Fooriteoloogiast

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1303 kommentaari.

toomas, 2005-06-24 21:20:16

Priidule kah loomulikult tervisi,
ehkki wuwei järgi peaks ehk tervitamata
olema :)))

toomas, 2005-06-24 21:23:54

Olevile VALGUST! Täna olin pikalt Raplamaal Napanurga ja Pajaka vahel metsas.

tsukts, 2005-06-24 21:31:31

Mis tähtsust on sellel, kas Lucretius suri 2000 aastat enne Kristust või sündis 2000 aastat peale teda, oli ta blond, brünett või punapea, tähtis on vaid see, mida ta ütles.
Sellega võib olla nõus ja sellele võib vastu vaielda, kuid nii selleks kui ka teiseks peab olema tema öelduga kursis.

PK on temaga ühel arvamisel ja loodetavasti nõustub oponentidega sel teemal diskuteerima... ning jällegi, kas omab tähtsust, mis värvi on PK juuksed?

DiaTheo, 2005-06-24 23:13:11

Siis tahan tänada veel ka DiaTheod
ja skeptikut, et nad meid kõiki
(ka usuinimesi) ikkagi inimesteks
peavad.

Kohe kivi kukkus südamelt!

Olin tõsises mures, kas me skeptikuga ikke oma ülemeelikuses liiale ei läinud, kas me usklasi ikka vastu nende tahtmist inimesteks ei madaldanud.

On ju teis ikke tükike jumalat sehen, nagu te kooris väidate. Aga kui juba tükike jumalat sehen onn, ja kui jumal kui niisugune teatavasti jagamatu terviksus onn ... kas siis ikke inimene, kelle sehen tükike jumalat onn, ongi enam tühipaljas inimene???

Aga tore ja kena, toomas, et sa ei solvunud ja olid valmis inimese levelile laskuma.

Kui sa nüüd, hea inimesena, nagu sa seda inimmõõdupuu järgi kahtlematta oled, jah kui sa nüüd hea inimesena püüaksid mind lohutada, et ka minus tükike jumalat olla ... siis ... siis ole hea, ja ära seda küll jumala eest tee!

Mitte, et ma eitaksin endas jumalikke soodumusi-kalduvusi olevat (pean siinkohal silmas vägivaldsust (äsja torkasin labidaga vihmaussi pooleks), verefiiliat (andsin laksu sääsele ja vaatasin tükk aega järelejäänud vereplekki, püüdes ära arvata, kumma oma see on), kättemaksuiha (seesama sääsejuhtum, näituseks), valimatut karistamiskirge (lausrünnak veejoaga roositäide vastu)... no mida iganes muud jumalale omast). Ei ma ei eita. Ses osas olen ma kindlasti inimesele omaselt piisavalt jumalik, kahjuks.

Aga tükikest jumalat ennast minus küll pole!! Seda tean ma päris täpselt. Kindlasti täpsemalt kui sina!!

Või arvad sa järsku, et minus pole lihtsalt piisavalt kodanikujulgust, et seda möönda?

Arva mida arvad, aga kui sa hoolid minust inimesena, ära siis kunagi, mittemingiski kontekstis väida, et sa tead minus ja mind ümbritsevas tükikese jumalat tallel olevat! Las see sinu jumal jääb ikke ainuüksi sinu maailma!

Sest mulle tähendaks see sama, kui et sa püüaksid mult minu maailma läbi oma jumala ära pätsata.

Mulle on see samavõrd ..., nagu sulle tundub ... olevat minu jutt sinu jumalavisioonist!

Niiet, respekt vs respekt! Diil?

PS
Pole vist vaja lisada, et punktid täida omaenda tundega.

Ehhh :((, 2005-06-24 23:27:27

Ehh, Tiateo, su uhkeldav ilkumine on lame....ja rumal...ja tüütuseni ühesugune.

Ti, 2005-06-24 23:29:38

*
tsukts: ning jällegi, kas omab tähtsust, mis värvi on PK juuksed?

Ega vist. Nagu ka aeg, millal midagi olulist öeldud on.

M.Kundera on oma romaanis Goethe kohta öelnud, et ta mõisteti surematusesse raamatute kirjutamise patu pärast, mitte selle kujutise pärast, mille ta endast lõi ja millele ta niipalju hoolt pühendas oma eluajal.

Ta arvab, et hetkel, mil looja sureb, lahkub ta kõikjalt ja absoluutselt. Ka oma raamatutest. Need raamatud jäävad maailma ilma temata. Mitte keegi ei leia loojat enam nendes. Sest pole võimalik leida seda, keda pole olemas.

tsukts, 2005-06-24 23:38:57

Kas ma näen raamatus tema loojat või peegeldab see mind ennast? Ja mitte ainult raamatus, vaid isegi siinsetes kommentaarides... ja pole tarviski, et looja/kirjutaja surd oleks :o))

33338, 2005-06-24 23:44:45

kujj akata mxttlema, sis txessti on tähhtis IVA, mitte selle LOOJA. sest iva saame kasutada, looja onn oma°aja äraeland ega lähä kellelgi korrda. nagu praégu kunagised kanngelased, kelle surma arrvel me uues liiduvabariigis oleleme ja targutame.

Ti, Ehhh :((, 2005-06-24 23:51:14

*

Ehh, Tiateo, su uhkeldav ilkumine on lame....ja rumal...

Miks?
Et ta ei näe endas jumalat pesitsevat?

Aga see on ju loomulik. Ta leiab võimaliku tegutsemistasandi ja mõtlemisviisi sellelt mõõdukuse tasandilt, kuhu ta kuulub - inimese tasandilt.
Ja ta kahtlemata jaksab naeratada, sest ta jõuallikas peitub tas endas- see on ta ise.

Sina Ehhh :(( , kelles jumal peidus on peaksid ju oma üleolekus seda rohkemgi suutma. Aga miks sul siis nutuvõru ümber suu on?

priit kelder, 2005-06-25 00:00:13

Korovjevile semiootilisest:

Su pakutud vana aja tarkuse müüdi keskaja origin ei ole kuigi mõjuv, sest vana aja tarkus oli ju enne sinu müüdiloojaid olemas ju. Ning müüdiloojad ja muud tagantjärele tarkurid ei saanud midagi teha - see tarkus oli juba kirjas ja olemas ja kättesaadav.

Teiseks kahtlen ma sinu õndsas usus, et maailma muutumisga peab üha rohkenema tarkuski. Arenemisest rääkimata, sest see on rämpstermin. Asjad-nähtused jmt areneb iseenesest (kui areneb), arendada midagi ei ole võimalik. Termodünaamika värk, Prigogin ja teised.

Korovjev, lakooniliselt, 2005-06-25 00:31:59

Su pakutud vana aja tarkuse müüdi keskaja origin ei ole kuigi mõjuv, sest jne.

Su loogika jääb tsipa häguseks.

Küsimus polnud mitte tarkuse olemasolus, vaid selle kättesaadavuses ja tasemes. Tarkuse “kvaliteedis” antiik- ja keskajal. Üldiselt pole sel tähtsust, pole nii oluline küsimus.

Arenemisest rääkimata, sest see on rämpstermin. Asjad-nähtused jmt areneb iseenesest (kui areneb), arendada midagi ei ole võimalik.

Areng on rämpstermin, kuid kui jmt areneb iseenesest, siis on hästi?

Muutuvas maailmas kivistunud info küljes rippumine on IMHO samasugune muutuste voolu vägistamine nagu vägisi arendaminegi. Või pole?

Korovjev, veel, 2005-06-25 00:38:20

see tarkus oli juba kirjas ja olemas ja kättesaadav.

Sellele väitele vaidleks konkreetselt vastu.

Vana aja pärand hävitati metoodiliselt kristlike kultuurirevolutsionääride poolt. Poliitiliselt ebakorrektsed hooned ja skuptuurid lõhuti, kive kasutati kirikute ehitamiseks. Vanad manuskriptid nühiti puhtaks ja kirjutati sinna peale kristlikke tekste.

Nii et olemas oli vaid see, mis kristlike kultuuriedendajate usinusest puutumata jäi, kättesaadavusest rääkimata.

priit kelder, 2005-06-25 01:01:35

Oi, mulle meeldib reede õhtuti Korovjeviga vestelda! Ja meeldib tema sõnaseadmise elegants ja selle varjus terenduv elutarkus. Kuid, nagu ütlesid roomlased temasarnaste kohta - amicus Plato, sed magis amica veritas (ilma komata, muidugi) - arenemise võimalikkuse-võimatuse kohta ma andsin juba vihje termodünamika seaduspärasustele, rohkem oleks juba piinlik õpetada õpetatut.
Kuid veider on su teadmiste-tarkuste klassifitseerimine kivistuinuiks jne. Lausa hämmeldav. Kui miski asi on tore ja kaunis ja ehe ja kõbus, siis ta on seda ka vaatamata kommentaatorite parvedele aastatuhandete vältel. See, et sa poosetad olnu ignoreerimisega, jätab ju mulje kui kehvast näitlejast. Sest sisimas sa seda ignorantsi ju ei talu - valdad küllap hulgemgi elus ja koolides omandatud teadmisi ning elu annetatud tarkustki. Mis sa siis teeskled?
Vana aja kultuuripärandi hävitamise koha pealt luba, et tuletan sulle meelde - oled paarkümmend aastat vanade, tohletanud arusaamade juures asjatult kinni. See kristlike kultuurirevolutsionääride osatähtsuse ja vägevuse ülevõimendamine on järjekordne - nagu sa väljenduksid - müüt, ah? Liiatigi oli olemas maailm väljaspool kristlustki. Kuidas siis araablased, india rahvad, hiinlased? Natuke räbal tee taandada kogu inimkonna tarkusvaru kristlaste tegemistele.

33338, 2005-06-25 07:48:09

Prigogin > Prigòosin.

muusa, Dia Theo, 2005-06-25 08:07:07

Aga tükikest jumalat ennast minus küll pole!! Seda tean ma päris täpselt. Kindlasti täpsemalt kui sina!!

Poeesiat mõistan vaid siis kui seal on proosaline mõte. Siin on üks katkend, mis mulle sinu ütlemisega seoses meenus:

“Maailmas ebahuvitavaid inimesi pole.
Maailmaks väikeseks on iga inimolend.
....(mäluauk)
Ei tunne armsamat
Ei tunne iseennast
Ka isast lihasest
sa teades kõik,
tuhkagi ei tea.”

Kui palju on inimesed püüdnud enesesse vaadata, iseennast analüüsida, enda kohta järeldusi teha!
Siis aga kummutavad selle arvamuse ja otsuse mingid ootamatud olukorrad, kus me nagu avastame endid täiesti uues valguses. Või tuleb teine inimene ja ütleb avameelselt, et oled tegelikult hoopis teistsugune kui see, kelleks end pead.

/väljapuhanud muusa oma tõrksa sülearvuti taga/

33338, 2005-06-25 08:29:21

kae kuj tagasiojjdlik mxni onn. öhes pole killdugi jumalat, samal ajal tejses on jumalat nii palju et ajab lausa üle ning se vahht muuttub vihaks ligimesevasstu.

Korovjev, ükskõikselt, 2005-06-25 08:31:36

Tublilt lajatad, Priidu.
Kahjuks küll pisut märgist mööda, nagu siinmail kombeks.

Aga ei sest hullu, on nagu on.

Eks seda öelnud juba vanad targad, et teadmised ja tarkus on sarnase kõlaga, kuid erinevad asjad, mida tihtipeale segamini aetakse.

toomas, DiaTheo, 2005-06-25 08:56:15

Respekt ja diil.

Kui kolm on Usk, Lootus ja Armastus
ja neist kõigist suurem on Armastus -
- ja Sind, DiaTheo, pole üldse mitte raske armastada, sest Sa oled ju väga hea inimene! -
siis tuleb ausal inimesel, kes tahan olla,
Sinu sügavaid soove väga tähtsaks pidada.

Ja see ei ole mitte nii, et mesimagus nägu
ja ilus jutt, aga hingepõhjas ikka teine arvamus, vaid väga tõsiselt nii.

Jumal on mulle ühel ja samal ajal Kõige Alus ja Kõike Seletav Teooria. Teooriana on ta väga primitiivne ja jääb Sinu teaduslikule teooriale alla. Teda teooriana vabandab välja ainult see, et lisaks on ta minu jaoks Kõige Alus.

Nii on, DiaTheo, see mulle isiklikult suur au, et Sa mind nii tõsiselt võtad. Suur au! Aitäh.

Toomas

kaak, 2005-06-25 09:09:12

Head rahunevat Jaanipäeva teile kõigile!
P.S.
Kas keegi InsKarist ka midagi kuulnud on?
Pole saanud teist meili abil kuidagi kätte.

toomas, kaak, 2005-06-25 09:16:00

Seda on raske nõnda kirjutada:
hea inimene selle aliase taga on
siit ilmast lahkunud.

***