Joak, kurrat - jalad põhjas!

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1636 kommentaari.

EA, 2005-07-20 14:57:24

Algul on meeleelundi kokkupuude objektiga.
Siis tekib meeldiv või ebameeldiv aisting.
Seejärel himu või hirm, haaramine või tõrjumine.
Siis tegu.
Siis tagajärg.
Ja nii lõputult edasi.

Seda kogumit nimetatakse isikuks.

EA, 2005-07-20 15:01:02

Njah

Üks mõte ei pruugi veel anda nähtavat tagajärge, kuid mõtte kordumisel võib järgneda tegu. Ja kui tegu ei järgnegi, siis on mõtetel ometi suur mõju psüühikale ehk inimesele endale.

tsukts, 2005-07-20 15:01:44

EA, 2005-07-20 14:47:52

Sul on õigus - tõepoolest mõtlesin välja.
Järelikult siis ei pruugi surm olla sugugi mitte kellegi palve tagajärg. Inimene võib saada surma seepärast, et oli valel ajal vales kohas.

Sa paistad olevat selle seisukohaga nõus. Nüüd küsiks, et kas mitte selle tüdruku isaga ei juhtunud samamoodi?
Muidugi, juhul kui isa kuulis, et tütar tahab ta surma ja sellest šokeerituna hakkas ise surma otsima, on asi hoopis teine.

EA, 2005-07-20 15:02:41

Dharma ehk vaimne areng seisneb mõtete puhastamisel ja meeleolude tõstmises kõrgemale tasandile.

Meeleolust sõltub õnnetunne ja saatus.

tsukts, 2005-07-20 15:04:32

Sama eduga võiks loota, et Toomas Lenini ausamba juurde läheb, seal ateismiõpikut loeb ja äkitselt taipab, et Jumalat polegi olemas.

Head võrdlused sul, Hele. Lugedes sind võib arvata, et tsukts muudkui käib Lenini ausamba juures ateismiõpikut lugemas.
Aga Toomas on muide Hiiemäel jumalat leidmas käinud.

muusa, Maila, 2005-07-20 15:11:14

Jaak, 2005-07-19 17:55:12

Küsisid, kas see oli nali.

Ma arvan, et see oli rõvedus Õhtulehe tasemel.

Mina kustutaksin selle, kuid mina ei saa ka alati kõigist naljdest aru.:(

EA, 2005-07-20 15:11:29

Njah

Palve eesmärk polegi kellegi mõjutamine ega ainelise eesmärgi saavutamine, vaid enda meele olu tõstmine. ENDA MEELE PUHASTAMINE JA ARMASTUSE tunde tekitamine.

Religiooni on sageli nimetatud muutunud teadvuse seisundi tekitamiseks. Eesmärk on muuta teadvuse seisundit rõõmsamaks.

EA, 2005-07-20 15:17:42

Kristlik palve on muidugi selline, et soovitakse, et Jumal midagi annaks või teeks.

Budalik palve on heasoovimine - saagu, olgu, sündigu, mingu kõigil hästi, olgu teil armastust ja õnne!!!

Olgu mu mõtted vabad vihast ja kurjusest, ärgu iial sündigu minus kurja mõtet, olgu mu meel puhas ja rõõmus!

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-07-20 15:18:48

...kuna võrdsustad meelevaldselt Jumala ja looduse.

Hea Njah. Meelevaldselt ei võrdsusta ma midagi...see on minu usk ja minu tee
. Aga lõpmatus maailmas jätkub teeradu kõigile...ja ei pea nad üksteisele sarnanema.

Mäletad ju mida kogu aeg rääkinud olen, et OLEME OSAKE TEMAST JA TEMA ON OSAKE MEIST. /ÜKS ...ühesõnaga/

Selle mõistmiseni viivaid teid on sama palju, kui ookeani põhjas liivateri. Ah...eks lugege üle.:)

Ma ei vastandu vaid palun arusaamist.

Kordan veel kunagi õeldut:
Ole kristlane, muslim, budist või kes iganes- eeskätt oled sa INIMENE.

Olev

Njah, Maila 14:24, 2005-07-20 15:20:27

"Aga kuri on karjas ka siis, kui uskujalt poole pingutuse pealt tema usu tuge alt ära hakatakse sikutama."

Aga kuidas on usu toe äratõmbamisega siis, kui öeldakse, et Sa ise saad kõige tehtavaga samaväärselt toime ka ilma Jumala abita. Pealegi on Jumalal komme Sind just kõige otsustavamatel hetkedel maha jätta.

Palve või meditatsiooni või keskendumise läbi on võimalik koondada mõtteid eesmärgi selgemaks nägemiseks ja tahet ning energiat eesmärgi saavutamiseks.

Egas palve v meditatsioon pea tingimata Jumala nime järele hõigates käima. Psühholoogiast on teada täieasti samaväärne autosugestioon, kus hakkad endale palvelaadselt sisendama mõtet: “Ma suudan seda! Ma suudan seda!” Muidugi on ka siinkohal oht enda suutlikkust üle hinnata, kuid see toimib ka täiesti religiooniväliselt.

Isegi äris on teada, et läbimõeldud äriplaan ja usk selle teostumisse on tulemuse seisukohalt olulised. Kui on tegemist riskidega, siis usk on eriti oluline. Kõhklus ei soodusta eriti pingutust ja tulemuslikkust.

On ikka kõva vahe sees, kas selle täideminemise usu aluseks on mingid mullijutukesed v täpsem teadmine maailma toimimisest. Isegi siis, kui otsustatakse võtta teatud riske, on ikkagi kasulik juba ette teada võimalikke halbu tagajärgi, et nendeks valmis olla, mitte ootama jääda, kas “Jumala välk” lööb kuskil ootamatult sisse v juhtumisi seekord pääsetakse...

Maila, tsukts, 2005-07-20 15:21:55

tskuts: Kes palus, et just need inimesed sureksid ja mida just need inimesed tegid, et nende surma paluti?
———————————-
EA: Miks arvad, et nende surm oli kellegi palvetamise tagajärg? Selle mõtlesid nüüd ise välja.

Mina küll pean võimalikuks, et keegi palvetas, et see pomm lahinguolukorras plahvataks nii nagu kavatsetud, et lendur suudaks lennukiga jõuda sihtmärgile, et pomm tabaks võimalikult täpselt, tapaks võimalikult palju inimesi ja et lõpuks ometi lõpeks see sõda. Ma arvan, et väga palju ameeriklasi palvetas võidu eest sõjas jaapanlastega.

Erinevalt EA mainitust, ma ei arva, et kõik palved täituvad. Aga ma usun küll, et palvetamine, keskendumine eesmärgile, soodustab eesmärgi täitumise võimalust. Ja veel arvan ma, et päris õudne oleks, kui kõik inimese soovid täituksid.

Hele, tsukts, 2005-07-20 15:22:53

Ma tõesti ei vastanda usku ja korvpalli. Ühte ritta panen nad maksuraha jaotamise seisukohalt kui inimeste erinevad tegevusvaldkonnad, millele raha võib kulutada. Ehkki usk on tõesti üldisem mõiste kui korvpall, õigem oleks panna ühte ritta usk, sport, muusika, teadus jne.

Usk on uskliku jaoks elu alus. Spordifänni jaoks võib sport samamoodi elu alus olla. Näiteks Maila rääkis enne eelmist (Mõttetu Silla) matka spordiusust. See oli üks tugevamaid põhjusi, miks ma enda sinna kohale vedasin. (Huvitav, millega tsuktsi matkale saaks meelitada ja kas tema suhtlusstiil seal muutuks või ei?)

EA, 2005-07-20 15:23:00

Olgu kõik olendid vabad kannatustest ja valudest, murest ja hirmust! Olgu kõik olendid sõbralikud ja heasoovlikud!

EA, 2005-07-20 15:31:38

Maila

Palvetest täituvad vähesed. Vaid siis kui inimene on kogu südamest, kaua ja hardalt soovinud , siis see täitub. Ka siis on selle tulemused piiratud.

Konsultant, 2005-07-20 15:32:06

Olgu kõik olendid vabad kannatustest ja valudest, murest ja hirmust! Olgu kõik olendid sõbralikud ja heasoovlikud!

Paistab, et siin soovitakse väga leebel ja lahkel moel röövloomadele hirmsaid piinu ja koledat otsa aasal rohu näksimise läbi.

Nagu Maila tabavalt mainis, päris õudne oleks, kui inimeste kõik soovid täituks.

EA, 2005-07-20 15:35:28

Palve ei tohiks olla saamine, vaid andmine.

Endale mingi asja soovimine pole õige palve.

Palve on vaimne tehnika meele puhastamiseks.

Maila, Njah 15:20, 2005-07-20 15:36:03

Egas palve v meditatsioon pea tingimata Jumala nime järele hõigates käima.

Ega ma ei väidagi, et peaks. Ma rohkem pakun, et sõltumata sellest, kelle poole mõttes pöördud või ei pöördu, ei muuda see tolle olemust, et eesmärgile keskendumine aitab tulemusele kaasa. Ma ei ole kristlaste leerist ja Taevaisa kuju mul silme ees ei seisa, nii et selles asjas meil pole mõtet vaielda. Iseasi oleks, kui me vaidleks kas palve täitub välise või inimese sisejõu abil. A see, kas väljendit palve võib kasutada ainult isikulise jumala puhul või ka muudel juhtudel, on samamoodi terminoloogiline, kui see, kas usk on ainult religioosne või ka muu usk.

Hele, 2005-07-20 15:36:44

priit kelder, 2005-07-20 14:56:44
Jumalate nimetusi on eesti keeles üsnagi palju. Küllap võid neid isegi oma tosin meelde tuletada, sealhulgas ka feminiseeritud olendeid.
Ahjaa- Saareste sõnaraamat annab ka säärase jumalanime nagu “läilajumalad” ehk “sittajumalad”.

Vanadel roomlastel olevat olnud solgitorustiku jumalanna nimega Cloacina,
vt. http://en.wikipedia.org/wiki/Cloacina
Tema üle heideti palju nalja kristlikus Euroopas, kus oli kombeks solk akendest otse tänavale visata.

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-07-20 15:39:54

Konsultant, 2005-07-20 15:32:06

SOOVIDEL on ka tagasiulatuv mõju, kui inimene midagi soovib...siis peaks ka sellega arvestama.

P.S. Mõju= Vastumõju. :))

Njah, EA 14:45, 2005-07-20 15:41:30

"Mõtte jõudu ilmestab see, et kogu su saatus tuleneb su mõtlemisest. Mõttele järgneb tegu, teol on tagajärjed jne.

Palve on mõtete keskendamine, koondamine ühele eesmärgile. Ja see teostub."

Mõte ei teostu muidu, kui Sa ise oma jõududega seda teoks ei tee. Mõtete keskendamine aitab Sul seda teostada.

Samas, millist eesmärki aitab täita Jumala poole palvetamine? See ju ainult segab Sind tegutsemast...

***