Joak, kurrat - jalad põhjas!

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1636 kommentaari.

tsukts, DiaTheo, 2005-07-13 22:28:57

Levi üritas sind ajada segadusse ‘enesetapuga’ ja nagu paistab, see tal ka õnnestus :o)

Asi pole sugugi enesetapmises, sest näiteks veenide läbilõikamisega või mürgijoomisega ei kaasne erektsiooni ega orgasmi vaid ainult poomisega.
Ja pole seejuures sugugi tähtis, kas inimene poob ennast ise või teda puuakse.

Muideks, pärast markii de Sade ‘Justine’ ilmumist on seksisurmad muutunud nii sagedaseks, et sellele nähtusele on pandud koguni nimi - scarfing.

33338, 2005-07-13 22:33:38

ah kattse materjali pole? nääd kuhu vxjjb jxúda kujj xjjgel ajal igaks mustaks juhuks juppi kxva n'ööri ej varu!

DiaTheo, 2005-07-14 00:19:26

:-))))

Nöörijupi leiaks, ise ohverdaks ennast vaatlejaks, aga vada seda va .... netu ...

Hele, 2005-07-14 03:37:15

DiaTheo: kui ka pärast süsteemsete- ja juhuvigade väljafiltrimist jääb sõelale hulk katsepunkte, mis teooriat ei kinnita, siis aus teoreetik asub ümbermudeldama oma teooriat.

Justnimelt seda ma teengi - kunagi olin täiesti alusettult sügavalt veendunud, et küll teadus kõik ära seletab ja mida ei seleta, seda pole olemaski. Liiga palju on elu näidanud punkte, mis selle graafiku peale ei mahu, siiski ei saa ma nullhüpoteesist lõplikult loobuda enne parema teooria valmimist, mis kummalised nähtused teaduslikku maailmapilti integreeriks ja ennast ka praktikas kontrollida laseks. Sesosas on PL surmajärgse teekonna kirjeldused üsna ühe pulga peal DiaTheo “sassis ajukihtide” teooriaga.

(No see pärl igatahes väärib kordamist:)

Valtseriga keerutatakse laminaarses piirkonnas. Reynolds rangelt alla 1000. Ajuollus küll lainetab, aga kihtidevaheline suhe säilub endisena. Pärast valtserit pruugib vaid paariks minutiks pengil istet võtta, kui lainte järelkajagi vaibub ja kihid jälle kenasti oma vana asendi sisse võtavad. Naasmine argiellu toimub infokaota, nö.

Müstikute ekstaasitrip aga alles algab sealt, kus ka kõige meeletum valtserikeerutaja lõpetab. Ja ikke edasi ja edasi. Turbulentsesse piirkonda jõudmisel saab kaif alles alguse, Re=10000 pole veel piir. Turbulents loksutab tripi käigus ajuolluse kihid omavahel lootusetult sassi - ja SEE ON TRIPI EELDUS, MUSS!

Tripist väljumisel kulub looduse loodul tunde ja päevi, et kihtide omavahelised suhted endisena taastada. Otse loomulikult ei õnnestugi tal kõiki seoseid taastada, väärseosed on paratamatud - infokadu seda suurem, mida vägevama Reynoldsini jõuti, kuimitmendamat korda ülevõlli aeti!

On ilmne, et sel puhul pole küss enam pelgas kvantiteetide kõrvutamises.

Ei-ei, kui juba keerised platsis, siis on meil juba ka turbulents, segunemine, ülekandenähtused ja ajuosakese raskesti ennustattav trajektoor :)

http://ael.physic.ut.ee/KF.public/Oppetyy/Hanno_hydrodyn_konsp.pdf

Nii nagu Maila 100 km algab jalatalla alt ja astronoomia taevasse vaatamisest, on tantsukeerutamine (nagu kõik hea siin ilmas :P) müstitsismi algosake. Kvantiteedi üleminek kvaliteediks võib toimuda suht ootamattult, seega pole sugugi võimatu, et DiaTheo oma järgmisel valsikeerul ilmutab äkitselt midailmsemaid märke Taevaste Jõudude ligiolekust ja pääle seda oma tõsisemahulise tekstimootori siinsamas paigas müstika teenistusse rakendab....

Ehh, unistama kukkusin. Küll igaüks ise oma paraja kiigehoo kindlaks teeb. Ei tiku ma DiaTheo kiike üle võlli lükkama (ega ma mõistakski) ega takista tema kahtlev kulmukortsutus mul uljaid ülevõllikiikujaid imetlemmast ega pealt- ja unesnähtud kõrget lendu tasakesi järele katsetammast.

kogu tähelepanu on keskendunud vaid minale, kui ainsale, mis ja minul ... ilmselt ka sinul ja temal ja kõikidel teistel ... ainsana ainuomane on!

Ilmselt ei taha DiaTheo oma müstilisi kogemusi meile tunnistada. Inimesed ei saa ju kuigi erinevad olla - kui Teresal see asi nii hästi edenes, ilmselt ei jää siis ka DiaTheo omadega kuigipalju temast maha... :)))

Hele, 2005-07-14 03:45:12

DiaTheo originaaltsitaat siis selline :
kogu tähelepanu on keskendunud vaid minale, kui ainsale, mis minul ... ja ilmselt ka sinul ja temal ja kõikidel teistel ... ainsana ainuomane on!

ja nüüd leiab igaüks kontranäiteks vähemalt ühe ilmse erinevuse enese ja ligimese vahel.. või muidu - Kõik on Üks! :P

Hele, 2005-07-14 03:59:31

DiaTheo:vada seda va .... netu ...

ROTFL.... :)))))) Mõt'sin küll, et ei kommi seda ‘aiget teemat, a vaat siinkohal ei saand ’ullu gelost enam endale 'oida ... DiaTheo õitseb täiega.

A tegelt mudjugi - netu, netu, pole mingit mõtet üritadagi mette...

33338, 2005-07-14 07:54:02

ommikune téaduslik katse.
vaattasin vahelduseks akknast vällja. nägin et 2 tuvi kudrutavad. sinakas tume karrgas ümmber väjkksäma pruuni ja muuttkuj klugl"uuttas. vxttsin 3 tükki sájja ja visskasin nende lähädússe. kohe linnud jaol. kujd uvitav oli see et mxlemad asusid ründama ühht - SUURIMAT sajjatükki. ja nii et tume muuttkuj nokkis ja p'ööras ennd nii osavalt eledamaees et too ej saand jaólegi. nii korrda 10, siis lendas tükike ka éemale ja pruu.n saj kahh natike mxnumajttsta.
see tükk sajj ottsa, kohe minndi KOOS samasugust ta.nttsutegema tejse tükijúurde. ehhki 3. tükk oli samas lähädal. taas tume lollitas oma ta.nsuga eledamat.
aga siis lenndas ej tea kusst kohale kajakas ja lonkksas allesjäänd tüki korraga álla, tegi vääkks ja läjjnd ta oligi. tuvid mujdugi tuhhnisid vel ümmbruses tükikesi ottsi aga otsas kxjkk.
selles loos oli ni inimlikku kuj ka ebainimlikku. ikka kxjkk enndale, vxttku vxj kolmas aga sina ej pea mitte sáama. ja kuj kakks kakklevad, saab kondi kolmas. samuti: kes tugevam, sell xjjgus.
tuvide sejsuse näjttab ära aga see et nad ej leppind kokku et sina vxta see tükk, mina vxtan selle ja kolmanda viime tagavaraks pejttu.
järäldasin sis seda et inime onn arenend kajakast, kinndlassti mitte aga tuvist. ehhki mxningasi ühisjóoni siisski lejjdub.

33338, 2005-07-14 07:54:41

vxjj oleks täppsäm: tuvist onn arenend eesstlased ja kajakast russid?

muusa, tsukts, 2005-07-14 08:12:11

Ei, sa EI öelnud, et teised on luuserid.
Kas ma olen kunagi süstaldest rääkinud?
Mul on selle kuumaga sellised mälukad ...(hea oma Alzheimerit kuumuse kaela ajada). :(

Ants, 2005-07-14 09:55:13

Me vist ei mõika mõnikord, mida märgib sõna „religioon“. Me oletame, et ta on ainult side Uskliku ja Selle, Keda Ustakse vahel. Jah, selline on tõesti ju usundi alem aste – kus usklik – näiteks Püha Theresa – kogeb ekstaasis Jumalat, nt teda välguga otsekui pühas ühtes läbistavat Jeesust. Theresa koges kosmilist orgasmi. Võibolla oli see Madu, mis end temas korraga Juurelt lahti, üles sähmatas, puhastades tee külalisele Taevast, kes oma linga nüüd otsekui subtiilsesse, energeetilisse tuppe põhjani surus.

Minumeelest Avila Teresa ei ütle oma autobiograafias LIBRO DE LA VIDA, et ekstaasi põhjustas ühendus Jumalaga. Tegelikult, vihjab ta hoopis vastupidisele. Ekstaas tekkis ülimast valust, mis põhjustatud äratundmisest, et Jumal on patuse inimese endast kindlalt eraldanud.

Genesis 3.24Ja ta ajas Aadama välja ja pani hommikupoole
Eedeni rohuaeda keerubid ja tuleleegina sähviva mõõga, et need
valvaksid elupuu teed.

Teresa ütleb ingleid olevat mitut sorti ja rõhutab, et teda leegitseva odaga korduvalt torganu oli keerub, mitte tavaline ingel. Odas olev tuli pani Teresa põlema ja ta tundis kuidas oda väljatõmbamine rebis kaasa ka soolikad.

Ekstaas siis teadmisest, et see ongi maksimaalne valu, kui sa põrkud barjääriga, mis on sinu ja Jumala vahel. Lingatamisest oli asi kaugel ja Jumal pükse maha ei ajanud, seekord.

Mina igatahes sain nii aru.

Kleebin siia ka originaalse tekstiosise, kus Teresa räägib oma ekstaasist, siis igaüks saab ise tõlgendada.

Quiso el Señor que viese aquí algunas veces esta visión: veía un ángel cabe mí hacia el lado izquierdo, en forma corporal, lo que no suelo ver sino por maravilla; aunque muchas veces se me representan ángeles, es sin verlos, sino como la visión pasada que dije primero. En esta visión quiso el Señor le viese así: no era grande, sino pequeño, hermoso mucho, el rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos que parecen todos se abrasan. Deben ser los que llaman querubines, que los nombres no me los dicen; mas bien veo que en el cielo hay tanta diferencia de unos ángeles a otros y de otros a otros, que no lo sabría decir. Veíale en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía las llevaba consigo, y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor, que me hacía dar aquellos quejidos, y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor, que no hay desear que se quite, ni se contenta el alma con menos que Dios. No es dolor corporal sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo algo, y aun harto. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios, que suplico yo a su bondad lo dé a gustar a quien pensare que miento.

Ja Bernini on kujutanud seda nii:
http://www.artchive.com/artchive/b/bernini/teresa.jpg

33338, 2005-07-14 10:53:27

seda TOL"OOR ESPIRITU"AALI kutsutakkse nüüd stressiks.
aga kena ülestunnistus et INNGEL pole alati INNGEL, ehk innglitevahel on ka vahe.

DiaTheo, Hele, 2005-07-14 10:55:18

Jällegi ai-ai-ai!!!

Püüad oponenti hüdromehhaanika võtetega turbulentsesse kaosesse suruda, samal ajal kui probleem vajab hoopis reoloogilist süvameditatsiooni Cortex-Thalamus eripärasuste diagonaalis:-)

On ju ajuolluse voolamisel ajurakkudes tegemist rangelt mittenjutoonse vedeliku non-Darcy sugemetega voolamisega Darcy piirkonnas!!!!

Seega minu väide, et valtseri korral Re<<Re(kr) (mõtle, kui pisike on ajustruktuuri iseloomulik mõõde!) ja müstikaseanssides Re>>Re(kr) (mõtle, millised tsentrifugaal- ja tsentripetaaljõud ning Goriolised-Lorentzid on ajusiseste rõhkude gradiente põhjustamas!) pole ümberlükkamist leidnud (aitüma hea lingi eest Hanno konspektile - sealt leiab minu teooriale kõva kinnitust vaid juurde!! - vt. verepeatükke!).

Niiet võtkem teadmiseks: valtserijärgselt endine seis taastub kiirelt, müstikaseanss on alati seotud varemtalletatud info kaotusega!

PS
Ma väga loodan, et mind ja minu nullhüpoteese üleliia tõsiselt ei võeta:-)
Aga ... ma loodan ka, et sel kõigel oma tõetera samas sehen on:-))

Hele, 2005-07-14 11:21:22

DiaTheo,
ma su'ga veel keerutan siin... a praegu lähen murakale, isegi Teresat tõlkima ei hakka praegu, sikutan delfiarhiivist:

Beside me, on the left hand, appeared an angel in bodily form...He was not tall but short, and very beautiful, and his face was so aflame that he appeared to be one of the highest rank of angels, who seem to be all on fire... In his hands I saw a golden spear, and at the iron point there appeared to be a point of fire. This he plunged into my heart several times so that it penetrated into my entrails. When he pulled it out, I felt he took them with it, and left me utterly consumed by the great love of God. The pain was so severe that it made me utter several moans. The sweetness caused by this intense pain is so extreme that one cannot possibly wish it to cease, nor is one’s soul content with anything but God. This is not physical, but a spiritual pain, though the body has some share in it - even a considerable share. So gentle is this wooing which takes place between the God and the soul, that if anyone thinks I am lying, I pray God, in His goodness, to grant him some experience of it.

http://www.delfi.ee/news/comment/comment/article.php?id=7234227&s=3&com=1&no=440

(Firefox ega IE ei taha miskiperast avada seda linki, ainult Operaga sain ligi umbes viiendal katsel.)

levi, DiaTheo, 2005-07-14 11:55:49

DiaTheo, 2005-07-13 21:55:45

Ma ei esitanud seda küsimust sinu lollitamiseks. Adreseerisin selle sulle üksnes põhjusel, et sa puudutasid küll väga olulist teemat, kuid minu jaoks mitmetimõistetavas (minu jaoks ebaselges) täheduses. Pean silmas sinu poolt esitet valtseri-tripiteooria ja ülevõllikeeramise seost artiklis mainutud ‘müstikaga’ (mis EI käsitle müstikat, vaid ühelt poolt teiste mõtteid müstikast, mida aitor on kuskilt lugenud, ja millest autor teeb ekslikke järeldusi reaalsest meeltega tajutavast elust põgenemise soovi-igatsuse tõttu).

Küsimuse esitamisel lähtusin eeldusest, et sa ei pea müstikat (müstiliste nähtuste tähenduses) võimalikuks. Seetõttu ei seisnenud minu poolt tõstatud küsimuse mõtte põhirõhk mitte ‘enesetapmisel ja sel ajal toimuvas’, vaid sellel, KES (kes-mis) on see, kes midagi (näites toodud ja nn müstilised kogemused) konkreetset põhjustab, mis on neis ühine ja mis erinev ning mis võiks lõppkokkuvõttes olla toimuva tähendus.

/Mis teha, inimene juba on selline, et otsib paratamatult igas nähtuses tähendust: üha kaugemat ja kaugemat, midagi kindlat, lõplikku. Igaüks oma elusituatsiooni, kogemuste ja arusaamisvõime kaudu, katsudes pidevalt varasemate kogemuste ja neist tehtud järelduste paikapidavust ning üldjuhul sellist sobivust, mille kaudu oleks tal võimalik saada teise (alati teise!) armastatuks. :-)/

Kuid ma siiski ei välista võimalust (juhul, kui sa pead müstikat selles õiges tähenduses võimalikuks), et su nn teooriad olid hoopis delikaatsed vihjed nn endakootud mõttemüstikast ja selliste kogemuste sihiteadlikus taotlemisest hoidumise vajadusele. Sellisel juhul pean sinu sellist hoiatust igati õigustatuks ja mõistlikuks. Isegi väga, sest nn ülevõlli keeramise oht seisneb eelekõige endakootud mõttemüstika, sellest sündivate kujutluste õigekspidamise ja selliste tagajärgede sihiteadliku taotlemise korral. See on tõepoolest reaalselt tõsine oht!, (ehkki kujutluste loomine ja nende õigekspidamine Niiiiii magus ja inimlik! J).

Kuid juhul, kui sa tahtsid väita, et müstikat selles õiges v ebaõiges tähenduses üldse ei ole olemas, vaid on üksnes ülevõllikeeramine (haigestumine, sellest tulenev infokadu jne), siis ma kahtlemata sinuga siin ei nõustuks. Samas oleks see ka võimatu.

levi, 2005-07-14 12:05:41

Müstilisi kogemusi ja sellega kaasnevat ei saa keegi ISE põhjustada ega ellu kutsuda. Küll aga saab ise ellu kutsuda hoopis seda, mis EI OLE müstiline kogemus.

Samas ei ole mitte mingisugust elulist ega ka igavikulist eelist müstikul ja mittemüstikul! Igaühel on üksnes tema enda elu, täis iseenda eksimusi ja rõõme. Seetõttu puudub ka igasugune põhjus ja vajadus sellest lähtuvalt inimeste eristamiseks ja kategooriatesse jaotamiseks.

levi, DiaTheo, 2005-07-14 12:10:45

sry, 74 viimane lausa võiks olla ka:

"Vastupidine oleks mulle võimatu"

33338, 2005-07-14 13:46:44

sattusin juhuslikult taas jurant"isstide lehele. järrgmise kuu lxpul (19.-21.) tulevad j'ällä oma lemmikpajgas Karepal 3'ks päävaks kokku. aga kava onn udusem kuj seni ja séekorrd pole enam sauna xhhtujdmärgitud.
aga mujdu usinad tegelased tejsed. otsivad oma (jumalat?).
tea palju nejjle rahhvaloénduse 7’le jurantìstile ka uutt verrd on júurdesaadud?

muusa, 2005-07-14 14:07:53

Vaatasin tööl filmi “Mercy”.
Ehk mõni asjateadja seletaks, mida mõeldi selle all, kui budistid ütlesid, et surnud laps on nüüd Jumala juures ja teise kohta, loodame, et ta taeva saab.
Vbnst minu võhiklikkuse pärat!

33338, 2005-07-14 15:50:11

Olev,
vaatta Lisa 79 > Kajttsepolitsejj...:
http://news.hot.ee/vaata_uudis.php?id=171349

ehhk lejjad tuttavajd eesst.

priit kelder, 2005-07-14 18:08:57

Muusa, ma ei ole seda filmi küll näindu, kuid see sinu ära toodud katke tundub küll lambist olema. Mis budistid? Kas niimoodi ikka ütlesid? ja kuipalju võib filme üldse uskuda? Lisaksin veel, et need, kes ennast nimetavad budistideks, ei tarvitse ju seda olla, liiatigi on “budism” valge maailma välja mõeldud metatermin, mil pole mingit katet väjaspool valgete luulumaailma.

***