Ihust ja Verest

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1169 kommentaari.

33338, 2005-10-23 07:38:38

riigi piirid on kokkuleppelised ega ole midagi üleloomulikku ehk jumalast. se on kokkuleppeline máa°ala kus selle rahvas oma elu ise korraldab. tema korraldusvorrm sxlttub aga sellest KESS on ned korraldusalused vasstuvxtt. kujj AJNULT vasstav vxjjmkonnd, sis on tegemist isesejjsva riigiga, kujj aga osa vxj kxjkk surutakkse p'äälä mujalt, sis mitteisesejjsva riigiga.
riikk ej saa ólla ebamäärane JUBLAKAS vxj VIDIN, mille all mxéldakkse tegelikult ríidepuud, minngit kinndlat poltti vxj ukse linkki.

33338, 2005-10-23 07:39:59

aga nüüd najstesse missale. ja terve éesoottav nädal samuti. vajd xhhtuti lastakse minnd vabaks. et koguks ennd järrgmiseks päävaks.
vxjte káasatunnda. need pole mitte kumminajsed!

toomas, Numbrimees, 2005-10-23 07:40:12

RAHVAS pole nii kindlapiiriline nähtus, kui eeldad.

33338, 2005-10-23 07:40:27

Toomas peakks téadma kuj ta Tarttus nejjle juttlusi käjjb lugemas.

toomas, Numbrimees, 2005-10-23 07:40:47

Hääd missat!

toomas, 2005-10-23 07:45:50

Via lisab mul janu pühaduse järele,
kuna via abil saan SÕNASTADA seda poolt enda elus,
mis on tegelikult oluline.

Via on Vana Ateena agoraa.
Mina olen Sokrates, kes tuleb oma mõtetega turule.
...muidex!

—-

Ei tea. Tundub, et varsti hakkan ehk lugema ka päris tunnipalveid

toomas, 2005-10-23 07:55:32

(kommentaar kustutatud)

toomas, 2005-10-23 07:58:46

Aga ma saan muidugi aru ka sellest, kaak,
et tohtrina kuulub minu “soft victimization” Sinu elueelduste hulka, et üldse arstina töötada.

Selge see.

Aga minu elueelduste hulka kuulub omakorda selle vastu softilt protestida, olgu mu diagnoos milline tahes!

toomas, kaak, 2005-10-23 07:59:42

Vaat sellised etteheited Sulle.

toomas, kaak, 2005-10-23 08:00:26

...minult, kes ma tegin eile kell 6.47 Orestese valiku.

kaak, 2005-10-23 08:16:26

Ohvritest ja ohverdamisest ei pääse me ei kunstis, ei poliitikas...isegi mitte loodusteaduses.
On meil ju olemas ohvrid, nn.saakloomad, kes nagu ongi loodud selle jaoks, et neid ära söödaks...ohverdataks.

Ja edasi need looduse aadlikud/aarialased/kiskjad, kes need ohverdused vastu võtavad.

Jänesed ja lambad siin...süütud vegaanidest sõralised Aafrikas.
Need nagu ongi loodud selle jaoks, et neid ohverdataks ja seejärel söödaks.

Huvitav, et kunstis on ikka Jeesus Kristust kujutatud piltidel, kus ta karjatab lambaid...mõni armsam voonake isegi süles...vaatamas oma haledate ja lootust täis silmadega oma heategijale otsa.

Vaene voonake ei saa aga aru, et ta on lihtsalt üks ohverduse elemente...ja on vaid aja küsimus, millalal tema pügamine lõpetatakse ja ta vardasse pistetakse.
Nii et Kristust nähakse selektsionäärina, kes hoolitseb selle eest, et ohvriloomad kunagi otsa ei lõpeks.

Või samastab ta ennast alateadlikult nendesamade ohvriloomadega?

See oleks aga naiivne mõte, sest Kristus teadis, et tema jätkab Taevas Isa juures...aga need voonakesed on peale ohverdamist lihtsalt nihil...peer Sahaaras.

Jeesus Kristusest oleks saanud lootustandev poliitik.

By the way, näeksin meelsamini koolivend Toomast rohkem kodutute varjupaigas ja lastekodudes...kui pidevatel missadel.

toomas, parandus (to rannatüdruk), 2005-10-23 08:17:25

Sõnaga: sellest näitest leian tuge arusaamisele, et kurjuse olemasolu maailmas on objektiivne tõsiasi ning et kurjus ei ole relatiivne asi.

(See on üks huvitav asi, miks küll lähevad keeles nii kergesti segamini st ja ks käändelõpuga sõnad!)

toomas, kaak, 2005-10-23 08:22:27

By the way, näeksin meelsamini koolivend Toomast rohkem kodutute varjupaigas ja lastekodudes...kui pidevatel missadel.

Kas Sa sel juhul ei näe maailma olemust liialt sotsiaalselt tingituna?

Mu vaimne juhendaja Isa Guy ütles kord, et endine Soome katoliku piiskop Paul Verschuren (legendaarne mees, ka Eesti jaoks) pidas eriti vajalikuks, et Soome rajati karmeliitide klooster. (Karmeliidid on mungad-nunnad, kes “ainult palvetavad”).

Mina näen samuti oma põhilist rolli siin elus eelkõige palvetamises (millele lisaks teen ülikoolis oma eesti keele teaduri tööd ja olen siin Vana-Viia agoraal).

toomas, 2005-10-23 08:27:04

Aga selle ks ja st käändelõpu segiajamise kohta:

ma usun - ja üsna kindlalt! - et selle taga on see, et keel tahab erilisest ks-lõpulisest saavast käändest lahti saada, nii et see asendub ja sulab ühte st-lõpulise seestütleva käändega.

Täpselt nii nagu on juba juhtunud idapoolses Eestis, kus juba öeldaksegi Ma sain suurest mehest.

toomas, 2005-10-23 08:29:16

Sel juhul jääb eesti keelde ainult kuus puhast käänet:

sse
s
st
le
l
lt

(ni na ta ga pole käänded, vaid kliitikud ja omastava-osastavaga on veel keerulisemad lood - nende puhul ei saagi täpselt öelda, kas on tegemist prototüüpsete käänetega või mitte).

kaak, Toomas, 2005-10-23 08:32:25

Orestes oli kurjategija...loodan, et Sa tema jälgedes ei astu!

Mina näen samuti oma põhilist rolli siin elus eelkõige palvetamises

Palvetamine on muidugi hea tegu...kuid on ka efektiivsemaid meetodeid Jumalale lähemale pääsemiseks.

toomas, kaak, 2005-10-23 08:35:09

Nii et Kristust nähakse selektsionäärina, kes hoolitseb selle eest, et ohvriloomad kunagi otsa ei lõpeks.

Või samastab ta ennast alateadlikult nendesamade ohvriloomadega?

See oleks aga naiivne mõte, sest Kristus teadis, et tema jätkab Taevas Isa juures...aga need voonakesed on peale ohverdamist lihtsalt nihil...peer Sahaaras.

Miks Sa oled inimese suhtes Jeesuse Kristuse kõrval nii pessimistlik?

Vastupidi, see “lambuke” on ju ometi Jeesuse Kristuse kõrval KAASKUNINGAS, KAASVALITSEJA, kelle sees Püha Vaim annab talle endale Jeesuse eeskujul samuti JUMALIKKUSE, JUMALIKU VÕIMUTÄIUSE.

Kõlab ju juhtnöör “lambukestele”:

"Olge täiuslikud nagu Teie Taevane Isa on täiuslik1"

Ole perfektne kuningas, kaak!

toomas, kaak, 2005-10-23 08:37:14

Orestes oli kurjategija...loodan, et Sa tema jälgedes ei astu!

Noh, eks Pirita Asjas Eesti Vabariigi Omandireformi Aluste Seaduse vastu astumine mul juba ju oligi väga võimas koidanikuallumatuse akt: kaak, ma JUBA OLEN kurjategija - see pole ainult mingi tulevikuvalik.

Po, 2005-10-23 08:39:22

samuti polld riikk Lu"ii ehhki ta ise ennast riigiks pidas.

Miks ka mitte?

nii saamegi rääkki riigist ajnult sellesmxttes, eristades ühht kinndlal máa°alalelavat rahvast tejsest

Pidas see Louis end prantsuse rahva sümboliks äkki Prantsusmaa territooriumil?

Liiati teda juhiti - mamma poolt, Mazarini poolt...

toomas, kaak, 2005-10-23 08:41:39

Ma muide harrastan praegu Sinu suhtes misjonit:

täna on Rooma kirikus Üleilmne Misjonipäev:

Mine täna, kui oled Helsingis, näiteks Eteläsatama juurde Püha Henriku kirikusse Pühale Missale (mõtlen tõsiselt)!

***