Ihust ja Verest

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1169 kommentaari.

Hele, 2005-10-19 22:19:02

Andrus, 2005-10-19 21:35:49
nujah aga kui sa poleks säherdste vaimuannetega

kas oleksid valmis lihtliikmena ?

nüüd ma saan aru õppima jms

ma ju ise ka sain kunagi

aga lihtliikmena? ei tea.

Susan Blackmore sai oma teadvuseteisenemise kogemuses kinnituse oma ateismiusule. Ta sai kogemuslikult teada, et mittemateriaalset teadvust polegi olemas, on ainult “aatomid ja tühjus”. Ta lausa tundis, kuidas teda ei ole olemas...

Ma ei tea, kas ja millised vaimuanded Uuk sai
ega mida sai Andrus. Sa Andrus võiksid sellest ju rääkida... siin oleks selleks äraüttlematta hea koht...
ehkki jah seda teha ei ole kuigi kerge.

Mõnikord ju ikka tundub,
et oled täiega sees ja ongi nii, nagu sa kogu aeg aimanud oled...
Aga võibolla on see lihtsalt üks inimestega mõnikord toimuv nähtus,
milles inimene saab suure ja valdava vastuse “Jaaa!”,
aga küsimuse võtab ta ikka ise kaasa sinna?

Uuk, 2005-10-19 22:19:28

äädööd!

v.l., 2005-10-19 22:27:46

Heelium, v.l., 2005-10-19 22:01:33
Aga mul on kuri kahtlus, et kuningas saalomoni müüt tuli siiski mõnest tegelikult elanud valitsejast

vt.:

http://www.domainofman.com/ankhemmaat/solomon.html

Heelium, Hele, 2005-10-19 22:28:23

Jaaa!

v.l., 2005-10-19 22:31:10

Uuk, v.l., 2005-10-19 22:05:36
Vandenõude ning salatähendustega vassimise asemel vaata Saalomoni kohta nt britannicast järele. : )

Britannical on allikaks vaid piibel - muud allikat ma sealt ei leidnud.

Heelium, v.l., 2005-10-19 22:33:44

Siiski siiski ...isegi, kui ei olnud seal, ehk oli mujal? Ja äkki koondas ainult ühte rahvast ja äkki oli vaja ta ehitiste vägevusele hiljem pisut lisa anda rahvasuus? Ses mõttes, et see, kui sa ei leia ajaloost täpselt sellist tegelaskuju, ei tähenda ju, et tuleks kohe mingi päikesevalguse peale üle minna ...ma arvan, et ajaloost ei leia ka juhtu, kus päikesevalgus oleks vahetult kõike seda teinud, mida Saalomon piibli järgi ;)

v.l., 2005-10-19 22:38:00

üks skeem Herodese sugupuust või järglastest:
http://www.domainofman.com/book/herod_disciples.pdf

v.l., 2005-10-19 22:39:33

Heelium, v.l., 2005-10-19 22:33:44
Loe eespool toodud viitelt - siis peaks asi ehk selgem olema.

DiaTheo, 2005-10-19 22:43:46

Britannical on allikaks vaid piibel - muud allikat ma sealt ei leidnud.

Ja mida muud sa Uugilt ootasid:-)))

Aga et Uuk ennist protestant oli ja nüüd ortodox, tõestab ilmekalt, lausa üheselt, et eri jumalaid ikka rohkem kui üks on. Vähemalt kaks:-))

v.l., 2005-10-19 22:58:08

et eri jumalaid ikka rohkem kui üks on

Jumal(aid) on üks, arusaamu temast on palju.

andrus, 2005-10-19 23:14:09

MA POLE midagi saand

hele

midagi - nihil -

heeliumi ohvriärritust raske mõista on

a ta noor mees

läeb üle

keeleliselt juba raske on kuna ohver täna on aint kuriteohvri tähenduses keeles

mitte muistses religioosses tähenduses

aga hea küll

DiaTheo, 2005-10-19 23:20:58

Kui Piibli-Jeesus mingit sorti ohver oli, siis on seda kõik kunagi näitelaval või kinolinal tapetuks saanud samahästi:-))

Neil kõigil stsenaarium peas teadmisega, et kui näitemäng läbi, siis saab sellega ka surnuks olemise aeg otsa:-)

toomas, 2005-10-20 04:24:11

Aga näitelaval olnute kannatus piirdub sellega, et peas vasardab: “Kas tekst on peas, kas tekst on peas...” ja alanduse asemel ootab pärast näidendi lõppu aplaus.

toomas, 2005-10-20 05:15:32

Ikkagi on ristiusk keel, mis võimaldab su enda kannatusest ja alandusest rääkida kui millestki sellisest, mis pole midagi eriliselt tähtsat, aga mis ometi pole maha vaikitud. Minul isiklikult on sellist keelt väga vaja.

Kiidetud olgu Jeesus Kristus.

33338, 2005-10-20 07:21:54

kujj AMENi tähändusestuhhni, sis olulised on jusst káasäälikud MN. miss väga sarnased mejje MXMINaga! jätame tejsed vxjmalused targu vällja.
ja eks tavaliselt nii olegi kuj kéegi pika valega mahasaab ning siis lxpetades MXMISEB “íssand miss jama ma nüüd ajasin”.

aga SOLOMOM tähänadb SOOLI MXMIN. st et mxmises üksi.

33338, 2005-10-20 07:23:05

Toomaspojss,
kujdas raamat ka edeneb? vxrrdlevast keeletéadusest. vxj téaduslikust keeltevxrrdlemisest.

andrus, 2005-10-20 08:26:09

jah kordame üle

ohvri mõiste on võõras kuna

1)tähendab kõnekeeles kuriteohvrit
2) kuna elame inidividualistlikul ajal kus (keegi kedagi ei päästa - ükstastkõik kuidas sooviks - runnel)

ja ega me tahakski ei päästa ega päästetud saada teiste poolt onju

see on ikka mingi individuaalne müstiline keeruline eneseponnistus

kas pole

muidu poleks nagu põnev

miks ei taha me näha seost koolikiusamise ja Jeesuse vahel

või 60 miln ja Jeesuse vahel

iga teoloogia on ju tekkinud induktiivis elik inimkogemusest

mis on muutunud deduktiivseks ehk ise reaalsust määravaks

ja nii arvamegi me et religiooni iseloomustab tema terminoloogia ja tegelemine teispoolsusega

oh ei kõik on palju lihtsam

ega Jeesus asjata öeld et see on varjule pandud tarkade ja mõistlike eest ja ilmutatud väetimaile

kas pold Jeesus tavaline ohver (a la koolivägivald)kes tapeti ja kes tootis palju sotsiaalset sidusust nät Heroodes ja Pilaatus said sõbruks jms

kes ise osales (teadlikult) selles selleks et selle toimemehhanismi igaveseks meile paljastada

ja ta ülestõusmine näitab et Jumal ta õigeks mõistis - selles

seega - samuti toimib iga kes loobub oma õigusest selleks kanda teiste pattu olgu ta siis religioosne inimene või mitte

võtku enese rist oma peale

elu on rist ja viletsus jms

kristluse tugevus on ta sotsiaalsuses

aga muidugi on mingi TM ja Om-i kordamise kaudu põnevam päästet taodelda

ja sokkida teisenenud teadvuseseisunditest

Kristlus ütleb et olge igatepidi kained

ei ole paljusi reaalsusi - on vaid üks
ja teispoolsus ei ole mitte teisel pool vaid meist ajateljel lihtsalt ees........

loomulikult on kristlus isegi mattunud hämusse

protestandid on teinud tast eetika
ja katoolikud müstika

aga põhisisu on alles ja seal

silmad neil on aga nad ei näe

ja viimaks peab blaseerunud nihilist hakkama prohveti viisil rääkima

häda sunnil

ehh teid küll

;-)

v.l., 2005-10-20 08:50:15

Herodesed olid tihedalt seotud Rooma võimuga. Herodes Suur oli olnud Rooma keisri liitlane Egiptuse vallutamisel ja sai selle eest tetrarhi tiitli. Tema pojad kasvasid mõnda aega Roomas ja olid heades suhetes sealsete võimukandjatega.

Jeesuse (juutidel Joshua) kui päästja või lunastaja idee on aga hoopis vanem kui see Pilatuse-Herodese päevade sündmused.
VT Joshua oli Moosese järglane (ehk siis vastavalt Tutanhamon ja Akhenaten) ning selle lunastaja idee on vähemalt sealt pärit (kui see pole omakorda veel kaugemalt - Osirise müüt jne.).Herodese päevade Joshuat aga peetakse pigem vaimseks persooniks kui füüsiliseks, seda rolli pidi aga Herodese suures copiprint plaanis etendama üks tema järglastest nimega Aristobulus.

Levi, v.l., 2005-10-20 09:12:00

Herodese päevade Joshuat aga peetakse pigem vaimseks persooniks kui füüsiliseks, seda rolli pidi aga Herodese suures copiprint plaanis etendama üks tema järglastest nimega Aristobulus.

Millega oma väidet tõendad?

v.l., 2005-10-20 09:36:47

Levi, v.l., 2005-10-20 09:12:00

Internetis käib üks ingliskeelne jutukas, kus oma seisukohti esitavad egiptoloogid, ajaloolased, religiooniuurijad. Sealt olen nende ideid noppinud.
Vt. ka eile 22.38 üles pandud skeemi. Eks ta veel üksjagu oletuslik ole, aga mehed tegelevad selle täpsustamisega.

***