Eestlastest kui rehepapirahvast

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 616 kommentaari.

Mina, 33338, 2005-11-16 14:31:20

Kas Pae 23a?
Jõle urgas ikka tõesti!

33338, 2005-11-16 15:02:55

najstesselähän kinndlassti kohe aassta allguses aga visst on paar séssi vel séllaasstal. mejje xpirühmast ju ülejäänd 22 minu la.tselasteéalised. mxni annab ka tüttremxxduvällja.

33338, 2005-11-16 15:14:20

nii se onn: 59°26.65 24°48.71. aga olen ära°arrjund. ja suvel päris mxnus.
kujj allgul oli majaees vajd 1 mo.su, millel viimati visst aasstat 10 ääläd séesolid, sis nüüd on juba 4-5 jxúvankkritsiginend. ja aeg ajalt lenndab kusskilt ülalt vana m'ööblit vällja. igatahes vajkksemaks on küll jäänd.
pomm kxmatas must 4 akent kxrval sise ja välissejna vällja, minule kukkusid klaasid ‘öösel äki klirinal p’äälä. póoltejsst tunndi koristin, mxni killuke ujub vel nüüttki kusskilt vällja.
kxjge tobedam oli see et nädal varem oli mxnus soe, pxrakanädalal aga +5° ümmber. 2 ööd magasin nagu p'xxsa all. xnneks siisski magamis kotisees oli píisavalt soe. aga ráalitokksisin küll kohhmas käppadega.
nüüd mxnus meenutada. nagu Kaasa sekktoris.
ega ma sellele pommimehele pahane olegi. sajjn rahulikult mxélda selleüle kujdas ma selle üle°elasin. mujde väga rahulikult. isegi xjjgel ajal oleks t'öölejxud aga kapokas tahi vestelda. üttlin et “ej tea, pole näjjnd, pole kuuld”.
mujdu täjtsa Tóomamóodi meditèeringoli.

Mina, 33338, 2005-11-16 15:22:42

minule kukkusid klaasid ‘öösel äki klirinal p’äälä.
Mis sa siis magad akna all! Akna alla paned televiisori. Et kui plahvatab, siis viskad kohe aknast välja.
Möödund suvel käis üks sell seal katuse kaudu V korruse naisterahval külas. Nööriga või kuidagi. Alla kukkus.

33338, 2005-11-16 15:28:04

oottan Állanilt kogu aeg laúlu POM MI MEES... aga seni ej tühhjagi. väga ässti kxlaks viisil UM MA NI...

aga lohutan ennd sellega et isand Kohuke oleks ammu säältt jallgalasst.

Mina, 33338, 2005-11-16 15:30:17

Sa tunned siis teda?!
Ega ometi sina Kohki tee?!
Aint ära teda solva. Ma austan teda. Omal moel.

33338, 2005-11-16 15:30:34

nurgas on mul raa.l ja selleotsas telekas. vällja ej saa eriti midagi visata, trellid ju ees. linndudelgi keeruline sääl vahel koogutada. annan nejjle vahel linnukripis kanakojva naha, seda ma lapsepxlvest p'äälä ej suuda állaneelata.

Mina, 33338, 2005-11-16 15:32:04

Aaaaaaa! Sa mõtlesid Kohukest!
No seda muidugist! Tema jaoks tuleks sinna plüüzhvaip maha laotada enne kui majja siseneb.

Mina, 33338, 2005-11-16 15:33:27

Sa pane raali teleka kaart ja üks mööblitükk kohe toas vähem.

33338, 2005-11-16 15:33:33

isand Kohuke olevat mu ametikáaslane, samuti Ettkari palgalehel. tema jutujärrgi. tegevat aasstas korra pika mererejsi Najssaarele. kuj meri nagu minu esimeste triibuliste tiikk.
tegelikult leottab oma konna sillmi soojaveekausis.
mina tema kinndlassti pole. ma ejj osskaks sellist vahhtu vällja°ajada.

33338, 2005-11-16 15:37:47

olen sellest mxeld aga seni máadlen pallja raaliga. xjjgemini nuhhkvara ja igasugu víirustega. aga asi tunndub olevat ooppis kxvas kettas. jääb sejjsma kus tahab. ja eks ta juba 6 aasstat ole vana kaa. mxttlen 15'asemele pánna 80 ja 20'asemele 160. innad ju pea sama sugused.
mujdu ostaks kohe päris uue kesskmise jxúdlusega aga ej taha ennast vxlaköjjeottsa kaa sxllmi. oottan paar kuud, siis peakks papivabrikust ka midagi ülej'ääma.

33338, 2005-11-16 15:40:08

non"ii, nüüd peakks tunnikese ka isakeseääkks midagi kokkusoperdama.

/ära/

Mina, 33338, 2005-11-16 15:42:52

Niisiis ikkagist Kohk.
Teadsa, et mereinimesi on kah igat sorti. Ühed sõitsid Aafrika vahet, teised loksusid Hiiumaa ja Saarema vahet. Ühed olid kaptenid, teised laevakokad.
A vahtu oled sa ajanud siin omal ajal üksjagu siiski. Ainult et teist värvi vahtu.
No ei ole Kohk, siis ei ole. Karvasem oled. Nõus?

Uuk, Andrus, 2005-11-16 17:50:11

ooot kuis selle ilu ja ilmapäästega siis ikkagi oli?

Noh, vürst Mõškinile on ikka auasi advokaadiks olla.
Mõtlin, et teeks kohe pikema kaitsekõne. Jõudumõõda.
Tasapisi.

Said, mis tahtsid. Kui said.

Andrus, 2005-11-16 18:41:52

hmm

Uuk, Andrus, 2005-11-16 19:58:45

m´hm

Padme, 2005-11-16 20:07:10

Khm.

33338, 2005-11-16 20:15:36

kena txdeda kujdas inised ükkstejsst pallja mühatamisega mxjstavad.

sisseviskaja, 2005-11-16 22:03:39

Numbrimees on oma soolos avanud mõningaid teise eesti elu tagamaid ja riivanud ka esimese eesti vitriini.
aaint ühest ei saa aru, kui tema isand ja tööandja on keski etkar, kes on siis kohuke, keda ta ka mainib?
On siin tegemist sama etkari ja kuulsa k-kohukesega, kes või mis on numbrimehe ära kohutanud?
Kuna on olemas kaks eestit, esimene ja teine, siis on mul selline imelik mõte, et vist on ka kaks viiat, esimene viia ja teine viia.
Paljud vanad kommarid endisest usutriidist on vist teise viia esindjad, sest kirjutavad harva, kuid ilmselgelt nad loevad, mis nähtub harvadest repliikidest.

assistent, 2005-11-16 22:57:38

Kandsin isand Kohkile ette, et keegi numbrimees pidavat teda K-Kohukeseks ja kes ei julgevat pommimajades eladagi, sealjuures teevat palgatööd kellegi Edgari jaoks?

Ikka on nii, et bütsantsimõjutustega kultuurides jääb süüdlaseks sõnumitooja- vaid kiired jalad ning turvauks päästsid vaese assistendi tindipoti eest, millega Kohk oma usuisa eeskujul saatana kehastusi pillub.
Sest ükski neist oletustest ei vastanud tõele.

Nagu ikka, leebus Kohk ruttu, heitis pilgu VIA-sse ja ütles kiirkõnes: trvt mn plt mnt, ks n ms, m h ms!
Midagi polnud parata, võtsin välja oma koodide ja šifrite tabelid Kohki pudikeele tarbeks, viimaks desifreerisin:
Tervita minu poolt Minat, kes on Muusa, meie hea muusa!
Nagu kivi langes mu südamelt, kõigest poole tööpäevaga asi selge.
Kohki solvumise tegelik põhjus oli aga hoopistükki selles, et tema on ammu seal, kuhu Numbrimees alles julgeb mõtelda minna, tema on Mailise poiss. Kas sõber ka, selles küll julgen kahelda.
Aga ega inimesi ei tea kunagi lõpuni.

Kohk kunagi rääkis, sõitnud ta oma maamehest vennale külla, miskipärast andnud vennale 100-kroonise.
A vend ajanud oma joru, et tema moodsa aja inimene, tema Lydiat enam ei armasta, tema süda kuuluvat nüüd Carl Robertile.
Oi aegu, oi inimesi.

***