Fooriteoloogiast

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1303 kommentaari.

Θoμας Χαραφορος., 2005-06-26 08:28:47

...mis on muidugi ÜLIMALT kurb!

Siiski: "muuda maailma kasvõi kübegi ja maailm pöördub kohe!"

Θoμας Χαραφορος., 2005-06-26 08:32:50

No see oli muidugi mul üks tühjavõitu loosung.
Nojah, a igatahes ilus selline!

kaak, 2005-06-26 08:39:07

Sulle lohutuseks võin öelda, et õnneks need harvad indiviidid-dinosaurused pole siiski veel täiesti väljasurnud...vaatamata “demokraatliku ühiskonna kiirele arengule, globalisatsiooni ja turumajanduse survele ja meditsiini tormilisele arengule”.

Θoμας Χαραφορος., 2005-06-26 08:40:52

Kaak, ja oma kogemus, et õnneks mitte ka Eestis!

Θoμας Χαραφορος., 2005-06-26 08:45:55

...kuulan Stingi.
Dead Man´s Rope...

kaak, 2005-06-26 08:49:50

Eesti tervishoid meenutab momendil kahjuks Kapa-Kohila Maa-ambulatooriumi tegevust.

Alus pandi sellele aga juba vene ajal.

Θoμας Χαραφορος., 2005-06-26 08:51:13

Aga mingis rootslaste tehtud võrdluses ei olnud Eesti tervishoid ju Euroopa võrdluses üldse nii halval kohal!

kaak, 2005-06-26 08:55:23

Pean minema...kiirelt.
Paus.

Θoμας Χαραφορος., kaak, 2005-06-26 08:55:34

Kuidas kommenteerid?

http://www.epl.ee/artikkel_294802.html

Θoμας Χαραφορος., 2005-06-26 08:56:32

Minagi lähen (jalgsi siit Lasnamäelt Piritale).

Tsäuki!

Hans, 2005-06-26 09:03:09

Olen oma silmaga näinud posijate poolt kurdistatud last, diabeetilisse koomasse juhitud last, mitut südamehaiget inimest, kes olid kurguni vett täis ja ei jõudnud isegi voodist omal jalal tõusta.

Mina olen oma silmaga näinud arstide käest valediagnoosi saanud või ilma abita jäetud haigeid, keda on sootuks rohkem kui “posijate” ohvreid.

Arstide ja posijate apsakad on nagu autoavariid ja lennuõnnetused. Esimesi juhtub pidevalt ja neid ei pane keegi tähele, teisi tuleb ette kord paari aasta jooksul ja siis räägitakse sellest kõikjal.

Mina olen näinud inimesi, kes tulevad arsti juurest pisarsilmi tagasi, kuna arst ei näita üles vähimatki huvi tema probleemi vastu.

Külmade kalasilmadega tohter ümiseb “jajaa, seda meil viimasel ajal esineb jah” ning kirjutab välja pool kilo tablette firmalt, mille reklaamid tema kabinetti ehivad. Kogu “abi”.

Samas olen ma näinud depressioonis last, kes peale paaritunnist “posija” juures käimist oli nagu ümber vahetatud, elurõõm tagasi nagu poleks tal kunagi midagi viga olnud.

“Posija” rääkis temaga, masseeris kust vaja, tegi veidi hookus-pookust ja oligi korras.

Enne seda oli sama laps kalasilmadega arsti juurde viidud, kes pomises midagi ebamäärast ja ütles lõpuks, et ei tema ei oska öelda, mis lapsel viga võiks olla, vaja on põhjalikud analüüsid teha, aga praegu kirjutame välja tabletid.

Õnneks oli vanematel oidu retsept prügikasti visata ja tuttava soovitatud “nõia” juurde minna.

Oleks nad arstiteaduse väge uskunud, siis veaksid siiamaani piinatud last ühelt uuringult teisele ja topiks talle peoga tablette sisse.

Vat selline lugu.
Loomulikult ei ole asi alati nii lihtne, kuid üllatavalt sageli siiski on.

Olen näinud analoogseid juhtumeid ka depressioonis täiskasvanute puhul. Üks inimene käib alternatiiviku juures ära ja on paari tunniga korras, teisele kirjutatakse korraliku tohtri poolt antidepressantide kuur välja ja ta käib aasta otsa ringi nagu zombi, silmad udused ja viril naeratus näol. Päris korras ei ole ta aastaid hiljemgi, kuna antidepressant uimastab inimest, kuid ei ravi depressiooni põhjust.

USA-s minu teada rakendatakse juba kohati sellist süsteemi, et alternatiivravi ja meditsiin teevad koostööd, alternatiivikud teevad just profülaktilist tööd, kuulavad inimesi ära ja aitavad kergemate tervisehädade puhul, tõsisemad asjad ravivad arstid, nagu ta peakski olema.

Samuti kasutatakse Reikit jm. tehnikaid patsientide tervenemise kiirendamiseks, taastumiseks jms.

Kahjuks lasevad kohalikud Kaagid patsientidel pigem kannatada kui oma eelarvamustest ja mundriaust loobuvad.

Küünikute töötamine arstina tuleks seadusega keelata!

33338, 2005-06-26 09:18:59

esimest korrda tekkis mul siin tunne et oleks nagu sattund Telfisse oma noore sxbra jurasappa. sest unetud on sihukese sxnniku unniku kokkukannd et rasske midagi eristada. kuna mina prükkarina aéga ej tapa, sis otsustin kohe meelestlännu ka lxpplikult lännuks tunnistada.
aga Voomas Ar"aahhvorosele níipalju et KAKKS SETUKAT ja OSTAN SETUKAT onn erinevad väljändid ning sama mxxdupúuga rasske vxrrelda. osastav on sääl samasugune tellis kivi mis sobib ni Tootsi Jaani libula nurgakiviks kuj ka tädi Maali laguneva trepi alustoekks.
ükks on txdemus ulgast ja tejne tegevusest. kussjuures ulkka väljändab ka tejne. vajd sellise erinevusega, et mitte täppsält. sest setukaosstmine vxjjb ajnult kinndla 1 setukaostukxrval ólla ka kutse (ehhk tulevad méelde parisnikud) ning setukas téeni ka ülttsxnana.
aga mis puuttub sihitísse, sis ära tunne ennd puudutatuna. sest ka minul kujj ametlikust keeleurgitsemisest éemalnokitsejal onn omasugune arusaam ni alusest, ‘ööldisest kuj ka m’äärsönast ja arrvsxnast. nagu tead kehhtib praéguses laúselahhkamises pxhimxte et kuj midagi ejj osska kusskile susata, sis ajttab m'äärsxna vällja. minuarvates siisski mitte alati. eelistan sageli täjjändit. nt laúses “Toomas osstis enndale raamatu” pean ma ENNDALE mitte m'ääruseks, vajd järrgnäva sihitise (RAAMATU) täjjändiks. kokkuvxttes A-Ö-M-S asemel A-Ö-ST-S.
ma ej lase ennast äjjri sellest k'äändälxpust -LE, minnd uvitab ooppis tegevuse SIHITAVUS. ning siin on seks ENNDALE. MÄÄRA kuj sellisega pole selles laúses minngit pisstmist.
vajjdlema pole mejjl aga mxtet akata, sest mejje inndamisalused erinevad pxhimxtteliselt. tutvustin vajd ennda sejsukohhta.

tsukts, 2005-06-26 12:55:00

Hans on nüüd materialistliku ja vaimuliku meditsiini vastandamiselt jõudnud teemani, millele on raske vastu vaielda, nimelt näruse tervihoiukorralduseni.
Kuid siingi paneb ta kõik ühte patta ja loobib meeleäraheitlikult koos pesuveega ka last minema...
Selgitan ühe piltliku näitega.

Oletame, et mingis suguharus on seni kõik inimesed ilma arstiabita ja igasuguse ravita haigustesse surnud... igasugustesse haigustesse.
Jäi järjekordselt üks neist haigeks, aga juhtus seal parajasti üks arst olema, kes ta üle vaatas ja talle purgeeni andis ning tegelane sai terveks.
Nüüd on purgeen tema jaoks imerohi, mis peab aitama ka teisi, sest teda ju aitas. Ta jagab purgeeni kõigile haigetele ja nii mõnigi neist saab terveks...
Satub kogemata kombel kaks selle suguharu liiget suurde linna, kus üks hakkab tundma ennast halvasti. Pannakse ta haiglasse, kus teda uuritakse ja puuritakse, sest tal võib ju olla tõbi, mida ei saa purgeeniga ravida... aga võib ka saada...

Kui saab, siis tulevad mõlemad suguharusse ja teatavad, et arstid ei tea midagi, tükk aega uurisid, enne kui purgeeni andsid.
Aga kui arstid avastavad, et purgeeni vaja pole ja muu ravi on hiljaks jäänud, tuleb teine laipa õlal kandes koju ja kirub arste, et need tapsid inimese, oleksid nad talle purgeeni andnud...

————-

Inimese teadmised on nagu saar ookeanis, rannajoone moodustavad need asjad, millest ta teab, et ta neid ei tea, aga see mis rannajoonest kaugemale jääb, on tema jaoks olematu...
Saari on erineva suurusega ja erineva rannajoone pikkusega. Mida pikem rannajoon, seda rohkem võtab aega tema kaardistamine.

Hele, 2005-06-26 13:05:00

Tervitusi Kreekast, Ateena eeslinnakesest nimega Agia Paraskevi!

Kirikus käidud, nüüd leidsin kohaliku internetikohakese ka üles. Siinne koht turistide ülekülluse all (veel?) ei kannata, käin ringi kõrvad laiad ja aeg-ajalt saan ka oma viletsat kreeka keelt harjutada. Putkast saan toidukraami kuidagiviisi küsitud, aga filosoofilisest vestlusest filosoofia keeles mul küll mingit asja ei saa... :(

skeptik, 2005-06-26 13:34:39

Hans,
arstipoolse valediagnoosi, ebaadekvaatse ja -kvaliteetse ravi korral on mehhanism, mille kaudu lahendust otsima hakata. Arstide tegevust kontrollitakse (Tervishoiuameti järelvalve osakond, ravikvaliteedi komisjon), posijatel pole mingit vastutust mittemillegi ees - kui asi ei õnnestu, siis pomisetakse, et “töö käib tellija materjalist”.
Ei ole siin keegi ütlemas, et ametlik arstiabi on veatu. Kaugel sellest. Üks ilmekas probleem, mille isegi välja tõid, on krooniline ajapuudus, mille tulemusena pole arstil aega inimesega suhelda, kuigi tihtipeale just ainult seda vaja lähebki, et keegi ,keda arvatakse tark ja teadja olevat sulle autoriteetsel moel õiges kohas noogutab.

Aga me räägime iseasjadest. Üks on iseparanevad tervisehäired, mis mööduvad vaatamata sellele, kas neid ravitakse või mitte ja millest paranemisprotsent on ükskõik millise meetme korral suur ning mille varal posijad profiiti lõikavad. Teine lugu on tõsiste juhtutega - diabeet, kasvajad, allergia, infektsioonid, traumad ja siin on kaagil (arst?) asjatundlikum sõna öelda kui Hansul.
Energeetikud ei taipa inimese toimimisest üldjuhul mitte essugi. Sellest ka kaagi poolt kirjeldatud konkreetsed juhtumid. Arstiharidusega inimesed, kes on energeetikuks hakanud, on eraldi teema, millest lähiajal ehk rohkem kuulda saab...

Hans, sa püüad usuobjekti negatiivset külge ignoreerides oma usku säilitada. Ja see positiivne, mida sa püüad välja tuua, on pigem väärtõlgenduse ja soovmõtlemise vili kui objektiivne reaalsus.

tunnistaja, 2005-06-26 13:35:11

Mõistame sind,tsukts.Raske lapsepõlv haiguste ja purgeeniraviga on su elule oma sünge pitseri vajutanud.Oled mõelnud usku pöördumisele?Jeesus võib sind mineviku taagast päästa!

Küsija, tunnistja, 2005-06-26 13:41:20

Aga kes sind, tunnistja, suudaks õelusest terveks ravida?
Jeesus on nii raske juhtumi puhul kindlasti võimetu.

tsukts, 2005-06-26 13:50:53

No näed sa siis, tasus mul vaid imerohust-purgeenist rääkima hakata, kui ilmus üks sellise patenteeritud ravumi pakkuja kohe ka välja :o)))

—————

Küsija

Sa ära ole kuri tunnistaja peale. Mis teha, et tema saareke tilluke ja elamiskõlbmatu on, pole ju tal paremat ja suuremat.

muusa, kaak, 2005-06-26 14:12:05

Paadunud agnostikuna olen nõus Ingridiga, et kui Jumal on olemas, siis teeb ta tänapäeval imesid eelkõige arstide kaudu.

Imed juhtuvad ka arstide abita.
Üks imede ime on aga see, et looduses on kõigele ravi olemas aegade algusest peale ja inimesele on antud tarkus kõike seda tasapisi avastada ja haiguste võitmiseks kasutusele võtta.

Aga nüüd minu poolt kõigile pühapäevased tervitused!
Kes juhtumisi kuulas pereraadiot, see teab, mis vahva kõne seal täna oli.

priit kelder, 2005-06-26 14:26:34

Toomas, ae, kui juhtud kuuldel olema. Ole hea mees, anna veidi õpetust. kas on eesti keeles olemas sõna “vulgus”? Mina ei ole leidnud, ent leidsin selle sõna ühes ligi 60 aastat tagasi tehtud antiik-kreeka ühe viimastest sugukondlikest poeetidest, Mütileene Alkaiose luule tõlkes. Toon absatsi ära, see käib ka tänapäeva kohta, ehk siis osakd seletada:

Asjata teotseda püüad: hea on juba muutunud halvaks,
halb on muutunud heaks; eile kes kehv veel oli,
täna see külluse sees; kõik aga äsjane rikas
üleöö kaotanud on, vaesunud hilbuni ta.
Elu on tüssanud tarka, hooletu au sisse tõstnud;
olgugi logelev kelm - temal on kuulsust ja au...
Kontsaga vulgust sa talla, kõhnpäiset astlaga tagant
aja ning ikkes ta nüüd vaevelgu enamgi veel.
Kuhu ka iganes päiek paistaks, ei maailmas leiduks
vulgust nii orjastunut, kui on seesinane siin."

Minus tekitab see vale assotsiatsiooni ladinakeelse “vulgata'ga”.

***