Joak, kurrat - jalad põhjas!

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1636 kommentaari.

EA, 2005-07-20 17:34:12

Njah
Karma tegelik toime pole sugugi nõnda triviaalne nagu (vulgaar-)budistid seda endale ette kujutavad. Sugugi kõik karmalised põhjus-tagajärg-ahelad ei pöördu alustaja juurde tagasi. Pealegi tabavad Sind ka sellised kausaalahelad, mille tekkes Sul endal üldse osalust polnud.
————————————————————
Nii see on.
Vaevalt me seda lõpuni mõistame. Sest põhjused on kaugel ja unustuses. Ühe jalaga mees võib olla ohver, mitte oma õnnetuse põhjustaja, nagu tavaliselt arvatakse. Nähakse õnnetut inimest ja öeldakse, et ta on oma tegudega põhjustanud oma õnnetuse - ise süüdi, küllap tegi eelelus kurja, jumal karistas jne.

Kapitalist ütleb, et kerjus tänaval on ise süüdi. Kuid põhjuseks võib olla, et teda peteti, alandati, visati korterist välja, tehti haiget. Mees tegi terve elu tööd, kuid maksti kehvalt, siis jäi haigeks ja lasti töölt lahti, ....

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-07-20 17:37:25

Tagasiulatuv mõju tähendab rakendamist ka minevikusündmustele...

Seda kindlasti, sest tegemist oli minupoolse eksliku sõnakasutusega...a la' mõtled üht, aga kirjutad teisiti. :))

Aga lõkke ümber istudes oli meil juttu ka Sinust, lugupeetud Njah. Väitsin nimelt, et minu arvates tegeled Sa arvutiprogrammile eesti keele õpetamisega /et ta inimesega kõne abil suhelda saaks/...hetkel.

Kas ma väga eksin?

Ära palun väga pahaks pane, see täna mu viimane küsimus Sulle.

Lugupidamisega

Olev:)))

EA, 2005-07-20 17:42:17

Maila

Kui muslim/teist suhtuks sellesse lausesse kui mantrasse, keskendumisobjekti ja jumal oleks tema jaoks võrdne männikäbiga, siis võib sellel lasuse mõju olla küll.

Muul juhul võib sellest lausest tuleneda teiseusuliste vihkamine - kes ei usu Allahit, läheb põrgusse.

EA, 2005-07-20 17:52:37

Maila
Manad ehk mantrad toimivad seetõttu, et ego ei saa neist mingit kasu. Meel vaigineb...

“Allah on jumal ja Muhamed on tema prohvet” on usutunnistus ja dogma, mille eitamine võib surmaga lõppeda; mitte mana.

Om Mani Padme Hum on rahumeelne mana, juhis, hääleharjutus, mõtlusvahend. Sellega ei kaasne dogmaatilisi nõudmisi.

elfitaat, 2005-07-20 18:02:19

Njah, EA 17:22, 2005-07-20 17:27:22

"Tahan öelda, et inimese usk või uskumatus jumalasse pole oluline. Oluline on inimese vaimne puhtus, mõtted, sõnad ja teod.

////
Ka vaimne puhtus pole oluline. Oluline on kogemus.
Milline see ka poleks.

PL, Konsultant, 2005-07-20 18:05:53

Ütle, mil viisil oled sa ilma kogemusteta võimeline aru saama, mis on mis?

PL: Kas Sulle siis selleks aru pole antud? Manipuleerimine abstraktsioonide (nt üldistuste)ehk mõistetega? Nagu näitab kogu ratsionaalne kultuur ja tass teed, võib aru rahulikult elada oma elu, arvateski oma arusaamise kogemuseks./PL

Mis on sinu õpetus väärt, kui sa ise aru ei saa, mida õpetad?

PL: Selles pole probleem. Arusaamine tähendab, et suudan tõmmata, redutseerida miskit oma arusaamise, oma fragmendi, oma maailmakillu liistule. Nt on mõni aru saanud, et “kõik mehed on sead”. Või et “müstika on umma-kumma”. Arusaamine on kõige primitiivsem osa tunnetusest, vajalik nt lihtsate operatsioonide teostamiseks mateerias või sellele eelnevas loogilises mudeldamises.

Mõistmine on hoopis dialektilisem, avaram, süsteemsem. Mõista tähendab näha asju mitte mingi ühe postulaadi, vaid terve postulaatide süsteemi kui terviku valgusel./PL

Mis teadmisest sa räägid, kui sul endal kõik segamini nagu puder ja kapsad?

PL: Pinguta veidi ja püüa aru saada minu poolt esitatud lihtsast hierarhilisest mudelist: arusaamine—-mõistmine (mõlemad keelelised, formaaloperatiivsed)—- taipamine (esimene fragmentaarne vahetu tunnetus ehk kogemus)—- teostus (vahetu tunnetuse pidevustumine)—- virgumine. Ja tuleta nüüd meelde, kuhu asetasin selles arenguloos ennast. Püüa neid viit mõistet näha süsteemina, mitte nii, kuidas juhtub (aga juhtub Sul praegu tõesti “pudru ja kapsad”). Arvesta ka, et teostumuseni jõudnud oleseid leiab siit kultuurist väga vähe, seega tuleb esialgu leppida vähemaga.

Ja pole tähtsust, kust mingid mõistetesüsteemid parajasti pärit on (võib alati tuua erinevaid paralleele), vaid see, kuivõrd me neid algatuseks mõistame ja taipame. Sest alles mõistmise korral saame asuda neid ühiselt uurima diskussiooni ja dialoogi käigus. Et seda ei sünni, näitab, et puudub isegi arusaamine. Teatud mõisted tekitavad meie egole hoopiski allergilisi reaktsioone (ükskõik, kes neid siis esitaks)/PL

Ja ärgu topitagu kõikse aeg mu vääritut olest enda ja Tõe vahele.

Kas mitte sa ise suisa väsimatult oma vääritut olest misikise Tõe sihverplaadiks ei säti?

PL: See ainult näib Sulle nii. Ma ei ole Kuu. See on lihtsalt Sinu ego ülitundlikkus, kes võtab end liiga tõsiselt. See on, muide, egi põhilisi põgenemisstrateegiaid: “Aga Sina ise?” Selemt tegeleda protsessiga, milles saadakse “iseks”, nõutakse kõike või mitte midagist (ja seda muidugi teiselt).

Ma ju ei nõua Sinult kogemust (ja esialgu ei paistagi seda kuskiltpoolt), vaid algatuseks arusaamist ja mõsitmist. Kas tahad minuga arutada, uurida valgustumise fenomeni, esialgu kasvõi filosoofiliselt? Või kukud pasunaposutega ühte aedikusse.

Püüa näha mitte kuidas ma ütlen (siin on minust selles plaanis tõepoolset palju paremaid ütlejaid), vaid mida ma esile toon (ja see on minu tugev külg).

PL; Njah, 2005-07-20 18:14:03

Kas tondijutud ja kangelaseeposed on tõesti kunagi olnud Tõde v hoopiski kasvatuslikud fantaasialood manipuleerimaks noorsugu sootsiumile soodsamalt käituma?

PL: Mul oli rõhk teadaandmisel, informeerimisel - juba enne selle interioriseerimise erinevaid astmeid.

Aga eeposed kuuluvad müütide valda, mis inimkonna (inimliigi) enamasti allasurutud sisaldiste reservuaar (sageli segi üliteadvuse ehk eesootava arhetüüpidega).

muusa, 2005-07-20 18:16:57

Ka vaimne puhtus pole oluline. Oluline on kogemus.
Milline see ka poleks

Milleks see kogemus oluline on?
Tõe tunnetuseks?

Milleks mulle tunnetatud tõde vaja kui see mulle milleksi muuks ei kõlba kui vaid teadmiseks?

PL, Njah, 2005-07-20 18:17:17

Miks siis teisi nabaäravenitamisele õhutad?

PL: Arusamine peaks olema jõukohane algatuseks igaühele. See tähendab, et olen võimeline teatavaks võtma (et edaspidises võibolla uurida), ilma kohe eitamata. Arusaamine nt, what is enlightement. Arysaamine loob asjale tõenäosuse, võimalikkuse (mis pole veel kindel)

PL, EA, 2005-07-20 18:19:14

Kui ütled “Buddha stagneerunud naeratus”, siis on selge, et sa ei suuda vahet teha buda kujul ja budal.... Ega kipsist kuju pole veel buda.

PL: Tule, jah, noomi mind veidi - Sina ju mõikad asja. Võibolla isegi taipad?

Tarkuse Tehnokraat, 2005-07-20 18:28:11

Algul on meeleelundi kokkupuude objektiga.
Siis tekib meeldiv või ebameeldiv aisting.
Seejärel himu või hirm, haaramine või tõrjumine.
Siis tegu.
Siis tagajärg.
Ja nii lõputult edasi.

Seda kogumit nimetatakse isikuks.

TT—- Ja see ongi inim-massin.

PL, 2005-07-20 18:46:57

Algul on meeleelundi kokkupuude objektiga.
Siis tekib meeldiv või ebameeldiv aisting.
Seejärel himu või hirm, haaramine või tõrjumine.
Siis tegu.
Siis tagajärg.
Ja nii lõputult edasi.

Seda kogumit nimetatakse isikuks.

PL: Eks ole arusaadav protsess? Või pole?

Virgunud isiku puhul ei jõua taju muutuda pluss- või miinusmärgiliseks emotsiooniks, vaid seda tunnetatakse kui “puhta teadvuse väljakiirgust”, mis sellisena hajub loomuldaselt, ilma et sellesse takerdutaks, mistap ei saa tekkida karmat ehk põhjus-tagajärg ahelaid.

Tänu sellele säilib hetkest hetkesse meelelise taju kirkus, see ei tumestu “meeleplekkidest”, ei nürine ega muutu rutiiniks. Selles tajuvärskuses on tohutu energia.

Inime otsekui “puhkab Jumala süles”, kogedes sat-čit-anandat.

Raadiomaan, 2005-07-20 19:02:15

Tere kallid kuulajad, alustame oma järjekorxset saadet sarjast Traditsiooni Tarkus

(Tallinnas 106,6, Tartus 90,3 jne MHz)

DiaTheo, 2005-07-20 19:14:06

Hele:
Ja kui ma seda definitsiooni DiaTheo tarvis kohendada tohiks, siis jääks sest järele, et “müstika on paljudes usundeis ja mõnes filosoofilises õpetuses esinev taotlus Jumalaga ühineda”.

Swami oli tagasihoidlikum, talle piisas vaim-jumalaga kohtumisest:-))

Aitüma aga harimast. Polnd tõesti viitsind-märkand kiigata, mida klassika ka asjast arvab.

DiaTheo, 2005-07-20 19:24:14

DiaTheo:
Ons selline asi, nagu müstika, tõepoolest ristiusus olemas?

Hele:
On, täiega. (Mõnelt teoloogilt oleks siia allkirja vaja - Andrus, uuk, ... ?) Katoliiklastel on ilmatumad teooriad hinge teest Jumala juurde.

Kas siis katoliiklastel rändavad ringi elavate inimeste hinged???

DiaTheo, 2005-07-20 19:32:10

Jälle mul miskit peapeale pööratud. Ma pidasin jumala poole palvetamist ikka antimeditatsiooniks. Selliseks toiminguks, mida mediteerimisel tuleks ilmtingimata vältida.

Palvetamine peab sedavõrd intensiivne protsess olema, et kõik ajutoiminguid registreerivad mõõduriistad põhja löövad; meditatsiooni lõppfaasi polevat aga surmast endast võimalik eristada.

Midagi on mäda selle katoliikliku müstika ja meditatsiooniga.

DiaTheo, 2005-07-20 19:43:55

Njah:
“Karma tegelik toime ...”

Etsiis karma kui niisugune Njah´i jaoks tegelikult täitsa olemas ja puha???

Vot see on alles lops!!!

Või võrdsustasid karma põhjuste-tagajärgede jadaga?

Minu jaoks, minu arusaamises siis, on karma ikke selle jada elupikk kumulatsioon. Kusjuures üksikute sündmuste kaalu ja märgi, plussi-miinuse, hea-halva, määrab ära miski eimiski, millele jumaladki pikalt alla jäävad:-)

DiaTheo, 2005-07-20 19:45:13

Juba eitea mitmendamat korda kogen, et kui mina saabun, on teised juba lännu.

Või hoopis ... teised lahkuvad:-(((

muusa, Dia Theo, 2005-07-20 20:15:08

Ei ole sa üksi. Olen tööl ja kiikan aega-ajalt siia.

Aga kui jutt nälga surnud emast ja pisitütrest, on varmas riiki süüdistama (loomulikult on sul õigus, muusa!). Jumalat ühtäkki enam ei kuskil! Mis see on, kui mitte silmakirjatsev vale?

Näed! See komentaar oli kahe silma vahele jäänud.
Häbi mulle!

Kuidas ma saan rääkida austusega jumalatust riigist?
KÕIK on tehtud selleks, et inimesed oma elu lihtsalt maha laristaksid.

Ma ei leidnud üles su kommentaari sinu väikestest teedest, aga tahtsin ammu vastata.
Ära peta end ega aja meile kärbseid pähe!
Inimesel on käia üks tee - tee sünnist surmani. Kõik üritused oma suunda muuta, on ette määratud ummikteedeks.
Aga ekslemine pole välistatud.
Küsimus polnud püstitatud aga teedest, mida me käime, vaid kuhu oleme Teel, milline on meie siht või elame sihitult.

toomas, 2005-07-20 20:21:01

Raadiot kuulama enam ei jõudnud, aga DiaTheod tervitama ehk siiski:

katoliku müstika kohta sobiks ehk lugeda seda Maarjamaa kirjastuselt 2004. aastal ilmunud raamatut - Riitta ja Seppo A. Teinonen, Kõnelusi müstikast.

(Isiklikult pean juurde lisama, et ma ei saa ise täpselt aru, mida see müstika täpselt tähendab kogu usu-elu sees.)

***