Internet kui neurovõrk

Kas võib juhtuda, et elektrooniliste sidevahenditega varustatud ühiskond tervikuna omandab kollektiivse teadvuse, alateadvuse ja minatunnetuse?

Kui üksikutel rakkudel on kalduvus moodustada hulkrakseid organisme, on tõenäoline, et organismidel võib olla kalduvus moodustada superorganisme.

Sotsiaalse superorganismi idee pole uus. Juba Vana-Kreeka mõtlejad märkasid ühiskonnas esinevate funktsionaalsete struktuuride sarnasust inim- või loomorganismi elunditega. Nii võib näiteks tootmisstruktuure võrrelda seedekulglaga, transpordivõrke aga vereringega, mis vastutab eluks vajalike ainete õigesse kohta toimetamise eest. Samuti eksisteerivad ühiskonnas, nagu loomadeski, kaitsefunktsioone täitvad struktuurid — politsei kaitseb organismi immuunsüsteemi sarnaselt sisemiste hädade eest ning sõjaväge võib võrrelda loomariigis väga mitmekesiselt esindatud väliste enesekaitsevahenditega.

Loe edasi ajakirjast KIRIKIRI

Ott Köstner, 2005-04-11

Artiklile on 45 kommentaari. Loe kommentaare »

***