Fooriteoloogiast

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1303 kommentaari.

Njah, Hele 20-06 13:38, 2005-06-25 22:23:07

"Vastupidi, ta väidab, et nii materialistlik determinism kui vaimu-mateeria dualism on vaid uskumused või hüpoteesid, kumbagi pole olemasolevate katseandmete alusel võimalik tõestada ega välistada."

Pole raske näha põhjuseid, miks tekkisid arusaamad materiaalse ja vaimse maailma lahusolekust. Materiaalseks pidas ürginimene kõike seda, mida sai nö. käega katsuda. Ent peale selle oli veel mitmesuguseid nähtusi, mida otse käega katsuda ei õnnestunud, aga ometigi olemas nad olid.

Inimteadvus üks nende hulgast. Tollase inimese vaatlusteravus ei võimaldanud “näha” elektronide ja ioonide liikumist ajus mõttetegevuse käigus. Kui inimene mõtles, siis ei pruukinud tema juures mingisugustki liikumist täheldada. Nõnda tehtigi oletus, et mõtlemine pole mateeriaga kuidagi seotud ja selline uskumus levib vahelduva eduga kuni tänapäevani välja...

Hans, 2005-06-25 22:25:01

Ikka arvan, et esimene lause tahab öelda: “psühhiaatria on meditsiiniharu, mis pakub peaaegu täielikku elu seletavat raamistikku”. See “comes closest” võib olla üsna eksitav, sest tähendab lihtsalt “on lähedane”.

Huvitaval kombel on see lause suht raskesti tõlgitav.

Üks variant oleks ka “psühhiaatria on jõudnud kõige lähemale olemaks elu täielikult selgitav raamistik”

või

...psühhiaatria on jõudnud kõige lähemale eesmärgile olla täielikult elu selgitav raamistik ...

või

võrreldes teiste elu igakülgselt selgitavate raamistikega on psühhiaatria eesmärgile kõige lähemale jõudnud

või n muud ümbersõnastust

Üldiselt tuleb lausest välja, et psühhiaatria üritab pakkuda sellist raamsüsteemi, liigub selle poole, mitte et ta juba ongi SEE mis kõik ära seletab.

toomas, skeptik, 2005-06-25 22:26:51

Aga minu juhtum oli selline, et ma ei teadnud veel, et mulle võiks vaimulikust abi olla, et juhtunut enda jaoks lahti seletada või reaalselt kergendust saada. (Ma olen seda oma lugu siin kommentaariumikeskkonnas peaaegu kaks aastat põhjalikult analüüsinud, nii et vanemad olijad saavad aru, millest räägin.)

DiaTheo, 2005-06-25 22:28:01

Kutsusin PROMPT´i appi:

"Психиатрия - медицинская специальность, которая прибывает самая близкая к тому, чтобы быть полной объяснительной структурой для жизни."

DiaTheo, 2005-06-25 22:30:11

Veel üks variant PROMT´ilt:

"Psychiatrie ist die medizinische Spezialisierung, die am nächsten kommt, ein ganzes erklärendes Fachwerk für das Leben zu sein."

toomas, Hans, 2005-06-25 22:32:25

Üldiselt tuleb lausest välja, et psühhiaatria üritab pakkuda sellist raamsüsteemi, liigub selle poole, mitte et ta juba ongi SEE mis kõik ära seletab.

Mina saan vastupidi aru, et väidetakse: psühhiaatria on praktiliselt kõigeseletus ja seepärast saab tema vahendusel kogu inimelu religiooni appi võtmata ära seletada.

toomas, DiaTheo, 2005-06-25 22:33:11

Saksa tõlge on OK, vene oma küll mitte!

DiaTheo, 2005-06-25 22:34:16

Just-just!

Kuna psühhiaatria on elu komplekssele äraseletamisele kõige lähemale jõudnud, siis on psühhiaatrite hulgas kõige vähem neid, kes musti auke jumalaga täitma on sunnitud:-))

Seda ja ainult seda see lause oligi kutsutud ütlema!

DiaTheo, 2005-06-25 22:35:52

Vene oma on huvitav:-))

Aga saksa oma automaadi kohta vapustavalt hea!

Ja mille põhimõttelise võrra see erineb minu omast?

toomas, DiaTheo, 2005-06-25 22:36:23

No vatt, üldjuhul võib nii ollagi, aga erijuhul - näiteks minu case´i puhul - ei saanud psühhiaatria asja adekvaatse käsitlemisega hakkama.

skeptik, 2005-06-25 22:38:39

toomas,
ehk annad mulle viite, kust saan edasi vaadata. Siin vast pole tõesti mõtet korrata. Olen noorem olija, seega ei saa ma aru, millest räägid.

toomas, DiaTheo, 2005-06-25 22:41:32

Sinu tõlge oli:

“psühhiaatria on meditsiiniharu, mis on jõudnud kõige lähemale elu seletava raamistiku komplekssele kirjeldamisele”

See kannab konnotatsiooni, et “elu seletava raamistiku kompleksne kirjeldamine” on veel saavutamata eesmärk.

Inglise algvariandist järeldub vastupidi näiteks, et lähemale kui psühhiaatria praegu elu seletava raamistiku komplekssele kirjeldamisele ei pääse vms.

toomas, 2005-06-25 22:47:17

Aga saksa oma automaadi kohta vapustavalt hea!

See tuleb lihtsalt sellest, et saksa kommen ja inglise to come on selles partikulaarses tähenduses kõrvutatavad - sugulaskeelte asi.

Hans, 2005-06-25 22:49:02

Mina saan vastupidi aru, et väidetakse: psühhiaatria on praktiliselt kõigeseletus ja seepärast saab tema vahendusel kogu inimelu religiooni appi võtmata ära seletada.

“comes closest” viitab sellele, et millelegi jõutakse lähedale, kuid mitte pärale.

Ses suhtes on su enda pakutud “peaaegu” vast kõige õigem tarvitada.

Psühhiaatria pakub peaaegu täielikku süsteemi?

See on keeleliselt õige, kuigi sisuga ei tahaks küll nõustuda.

Psühhiaatria võib mitmesugustele inimpsüühhika ilmingutele vähem või rohkem tõepäraseid seletusi pakkuda, kuid mingit kõikehõlmavat süsteemi on neist seletustest küll liig optimistlik oodata.

toomas, skeptik, 2005-06-25 22:49:29

Konkreetset viidet on raske anda, sest ma olen oma case'ist rääkinud väga mitmes kohas ja väga mitmest rakursist.

toomas, Hans, 2005-06-25 22:56:03

Justnimelt. See psühhiaatria “kõikehõlmav mittereligioosne süsteem” oli minu arust algartiklis toodud seletuseks, miks nii vähe ameerika psühhiaatreid kui, oli vist et, 36 protsenti toetub oma töös Jumalale, samal ajal kui kõigi ameerika arstide hulgas on oma töös Jumalale toetujaid 58 protsenti - paljudele psühhiaatritele asendab “psühhiaatriline maailmapilt” religiooni, kui nii rämedalt sobib öelda.

Njah, DiaTheo, 2005-06-25 23:00:25

Mulle tundub kahtlane, kas psühhiaatria üldise eluprobleemistikuga kuigivõrd tegeleb. Pigem on ta tegevusala teadvus ja üldisemalt neuroprotsesside kajastumine selles.

Kuigi elu olemuse avamise suhtes üsna olulised, pole nad tõenäoselt kogu elu temaatikat hõlmavad.

Ntx DNA kopeerumise ja raku jagunemise temaatikat psühhiaatria minuteada ei uuri.

PS. Lisaks võib see lause olla ka pisuke ärplemine. /kesse ikka kutsa saba.../

PPS. Teisalt, eks ole nad ju ka igatsorti jumalahakatistega kõige sagedamini kohtunud...

skeptik, 2005-06-25 23:02:29

toomas,
aga ehk ütled mõne artikli pealkirja, mille aluseid kommentaare tõngudes su juhtumist aimu võiksin saada.
Teed end nii salapäraseks, et hakka või kartma ning oh õudust, jumalassegi uskuma :-)

Või suudab mõni “vana olija” mulle suuna kätte näidata?

Hans, 2005-06-25 23:05:34

paljudele psühhiaatritele asendab “psühhiaatriline maailmapilt” religiooni, kui nii rämedalt sobib öelda.

Eks neid põhjuseid ole mitmesuguseid, arvan. Oma tuttavatest tean, et psühhiaatriat õppima lähevad teatud eelhäälestusega inimesed.

Kuigi täiesti võimalik, et täpsem uurimine näitaks mõnd ettearvamatut faktorit, mis sellise tulemuse annab. Küsitlused on ju alati suurema või väiksema kaldega.

Aga ikkagi, miks on kõrvale jäänud küsimus, mispärast just radioloogid religiooni mittetähtsustamise osas psühhiaatrid üle löövad? ;-)

skeptik, 2005-06-25 23:10:06

Radioloogid näevad inimese sõna otseses mõttes läbi :-)

***