Harjutusi Algajale Dekonstruktorile

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 775 kommentaari.

toomas, DiaTheo, 2005-12-14 14:41:22

Toomasele aga kordan: võtan kriitika omaks ja tulevikus väldin seda va usklast. Tegelt, ega ma vist tõsimeelse argumenteerimise raames ei teegi seda. Aga võin olla vääratunud küll, minust saab kõike uskuda. Kahjuks. Kui viimati teda kasutasin, siis oli see küll juba vehklemine pärast kaklust.

/väga tõsiselt/: Ära palun seda mu märkust sõna “usklane” kasutamise kohta liiga tõsiselt võta: nagu ise kirjutasid, on tähtis ka see, et me ei koormaks endid liigse poliitkorrektsuse koormaga.

(Selle hävitavast mõjust kirjutas ju täna otse kümnesse ka Andrus!)

andrus, 2005-12-14 14:41:28

AHT jääb mees domineerima

erinevalt Lutsist kel hingeväänutaja Teelest saab tõeline perakonnapea

oma sõdimisest nõdraks jäänud mehe kõrval

tõeline domina

andrus, 2005-12-14 14:43:24

elik AHT jääb tõsiseks androtsentristiks

erinevalt Lutsist kes annab juhtimise kergendustundega naisele üle

AHt leidub misogüünlikke jooni

mitte küll Masingu mahus aga siiski

toomas, Ti, 2005-12-14 14:45:22

Eelmine Toomas Liivi lõik näitab siiski, et ma ei andnud oma kommentaaris, milles väitsin, et AHT kasutab kristlikke motiive mittekristlase positsioonilt, Toomas Liivi väidet päris õigesti edasi:

eelmise lõigus räägib Toomas Liiv ju isegi Tammsaare teoloogiast!

Padme, DiaTheo, 2005-12-14 14:47:34

Budism on paljus lähemal teatavate fundamentaalsete asjade mõistmisele, kui seda on kristlus ise, kelle aluskontseptsioonide hulka needsamad fundamentaalsed asjad kuuluvad, kuid kes pole olnud oma mõtlemise jäikuse tõttu võimeline neid rahuldavalt avama.

Näiteks seesama kolmsuse kontseptsioon, või ka vaade igat inimest ootavale surmajärgsusele. Kristlastele on need teemad paljad terminid, täidetud igaühe isikliku subjektiivse sisuga. Budisti jaoks on need valdkonnad väga ammu ja põhjalikult käsitletud ja esitatud ja vastavalt neile arusaamadele ka elatakse oma elu ja isegi surrakse.

Ti, 2005-12-14 14:48:02

*

toomas, Toomas Liivi lugu, 2005-12-14 14:35:24

Nuvaat..
Andrus, missa ütled?

Ma ütleks küll, et kogu AHT looming oli suur uskumine.
Väga omapärane tammsaarelik- hansenlik-antonlik uskumine..

DiaTheo, 2005-12-14 14:49:22

Padme, mis asja sa ometi püüad kõikseaeg musta valgeks kirjutada!

Ega pole vist tõesti mõtet lõpututel kordustel, et usklikud ei omista midagi ega arva ka, et moraal ja eetika on religiooni leiutatud.

Näen - inimesel on peas kinni omaleiutatud mõte,

Pole mina leiutamisest rääkinud, ma olen kogu aeg konkreetsete tsitaatidega asja iseloomustanud.

Kordan viimast korda:

T. Paul rääkis pikalt tänaste noorte õigetest väärtushinnagutest. Väärtushinnangutest, milles sõprus-ausus-armastus-edasipüüd esikohal ja usk viimasel. Kõik hea ja kena kuni sinnamaani, kus see kõik omistati ristiusule, saluteeriti ristiusu poolt saavutatuks.

Siinsamas triidis kirjutab Andrus (on eespool kirjas, tõin ka tsitaadina välja, ei hakka sulle kolmandat korda kordama), et usk pole suuresti muud, kui usaldus, ja mis on inimene ilma usuta, usalduseta siis, muud kui üks ... ei mäleta enam, mis just. No umbes sedasi.

No ja sinu enda “teooria” kohaselt pole küll eetika-armastus-usaldus religiooni leiutised, küll aga aga olla religioon (või oli see usk, kama kas, minu joaks on nad rangelt sünonüümid) nagu päike nisuterale - ei suutvat nisuterast uut viljapead kasvada, kui päikest pole.

Selle viimase osas on sul loomulikult õigus, aga võrdlus on sedavõrd väär ... ja sellega sinu mõttemaailma väärust reetev, et ... ahh, ei viitsi enam sinuga ...

andrus, 2005-12-14 14:49:47

mis ma ikka ütlen oma artiklites on ta lausateist

ilukirjanduses mitte

tsukts, 2005-12-14 14:51:41

Aga mina ei loobu usklase kasutamisest. Miks peaksingi? Miks pean mina olema rahul nimetustega, mille mulle usklased andnud on: ateist, uskmatu, mis peaksid mu puudulikkusele vihjama, nagu mul poleks mingit inimesele vajalikku omadust?
Kui usklastele ei meeldi see nimetus, siis loobugu ka nemad seostamast minuga seda, mida minus ei ole ja millest ma puudust ei tunne ja nimetagu mind inimeseks ja siis hakkan ma neid usklikeks nimetama. Ja jäävad siin omavahel vaidlema usklikud ja inimesed :o))

toomas, Toomas Liivi lugu, 2005-12-14 14:52:22

Tammsaare teoloogia lõpeb siiski “Põrgupõhja uues Vanapaganas” (1939), kus ta saadab kuradi inimesena maa peale, et lahendada õndsakssaamise ja põrgu probleem. Tegemist on Uue Testamendi dogmaatika nihestamisega, mida ei saa sildistada kui ateismi, küll aga kui küsimist. Jumala inimeseks saamisele vastandatakse kuradi (romaanis Vanapagan, nimetatud Jürkaks) inimeseks saamine. Küsimus on põrgu vajalikkuses. Küsimust on karistuse vajalikkuses ja armu ulatuses. Apostel Peetrus, kes teostab nn. võtme meelevalda (potestas clavium), ütleb kuradile/Vanapaganale: “Kui elad maa peal inimesena nõnda, et saad õndsaks, siis on sul õigus hingede saamiseks igavesest ajast igavesti. Aga kui sa inimesena surres lähed põrgu, siis kaotad hingede saamise õiguse igaveseks ajaks. Veel enam: sinult nõutakse isegi varemalt saadud hinged tagasi, nii et põrgu jääb täiesti tühjaks inimhingedest.” Tammsaare jätab küsimusele vastamata, jääb ainult lootus, jääb ainult Peetruse lohutus: "Ehk saad ometi õndsaks, nii et võid põrgut edasi pidada."

andrus, 2005-12-14 14:55:27

dia theo

ei saagi inimest kui lapsena usaldust ta elus pole

see loob aluse igatsugusele usalduse hilisemas elus

religioossele ja muule

elik ei pruugi väljenduda religioosselt inimese usaldus

ometi kuna religioon pole rajatud empiirikale eeldab ta usaldust

ja inimene selle läbi võidab reeglina elus

elik religioon on usaldusele põhinev ilmavaade mis kuigivõrd suudab isegi parandada lapsepõlve vajakajäämisi

ja hoiab inimese terve ja mitteparanoilise

Padme, 2005-12-14 14:56:06

Üldiselt, mida vähem on kristluses dogmaatikat ja mida avatum on ta teistele religioonidele, seda parem talle endale. Tuleb leida samasusi, mitte otsida vastanduvusi - ja see on öeldud ka ateisiti ja uskliku suhte kohta samavõrd.

Kristlus on oma õnnetuseks end ise oma mõistmatusse, do9gmadesse, eelarvamustesse ja kivikõvadusse kapseldanud ja nii on Jeesuse õpetatu jäänud mõistetamatuks teistele religioonidele.

Kes maailma teistes religioonides üles kasvanutest saab tõsiselt võtta Jumalat, kes südamerahus ja rõõmuga oma ainsama poja tapab! Budisti arusaamadele on selline mõte sellisest Jumalast täielik absurd, ja eks see kristlik kontseptsioon ka absurd ole.

Kahjuks on kristlik teoloogia seda ja veel mõnda absurdi oma käes veeretanud juba 2 tuhat aastat ja pole seepärast kuidagi suutnud edasi liikuda ja inimest kaasajas vajalikult teenida. Pole siis ka ime, et inimesed kristlusest ja kirikust ära pöörduvad.

toomas, Toomas Liivi lugu 14:52:22, 2005-12-14 14:56:21

See AHT tuletab siis meelde Origenese hereesiat, et maailma lõpus lunastatakse kõik, lõpuks ka saatan ise. Uuk, kas võib nii mõelda?

b-b, 2005-12-14 14:58:03

Aitäh, toomas, mälu värskendamast ja TL siia kribimast!

Nyyd mul meenub jah, ka too tunne, mis lugemisel tekkis.. rabas too ‘täna õhtul’, mis on väga oluline. Ja et TL on osanud selle ilusti yles leida.

DT, 2005-12-14 14:59:17

Oh teid vaesekesi küll, püüate kasvõi ilukirjanduslikust tegelaskujust leida kinnitust oma nn usaldavale usule - TA on siiski olemas:-))

Teisalt.

Üks värsketest - või vähemalt mitte väga ammustest - Nobeli laureaatidest tõdes hiljuti: teadusel pole seni õnnestunud leida mingit tunnistust tema olemasolule.

Siin pean iseendale vastu rääkima:-) Oh teid õnnelikke küll, teile paistab leiuõnn rohkem naeratanud olevat, kui nobeliteadlastele:-)))

Hele, 2005-12-14 15:00:01

olgu päälegi selle ebakorrektse jõuluvanaga
tegelt ma juba sain oma kingituse

http://www.dancesofecstasy.com/
a workout for the soul

jaaa
Toomas on ikka väga julge vend kui ütleb lihtsalt et lähen nüüd missale
ma päris nii ei saa
täitsa ütlematta jätsin ju nüüd

igatahes kohtumiseni!

Padme, DiaTheo, 2005-12-14 15:01:39

Kui sa oma mõtet lõpuni ei oska kirjutada, ega ma kipu siis ka vastama, DiaTheo.

Su viga on see, et sa tahad usku taandada vaid ühele asjale korraga - kord Piiblile, siis Andruse lausele, siis T.Pauli tsitaadile... Nii jäävad tõesti asjad mõistmata ja ka kommentaarid pooleli.

b-b, 2005-12-14 15:01:46

elik AHT jääb tõsiseks androtsentristiks

erinevalt Lutsist kes annab juhtimise kergendustundega naisele üle

:)))

Nojah, a tegelikus elus oli Luts kah ysna pehme mees (mmenutagem vaid neid lugusid, kuidas pr Valentina ta eest pudeleid peitis jms). Näiteks Tammsaare väidetavalt oli hoopis karskete kalduvustega jällegi ja..

Ti, Padme, 2005-12-14 15:03:22

*

Padme, 2005-12-14 14:56:06

Api.. Padme, mis nüüd juhtus?

/Vaatab kohkunult, näpp suus otsa..

Isegi mina ei oleks niii karm..

Padme, DiaTheo, 2005-12-14 15:03:34

Üks värsketest - või vähemalt mitte väga ammustest - Nobeli laureaatidest tõdes hiljuti: teadusel pole seni õnnestunud leida mingit tunnistust tema olemasolule.

Minu teada ükski teadusharudest Jumalat oma objektina ka ei käsitle. Mõni ime siis, et pole leidnud.

***