Ihust ja Verest

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1169 kommentaari.

Heelium, Lilleke, 2005-10-21 00:15:40

Seda eelmises kommentaaris mainitut ma mõtlesingi — tasakaal tasakaalu ja tasakaalutuse vahel.

See tasakaal on minu arvates üldse keerukas asi — ühelt poolt saavutab dünaamilise tasakaaluga isegi muutlikkuse, teiselt poolt tuleb aeg-ajalt rutiinist väljumiseks tasakaalutuid, vahel isegi absurdseid asju teha.

Hele, 2005-10-21 00:20:19

Heelium: tasakaal tasakaalu ja tasakaalutuse vahel.

Jaa, ka mõõdukusega on hea mõõdukas olla :)

aga nüüd häädööd!

Heelium, Hele ja teised, 2005-10-21 00:24:07

Häädööd ..ise ka minema.

Lilleke, Heelium, 2005-10-21 00:47:22

Nähtavasti siis vahel ongi tasakaal rikutud ühe absurse asja võrra:)
Ma arvan, et kui soovid ja võimed on tasakaalus siis on saavutatud tasakaal, mis võimaldab pisiasjade kallal nokitseda.

Heelium, Lilleke, 2005-10-21 01:16:20

/ kodus nüüd

Soovid ja võimed ..see ka raske küsimus — võimed ju kasvavad ja soovid võiks olla ka sellised, mille järgi võimeid arendatakse ...ja alati ei tea enda võimeid ega nende võimalikkust.

Aga jah, kui laiemalt võtta, siis küll — kui soovid ja võimalused on tasakaalus :) Aga see ei ole ju see tasakaal, mida absurd rikuks?

Ja kui üks alkohoolik soovib ja suudab juua ..kas see on tasakaal?

Lilleke, Heelium, 2005-10-21 02:05:21

Ja kui üks alkohoolik soovib ja suudab juua ..kas see on tasakaal?

Asi selles ongi, et soovib aga ei suuda ju:)
Miks muidu alkohoolikul üldjuhul kõik elulised funktsioonid v.a. neelamine lakkavad olemast...
ikka sel põhjusel, et elab/joob üle võimete

toomas, Numbrimees, 2005-10-21 04:17:09

Toomaspojss,
kujdas raamat ka edeneb? vxrrdlevast keeletéadusest. vxj téaduslikust keeltevxrrdlemisest.

Eile käisin tõesti umbes sellel teemal Tartus tudengineiudele loengut pidamas, nii et päris hästi küsisid :)))

toomas, 2005-10-21 05:08:16

Vau, vau-vau-vau! Kus alles Andrus on kirjutanud!!!!

Ja sellepeale võtab NeljaPäev sõna:
NeljaPäev, Levi, 2005-10-20 14:14:50
“Masendus” oleks vast õige sõna Sinu praeguste tunnete kohta.
Mis needmisesse puutub, siis arvan, et mitte teema pole ära neetud, vaid seesinane sugu, kes Jumala Vaimule vastu sõdib. Ja sellisel juhul pole oluline, kas see toimub väga heade kavatsustega loodud Vias või Kristlikus foorumis või mõnes usuvastases foorumis.
Kirjutatud on, et kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nede seas. Ei siin ega üheski muus interneti avalikus foorumis seda aga pole.

Tule Taevas appi!

Selleks, et olla omavahel kristlasena Pühas Vaimus koos, mine jumalateenistusele.

See siin pole mitte jumalateenistus,
vaid Elu Väljaspool Kirikut,
milles saab ometi Jumalast rääkida.

See kuulub siinse koodi võimaluste hulka ja keskselt.

See pole mitte neetud, vaid õnnistatud koht.

Siin Jumala kohta kirjutatu võib sattuda löögi alla, aga peab vastu.

KONTROLLITUD!

toomas, 2005-10-21 05:09:50

Levi, rannatüdruk, 2005-10-20 14:27:50
Esiteks ei ole mina midagi neednud. Sellised teemad sellistes kohtades ongi neetud. See on paratamatus.

Jäta! Ja kui Sinu arust ongi, siis harjuta end sellise olukorraga: saadki tugevamaks.

toomas, Hele, 2005-10-21 05:14:37

Hele, 2005-10-20 14:31:08

Rannatüdruk,
aga ehk on kultuurilise mitmekesisuse huvides koguni hea, et keegi veel usub needmist? ja võibolla koguni saba ja sarvedega kuradit, tema kolmharki ja väävlijärve? Kui see kellelegi reaalset kurja ei tee ja uskujal mingilviisil elada ja enesega rohkem rahul olla aitab?

Mulle hakkab tunduma, et Sinu PõrguPõlastus hakkab mulle tekitama sama tõrjereaktsiooni, nagu minu 60 Milli Sulle. :(

toomas, Nelja/Päev > Reede, 2005-10-21 05:25:41

Needmise osas pole vahet, kas täna nimetab inimene end uskujaks või pole uskuja. Jumal näeb, mis südames.
Usutagu sellesse.

Milleks rääkida filosoofiafoorumis usust Jumalasse?
Usk Jumalasse ei ole mingilgi määral filosoofiakategooria!

Usku ja filosoofiat lahus hoida on usklikul inimesel kurjast. Kõik on üks.

Rannatüdruk! Sa oled püüdnud teha midagi head.

Ja see ongi tal välja tulnud.

Oled püüdnud siduda ilmalikku vaimulikuga. Sa oled püüdnud olla kõigile kõigeks.
Sellest ei tule välja.
Jumal on märganud Sinu head tahet.

Protestantlik mölin.

toomas, Nelja/Päev > Reede, 2005-10-21 05:31:07

NeljaPäev, Andrus, 2005-10-20 14:52:23

Jäi mul vale klahvivaliku tõttu rasvaselt trükkimata üks küsimus, millele Sa ka ei vastanud.
Küsin: Oled Sa koguduse poolt ordineeritud vend (pastor, jutlustaja, midaiganes) või ei?
Kas võtta Su juttu usust tõsiselt või naljana?
Ma ei küsiks seda siin kui Sa ei esineks avalikult avalikus foorumis.

Su küsimus on saatanast!

toomas, Nelja/Päev > Reede, 2005-10-21 05:34:17

b-b, näiteid lollidest naljadest, 2005-10-20 15:11:10

Küsin: Oled Sa koguduse poolt ordineeritud vend (pastor, jutlustaja, midaiganes) või ei?

No ma kujutlen, kuidas Andrus vastab, et jah, ma olen koguduse poolt ordineeritud midaiganes ;)

—-

NeljaPäev, b-b, 2005-10-20 15:13:39

Ta lihtsalt ei vasta.
Naera end ribadeks.:)

Ja kes oled Sina!!!!

Vasta!!!

Kas tuled otse väävlijärvest????

toomas, rannatüdruk, 2005-10-21 05:37:31

andrus
jabur on ta üksnes tänasele inimesele ehk

rannatüdruk:
Kas Sa tead täitsa kindlalt ette, mis tundub jabur tuhande aasta pärast? Osutad, et ateism tekkis alles 18.sajandil. Tõsi. Aga ka kristlus ei ole igavesti olnud. Ainult natuke kauem.

Võiksid ehk oma kristlusevastase hoiaku juures lahus hoida RISTIusku ja ristiUSKU:

usk (erinevalt kristlusest) on inimesi saatnud “algusest peale”.

toomas, Lilleke, 2005-10-21 05:46:06

Hele:
Ja sa tõesti arvad, et sinu heameel kunstinäituselt tulles on reaalsem kui uskliku heameel armulaualt tulles?

Lilleke:
Ma arvan, et need on 2 täiesti erinevat asja.
ma ei hakkaks võrdlema kunstinäitusel olevast ilusast pildist saadud elamust, elustiiliga(usk)

Ometi on ju mõnedel “kultuuriinimestel” usklikega täiesti võrreldav kõikehaarav “hedonistlik” elustiil:

-kõikide “Sirbis” väljakuulutatud uute näituste külastamine
-kontsertide külastamine
-raamatute lugemine jne.?

toomas, 2005-10-21 06:00:48

Heeliumi ja Lillekese tekstid tegid tuju heaks tagasi.

Sorri tujutsemise eest!

Ära Piritale Pühale Missale

(Reede pidagu mind selle eest pealegi ebajumalateenriks - see on siis minu elustiil).

Saatanast ja põrgust räägi kristlasele,
lihtsalt elust paganale

Tsäuki.

toomas, 2005-10-21 06:11:00

60 milli on minu! Hihii! (see oli teade Helele) :))))

toomas, seekord loen meieisat ühes paapua keeltest, 2005-10-21 06:18:02

Nunja neyung imik heikek ululamnya o,
anja si nera muna' gobdo geisa ululul.
Anda nunja' dubnya ululam.
Anadya wera sokok an wenelemnesilim.
Anja senelelama' ara,
imik heikek sam gigiwoka unulamla sok,
sokok anaba unululul.
Nunja sumen denemabnya nek sunuwoka, or doboka elegeisilom.
Yok nim eb malya ubdangamna nim eb memeldalamab sok,
anda anaso uboka nunja malya una' eneba doboka bobogeisilom.
Nunda nauba sunulusil ak sam bo yangganggunesilim bok,
alda hyak meilinya bek ab blebnesilem.
Anda hyak senenggom migib dubnya uboka,
anja si nera soba' imik ulmorulumnamla.
Amin.

toomas, 2005-10-21 06:18:57

Tsäuki.

33338, 2005-10-21 06:26:42

ej jxud énne Tóoma lahhkumist.
aga tema suhhtumine “múlle akkab tunnduma, et sinu pxrrgupxlastus akkab múlle tekitama sama txrrjereaksjóoni, nagu minu 60 mílli súlle” múlle méeldib. sest kellele níipalju raha ikka méeldiks. et see kohe Vatikanile üleannda ja pärast tühhje pihhkelakku.

***