Fooriteoloogiast

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1303 kommentaari.

rannatüdruk, Θωμας Χαραφορος., 2005-06-29 14:34:30

Universaalne maailmapilt järelikult võimaldab erinevaid ettekujutusi.

Või on see väärjäreldus?

33338, Voomas Ar"aahhvoros, 2005-06-29 15:23:44

kipud unustama et ÄÄ ja KURI on tunndelislt määratavad ning sageli (mitte vahel) ej kattu ned mxjssted isikuttigi.
JAHH ja EJJ aga on tunndejd välistavad. löövad nagu mxxgaga kujd sée°eesst sellgelt: kass elus vxj surrd.

Θωμας Χαραφορος, rannatüdruk, 2005-06-29 16:19:42

Jah, minu arusaamist mööda võimaldab küll.

Θωμας Χαραφορος, Numbrimees, 2005-06-29 16:24:29

JAH/EI ongi minu jaoks täpselt ÕIGE/VALE, kusjuures ÕIGE/VALE võib olla niihästi see, mida Sina nimetad JAH/EI-teadmiseks (kass surnud või elus), kui ka hea/kuri.

Kas theeta või mis selle tähe nimi on, hääldub v-na, et kirjutad Voomas? Või Foomas?

33338, 2005-06-29 17:34:42

su keeleline oletus onn xjjge (nääd, kasutan seda sxna siin ise, sest see on minu innang), Θ ‘ääldub káasajal nagu inglissis elitu TH, miss omakorrda tejstelekirjeldades on susisev F (mujdu 1 F äälik, kujd susinaga) ning pxhiollusena ka F ääliku sugulane onn, miss omakorrda mattslikus vxj maakkalikus ’äälduses sxna allgul ning ka vasstavas kirjaviisis saab sáada ajnult kuju V. sellepärast paari aasstatuhandetagune THoomas paneb praégu selga ürbi nimega Voomas.

PL, TI, 2005-06-29 17:56:13

Ega ma tegelt äärmuslik postmodernist ole - aga mida saame mum meelest valida?

Areng, muutumine läbi elu pöördepunktide toimub niikui nii, ehkki igas pöördes võib miski minna ka nihu. Võibolla saame valida psühhoteraapiaid? Lugusid, millesse parajasti usume? Teadvuse tehnoloogiaid, mis me arengut kiirendavad? Me ei saa valida nt “igavest põlemist Põrgus”, sest see ei ole kooskõlas inimlooduse seadustega - mis paiskab hinge tagasi algsesse vabadusse ja õndsusse.

33338, 2005-06-29 18:00:22

Voomas,
lisaks níipalju et ehhk tuleb súllegi tuttavad ette russikéelsed nimekujud Afìinx, Karfag"een, Pifag"oor?

PL, 2005-06-29 18:28:46

Minu arusaamises on “inglid” head ja “deemonid” kurjad ning sellel heal vs. kurjal pole pistmist teadvuse struktuuri kõrgusastmega.

PL: Kas kellegi headus ja kurjus ei sõltugi siis tema teadvuse arenguastmest (mis, tõsi küll, koosneb hoopis enamatest suht iseseisvatest arenguliinidest kui vaid kõlbelisus, empaatia, sotsiaalsus)?

“Deemoneid” võib vaadelda kui meie arhetüüpselt (kollektiivselt) võimendatud arengupatoloogiaid, “ingleid” kui teed üliteadvusse (kui “üliteadvuse arhetüüpe”)

On Jumal. Temal on Absoluutne Teadmine Kõigest. On Tema loodud Inimene, mille kutsumus on jõuda Absoluutse Teadmiseni Kõigest, see tähendab Jumalani.

PL: Ja mis neil siis vahet on?

33338, 2005-06-29 18:53:12

INNGEL ja TÉEMON on mxjssted millegikohhta, mille aluseks on kellegi üldistav innang millegi tejsekohhta, mida ta ise liigitab minngísse kassti, mida ta püjjab seda iseloomustades kaélam'ääri tejstele et nood kasutaks sama liigitust ennda määratlemiseks samuti teattud kassti ning nii selgitada omavahelisi vahekorrdi.

Θωμας Χαραφορος, Numbrimees, 2005-06-29 21:51:18

Eks ma muidugi mõtlesin selle peale kaa, et Toomas on venekeeli Fomaa.:)

Θωμας Χαραφορος, PL, 2005-06-29 21:54:01

Mõnest asjast arvame-usume me ikka väga eri moodi küll!

läbiastuv huviline, 2005-06-30 14:50:14

Θωμας Χαραφορος,

Kas Sa võiksid öelda, miks käid Pirital Missal ja mitte Peeter-Paulis? Kas põhjus on ainult lähedus kodukohale?

Θωμας Χαραφορος, 2005-06-30 15:25:28

Eks ma käi, kus kunagi.

Eile olin Peeter-Paulis katedraali templipühal.
Teenis meie sakslasest piiskop, keda tõlkis meie prantslasest piiskop electus, ja assisteerisid honduraslasest, venelasest, itaallasest ja ukrainlasest preestrid.

Sügav kogemus.

läbiastuv huviline, 2005-06-30 16:28:53

Θωμας Χαραφορος,

Seega siis, erilist eelistust Sinul Pirita osas (nagu päris paljudel on) ei ole? Kas Missa ajal palvetad ka mõttes midagi (roosipärg vmt)?

Θωμας Χαραφορος, 2005-06-30 17:28:05

Erilist eelistust mul Pirita suhtes ei ole.
Ometi on nii, et Isa Vello Salo jutlused ja üldse tema “olemine” on väga mõjusad.

Püha Missa ajal proovin oma mõtted koondada toimuvale ja ennast Jumalale ning teistele pühitsejatele avada.

läbiastuv huviline, 2005-06-30 19:22:08

Θωμας Χαραφορος,
Isa Vello on muidugi parim! Aga neokatehumeeni preestritele ennast avada ei maksaks - eriti jutluste ajal. Esiteks tuleb seal liigagi tihti ette selliseid teoloogilisi “pärle”, mida lausa hereesiaks nimetada võib ning teisks on nende eesti keel selline, et päris tihti tuleb sealt lausroppusi - mis liturgilises kontekstis hingele mitte hästi ei mõju. Aga palve on abiks. Kasvõi lihtne “Jeesus Kristus, ole mulle patusele armuline”.

Θωμας Χαραφορος, 2005-06-30 20:09:45

Kui preester on Kiriku poolt määratud Püha Missat pidama, siis sakrament ta on. Siin vastu vaielda ei tohi, sest see on hereesia. Kui preestri eesti keel on konarlik ja sõnum veider, siis tuleb end selle alla painutada, kannatada ja tihti imestada, kuivõrd palju just see Jumalat ja Mind on lähendanud, et see tee on läbi käidud. Minu suhe asjasse on selline.

läbiasuv huviline, 2005-06-30 20:14:50

Θωμας Χαραφορος,

Ei, vaata preester nüüd ise sakrament küll ei ole. Tal on õigus sakramente pühitseda, seda küll - isegi, kui ta ise mingit kriitikat ei kannata - ja kui kogudus on siis temaga rahul, on nad tegelikult koos preestriga reetnud Kristuse. Mind näiteks huvitab, mida sa ütled näiteks selle kohta:
http://www.stjosephsmen.com/letters/clownmass.htm

Θωμας Χαραφορος, 2005-06-30 20:19:40

Eksid, läbiastuv külaline.
Preestriseisus ise on täpselt üks seitsmest sakramendist.
Nii on.
See on katoliku usk.

Nüüd vaatan Su linki:

Θωμας Χαραφορος, 2005-06-30 20:21:26

Ma ei oska kommenteerida, sest ma ei tea Kiriku seisukohta selle ekstravagantsuse kohta. Õnneks mina selliste valikute ees pole pidanud olema.

***