Etnofutu­ristliku filosoofia võimalusi

Etnofuturismi järele tekib vajadus enamasti siis, kui puhkeb konflikt kahe või enama eri kultuuri väärtussysteemi vahel, mis on kultuuritypoloogiliselt nii erinevad, et erinevus takistab adekvaatset dialoogi nende vahel. Sealjuures on tihti yks neist kahest seotud võimuga ja prestiižsem. Võimupositsioonil kultuur surub oma väärtussysteemi teisele peale, kasutades selleks tehnilisi või sõjalisi vahendeid, mida teisel ep ole. Selline situatsioon kipub tekitama pettekujutelma, et võimupositsioonil kultuur on “edenenum” kui teine (tehnilised innovatsioonid on seotud yhe kultuuriga). Teisisõnu, etnofuturismi on vaja koloniseeritavatel kultuuridel.

Loe edasi ajakirjast KIRIKIRI

Ott Heinapuu, 2004-12-21

Artiklile on 7 kommentaari. Loe kommentaare »

***