:34

DiaTheo, levi, 2005-07-21 15:05:13

Usk pole mingi müstika.Usklane teab, et kõik, mis toimub, toimub jumala taktikepi all - seega ei miskit müstilist.

Sa ei saa kunagi teada, mida üks või teine usklane usub ja teab ning missugused asjad juhtuvad iga inimese elus, mistõttu on rohkem kui võimalik, et sinu väide on teadlikust vimmast (religioossuse ja usuinimeste vastu) sündinud soovvale. Ühesõnaga jonn, mis rüütatud tõe teadatahtmise rüüsse - muud ei midagi. See nii tavaline nähtus.

Müstiku jaoks pole kas jumalat olemas või on tema kõrval veel miskit, millel pole ei nime ega nägu. Ja müstilise seansi aegu esineb areenil just nimelt see nimetu-näotu miski.

Sinu usk, sinu tunnetus ja sinu arusaamine. Kuid selge on ka see, et me ei saa inimestena Jumalast ja Tema toimimisest absoluutselt kõike teada.

Niipea, kui see miski omandab nime ja/või näo, lakkab müstika olemast.

See võib olla nii sinuga, kuid mitte minuga või kellegi teisega. Sul võimatu seda teiste Jumalatunnetamise kohta täpselt teada!

Väljaspool Jumalat ei ole müstikat selles tähenduses olemas, mida müstika all mõeldakse! Kui aga on, ja tõepoolest ka on, siis öeldakse seda kõigi või paljude asjade kohta, mis inimese elus üllatavana tundub. Samas ei saa ma välistada, et see ei ole, millest sa räägid, sulle antud müstilisusetunnetus. Kõigest eelnevast hoolimata ei saa sa ka välistada Jumalast lähtuva sellise müstika olemasolu, mis on sinu müstikatunnetusest erinev.

Müstika sisaldab alati suhtlemist, suhtlemine aga kedagi teist, keda me isiksustame või isiksusena ära tunda saame. Teise isikuta ei ole ükski inimesele kui isikule arusaadav suhtlus võimalik.

DiaTheo, hah, levi, 2005-07-21 16:33:30

Vasaku käega seljatan su. Kohe.

Sa ei saa kunagi teada, mida üks või teine usklane usub ...

Just, vohh, just nii see onnnngi!

Aga ometi me KÕIK teame, mida üks ristiusklane uskuma PEAB!!!

Ja kui me ikkagi ei tea, kuigi peaksime teadma, siis ... millest see küll johtub? Mida see küll meile ütleb?

Ütleb seda, et üks ristiusklane on oma usuasjades salatseja! Ja silmakirjatseja

M.O.T.T.
Oled selili? Ole-ole.

skeptik, 2005-07-21 16:44:41

jumalat pole objektiivselt täheldatud
Kogemus, mida mõni “müstiliseks” nimetab, toimub kogeja pea sees, on subjektiivne, pole objektiivne, maailma kohta uue teadasaamiseks on see ebaproduktiivne meetod.

Kiropraktika teooria ei kannata kriitikat, see ei vasta üldtunnustatud tõenduspõhistele arusaamadele inimese organismist ja haiguste põhjustest.
Mõned kiropraktikas kasutatavad võtted siiski leevendavad inimeste teatud vaevasid, aga ilmselt oli kellelgi vaja luua oma bränd, läbi mille ta ei oleks “tavaline” füsioterapeut.

skeptik, 2005-07-21 16:59:14

kuna jumalat pole, siis ta ka ei kuule, kui keegi ta pööle palves või pobinas pöördub

kuna maailmas on kõik loomulik (naturaalne), mitte üleloomulik (supernaturaalne), siis pole võimalik seda üleloomulikkust näha ega muul moel tajuda

müstika on lihtne - seda pole

krprktk, 2005-07-21 17:05:22

Niiet, fuuuuuuuuu!!, müstikud.

:-))))))))))))

Tuntud SC sõjahüüd delfist.
Millegipärast kuulen seda häälikukombinatsiooni mujal vaid neljajalgsete sõprade korralekutsumiseks.

Serlok nendiks ka, et minu küsimusele, miks kristlane anonüümselt salvab, reageeris kiropraktik.

Tänan meeldetuletuse eest iseendale, sest tookord sa jätsidki ju ise küsimusele vastamata.

Ja kas nüüd oleks Maila SC või DT, et reageeris tolle (nende) poole pöördumisele.

Küllap on ikka nii, et inimestel on väljakujunenud hoiakud ja stambid, milledele toetudes tüüpolukordades koheselt reageeritakse.
Ilmselt pole isegi tollel müstilis-müütilisel SC-l (keda siin ju polevat) aega risteel teaduslikke eksperimente sooritada, vaid kasutab varem väljakujundatud stampmudeleid elik kogemusi.

Aga eks kristlased peagi ju maailma patud oma kanda võtma, lootuses et kellelegi ei panda suuremat koormat kui ta kanda suudab:-)

tsukts, tsiteerip, 2005-07-21 17:06:20

"В нашу эпоху есть не только подлинное возрождение мистики, но и фальшивая мода на мистику. Отношение к мистике стало слишком легким, мистика делается достоянием литературщины и легко сбивается на мистификацию. Быть немного мистиком ныне считается признаком утонченной культурности, как недавно еще считалось признаком отсталости и варварства. В моде исчезают все глубины и все различия мистики. Вся сложность мистических устремлений погашается в общих фразах о мистике. Мистика стала синонимом хаотичности современной души."

Seal on veelgi lugemist

http://www.vehi.net/berdyaev/tvorch/13.html

levi, DiaTheo, 2005-07-21 17:08:10

DiaTheo, hah, levi, 2005-07-21 16:33:30

Aga ometi me KÕIK teame, mida üks ristiusklane uskuma PEAB!!!

Siin sa eksid põhimõtteliselt. Ristiusklane ei pea midagi uskuma, sest ta on ristiusklane - ta juba usub seda, mida ta just usub. Ja mida ja mismoodi ta mingis konkreetses hetkes usub, seda teab kõige täpsemalt üksnes Jumal ja see ristiusklane. Kõik ei ole kõigile lihtsalt võimalik ja vajalikki. Uskuda ei saa kunagi vägisi, saab vaid iseendale valetada uskumist millessegi või kellessegi. Inimene on võimeline isegi usutunnistus kordama valetades. Selleks, et see saaks toimuda usuaususes, selleks on vaja.... Seda teab see, kes on kõike seda kogenud, mistõttu ei ole otstarbekas sellel rohkem peatuda. Sõnastamise kaudu ei ole selle kogemuse edasiandmine lihtsalt võimalik.

Usk ei ole arvamus - see on kindel ja vankumatu veendumus milleski.

Ja kui me ikkagi ei tea, kuigi peaksime teadma, siis ... millest see küll johtub? Mida see küll meile ütleb?

Ütleb seda, et üks ristiusklane on oma usuasjades salatseja!

Usuasjad ongi sala-asi. Ja nii see peabki jääma. Mida rohkem ususaladuste osas salatsetakse, seda parem. Usu läbi avalikustub uskjale kõik, mis talle parajasjagu antud ja mis talle vaja.

skeptik, 2005-07-21 17:14:48

Usk ei ole arvamus - see on kindel ja vankumatu veendumus milleski.

Usk on tõestamata veendumus. Isegi kui tõendusmaterjal usuveendumused ümber lükkab, ei lase usklik end sellest häirida, vaid kuulutab reaalsuse illusiooniks.

krprktk, 2005-07-21 17:20:16

Kui palju kordi on nii delfis kui ka via-s usulised jänni jäänud oma nö põhitõdede selgitamisel. Vt näiteks kolmainuse seletamisel või ka ettemääratuse lahtimõtestamisel

Tubli poiss, Priit!
Täna öösel mul igav ei saa olema ja ka arvan selle teema kommide arvu üsna tipus saama olema.
Kõik söjamehed on oma lahinguratsud tallist välja toonud ja pruuskavad üsna valjult:-)

Sõna usk seletab ise ära asja olemuse.
Priit, see on usk.
Kui sul pole usku ja sa tahad teadust, siis tulebki tollega tegeleda.
(Aga targale mehele tuleb ilmselt väga keeruliselt seletada, muidu ei jää uskuma:-), pardon, ei jää “teadma”).

skeptik, 2005-07-21 17:20:42

Ristiusklane usub muu hulgas, et Jeesus Naatsaretist tegi seda ja teist, sündis neitsist ja tõusis peale surma üles.
Kas need kaks asja pole objektiivse reaalsusega vastuolus? Mitte ristiuskalsele!

Seda teab see, kes on kõike seda kogenud
Inimese enesepetmise võimetel pole piire, seepärast ongi aegajalt vaja reaalsuskontrolli, mis ei sõltu üksikinimese meelepetetest tulenevate väärtajudest ja kogemustest.

toomas, 2005-07-21 17:31:45

Tere õhtust!

DiaTheole sekundeerides ütlen samuti, et eile õhtul kirjutas Skeptik sellise kommi, mida tasuks omamoodi verstapostiks pidada.

Kuid:
ainult koos minu juhuslikult selle sappa sattunud kommiga.

Kopeerin nad siia meeldetuletuseks uuesti, sest nad kahekesi kannavad MINU arusaamist maailmast ülihästi.

tsukts, 2005-07-21 17:32:45

Mnjah... Päris huvitav lugemine Berdjajevilt.

Müstikud ja müstifikaatorid, usklikud ja usklased, Johannese ja Peetruse järgijad, sisemuses tundjad ja väljapoole lõugajad.

Põnev oleks teada saada, millisesse gruppi kuuluvad siinsed Jeesu järgijad, näiteks krprktk või müstikalid PL-iga eesotsas.

toomas, 2005-07-21 17:33:23

<i>skeptik, 2005-07-20 20:33:02

Ah ütlen lihtsalt:
* põrgut pole olemas
* Taevast pole olemas (taevas on)
* jumalaid pole olemas
* kuradit pole olemas
* ingleid pole olemas
* gravitatsioon toimib kõigile alati, pole vahet, kas ja kuidas keegi hingab
* vee peal saab kõndida nt talvel, jäätunud veekogul, aga lõunamaal vist nii külm pole
* palvetamine ei muuda maailmas midagi
* telekinees on olematu
* selgeltnägemist pole olemas
* telepaatiasse pole mõtet uskuda
* kehavälised kogemused (OBE) on kehakeemiast tulenevad kogemused, ei enamat
* surmaeelsed kogemused (NDE) on samuti seletatavad kehakeemiaga
* kehast eraldieksisteerivat vaimu pole olemas
* surmaga ajutegevus lakkab ja inimesega on jokk, ei mingit lohutavat-loodetavat-oodatavat teispoolsust
* “vaimne areng” on lõks ja ajaraisk, kuid kognitiivse dissonantsi teooria kohaselt varustame me end tagantjäreletarkusega, et lollustele mingigi õigustus anda
* ravitsejad ei ravi, “energeetikud” ei tea energiast suurt midagi
* homöopaatia ei toimi, selle teooria on mõttetu loba
* püramiididel pole mingeid imelisi säilitamis- ega muid võimeid
* “vaba energiat” pole olemas
* külm tuumasüntees nagu Pons ja Fleischmann seda ette kujutasid, on udujutt
* ufod ei ole maaväliste tsivilisatsioonide külaskäigud
* akupunktuuri teooriapool ei vasta reaalsusele, mõju kohta puuduvad usaldusväärsed andmed
* astroloogia on nüüdseks tähelolluse staadiumis
* evolutsiooniteooria kehtib jätkuvalt
* inimene on evolutsiooni käigus kohastunud eluvorm, mitte vaimne olend, kes meie kehas kodu leidnud
* teadvus on illusioon
* qi, prana, elan vital, elujõud, “energiad” on luulelised mõisted ja ei oma reaalsuses mingit korrelaati
* hingede ränd, eelmised elud, reinkarnatsioon, karma on luulelised mõisted ja ei oma reaalsuses mingit vastet
* kvantteooriast ei järeldu, et inimene võib oma mõttega maailma muuta
* elektriliinide läheduses elamine ei ole tervisele ohtlik
* vitsa- ja pendlimehed ja -naised tegelevad enesepettusega
* jne
* jne

Ja mis järgi jääb? Suur hulk mõttetuid ja sisutühjasid mõttekonstruktsioone võib rahumeeli läbi kloaagi lasta, mõne võib muuseumisse lastele hoiatuseks ka panna.
Mis siis jääb järgi?
Imeline ja saladusi täis maailm, millest huvitav ja põnev teada saada ilma liigsete, koormavate ja mittemidagiseletavate tühimõisteteta.
Maailmal pole isegi ükskõik, mida ja kuidas me sellest mõtleme, see on sügavalt ja ainult meie (inimeste) probleem siin hakkama saada.

Vabandust, läks vist liiga deklaratiivseks ja äkki ei sobigi hästi siia verbaalsete lennuharjutuste vahele. Pigem mõtlesin iseendale. Iga väite ette käiks lugu ka, aga tühja sest.

Tänu Toomasele, kes mind peegeldas.

Asi vist selles, et tahan end suhestada reaalsusega, maailmaga, universumiga, mitte isikliku kaemusega, subjektiivse tundmusega, piiratud taju illusioonidega, verbaalsete mõttekonstruktsioonidega a la “kolmnurkne ruut”. Ja igal aastal on ju uus kapsasaak, lisaks veel importkapsad - keegi ei suuda kõiki neid läbi lapata, et äkki mõne lehe vahel ikka on.

Toomas ütles: on kõige tähtsam see, et asjadest saadaks subjektiivselt aru
Aga kui subjektiivne arusaam reaalsusega vastuollu läheb? Subjektiivne usust tulenev arusaam ütleb, et Jeesus tõusis kolmandal päeval surnuist üles, teadus sellist asja võimalikuks ei pea.
Osad kuulutavad siis reaalsuse illusiooniks.

Ah jaa, tuli veel meelde, et püssikuuli ja kivi langemise ülesanne oli kunagi jutuks. Kas keegi vastust ka teab?
Vihje: Galileo Galilei Pisa torni otsas.

*

toomas, 2005-07-20 20:34:00

Minu jaoks on keskmes Jeesuse Kristuse elamine, mida kirjeldavad neli evangeeliumi. Muu piibel täiendab seda.

Maila, kiropraktik, 2005-07-21 17:34:46

Ja kas nüüd oleks Maila SC või DT, et reageeris tolle (nende) poole pöördumisele.

Ei, ma reageerisin sellepärast, et ma olen siin adminn.

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-07-21 17:38:30

Hää skeptik
, 2005-07-21 16:59:14 !!

...kuna jumalat pole,...

Ka see Sinu väide vajab tõestamist. :)))

toomas, 2005-07-21 17:45:00

Mina ei pea asuma oma ristiusu kaitsel “väljaspoolseid salvavasse ringkaitsesse”, nagu Kiropraktik eilsest alates on teinud.

Mulle piisab Kostariika Tarakanidest:

DiaTheo! Maailmas on palju vastuolulisi teadmisi ning Sinu mainitud 4 miljoni aasta evolutsioon ja Jeesuse Kristuse praegune elamine on üks sellistest näilistest vastuoludest, milleni ma ei küüni: 4 miljonit seletavad objektiivset reaalsust saientistliku meetodi võtmes, Jeesus Kristus seletab Inimese Elamise Põhitõde. Inimese Elamise Põhitõde on mulle tähtsam kui kogu objektiivse reaalsuse mõistmine (kohustatud olen ma sellega arvestama keelega seotud juhtudel).

Skeptik! Sa oled oma fundamentaalaksiomaatikalt järjekindel saientist. Edu Sulle, kui see aksiomaatika Sulle sobib ja temast Sulle piisab. (Minu arvates on puhas saientism ühekülgne.)

skeptik, 2005-07-21 17:45:50

olematu olematust ei saa tõestada

***