Eestlastest kui rehepapirahvast

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 616 kommentaari.

levi, Toomas, 2005-11-15 23:06:00

toomas, Levi, 2005-11-15 17:03:59

Kui ma kirjutasin, et “maailma päästab Jumal”, siis mõtlesin nii üldiselt kui võimalik, et
(ii) inimese jaoks päästabki maailma Jumal.

Mu kirjutatu ei olnud sugugi mõeldud sinu halvustamiseks. Täiesti võimalik, et see ei olnud sinu jutu kontekst. Tegelt haarasin lihtsalt teemast, kuna olen sellistest asjadest nii mõnigi kord omaette mõtisklenud.

Muide, ka mina jõudsin oma jutuga pea samasugusele seisukohale nagu sina, ehkki pisut teise külje alt. A see oli siiski üldine mõtisklus päästmise teemal. PS. kolmandas kommis ei kasutanud enam ka sinule adresseeritust.

Kuid tõsi, et mõneti oli mu jutul ka teine kontekst. Püüdsin mõtiskleda sellise küllatki levinud nähtuse, nagu päästesõnumi aspektide omavahelisest lepitamatust vastuolust, üle. Eriti puudutab see vastuolude esinemist armastuse, mõistuse kui anni olemasuse (arusaamise võime), nn pärispatu tagajärjede, esivanemate süü, põrgu ja taeva ning personaalse lunastuse vahel. Totaalne vastuolu, kui ühelt poolt pidada silmas seda arusaamist armastusest, mis üldjuhul inimesel armastusest on ja teiselt poolt väidetavast Looja armastusest, mis tundub rängalt lahknevat eelnevalt mainitud arusaamast. Tuginesin siiski oma isiklikele läbikatsutud kogemustele. Seega tundub tõesti, nagu oleks sel Looja pildi ja armastuse osas tegemist mingi vangerdusega millegi olemasoleva õigustamiseks...Võimalik, et ma olen millegi suhtes eksituses, kuid ma ise seda ei usu.

Muidugi mõistis Andrus seda juttu hoopis kolmandast aspektist. A kahtlemata oli ka see üks vajalik aspekt.

Ilma (i) ja (ii)-ta jääb inimene maailmale alla.

Kindlasti mitte. Samas ei saaks siin ka nii väga üldistada, sest inimese olukorrad on lihtsalt erinevad. Võimalik, et religioossus tuleb siin lõppkokkuvõtteks ka kasuks, kuid see on siiski vbl. Kuid samas on võimalik ka oletada, et miski, mis ei sõltu inimesest, ei saa ju lõppkokkuvõttes tulla kasuks ega ka kahjuks. Eriti, kui arvestada hingeelu igavikulisust. Vastasel korral oleks tegemist olukorraga, kus keegi keda nimetatakse jumalaks, osutub aga hoopis ‘kuritahtlikuks’ ja pervertlikuks ‘terroristiks’. Selge see, et selleks saab olla vaid inimene, mitte aga Looja. Nii inimlikud motiivid...Ja seda ilmestab mõneti ka millelegi, mida on kirjutanud just teised, tuginemise vajadus (nagu muidu mõistetaks hukka, põlatakse ära, oldaks võimetu eluprotsesse ja suhteid (ka nende kvaliteete) tajuma ja tunnetama, elama, armastama, tundma rõõmu ja naudingut inimelust ja ümbritsevast materiaalsusest).

*

Kõike head sulle soovides.
/siiralt, sõltumata meie küllatki olulisest usuerinevustest

Olev Vallimaa, kork15@hot.ee, 2005-11-15 23:47:00

tsukts, 2005-11-14 23:36:43

Aga samas, kui minu jumal on null, Helel üks, siis miks andruse oma ei või olla kümme?

Seega Jumal/Looja on olemas. Heal lapsel mitu nime- olgu pealegi. :)))

Universum on olemas ja LOODUSE SEADUSED kehtivad ka.:)))

Mida on Teil ISEENDI olemasolu vastu???
Kas KÕIKSUST ei eksisteerigi???
Kui jaa...siis ei eksisteeri ka meid Sinuga, aga ometi me ELAME ja SUHTLEME.

Olev:)))

Olev Vallimaa, kork15@hot.ee, 2005-11-15 23:56:34

Ja kui rääkida päästmisest, siis kes räägib päästmisest: kas inimene või Jumal?

Inimene kui osake KÕIKSUSEST, räägib AINULT OMAENESE NAHAKESE PÄÄSTMISEST ja ei millestki muust. :)

33338, 2005-11-16 06:02:07

ärkkasin üles juba siis kuj Poo täjsskuajal aukkuma°akkas. juu ta valis xjjget pooltt.
siis unelesin pisut aga énne raadiopiikkse 05:35 ärkkasin taas üles.
'öösel póolunes tulevad ääd mxtted. tänalejdin et Äri Potteri líignimi peab omastavas olema ooppis Pottri.
nüüd katsetan kuj täppsält ma saan selle kommi vajutada. éesmärkk on 06:02:00.

33338, 2005-11-16 06:03:00

sellge, via kell ruttab 7 sekundit ette.
nüüd katsetan 06:02:53.

33338, 2005-11-16 06:04:22

asi xjjendatud. vxjte ka oma kellad minu raali ajajärrgipánna. mull satika aeg.

33338, 2005-11-16 06:07:31

Toomas,
kas sa sellep'äälä pole tulld et selleasemel et Piritale ja Vene tänavalelipata asutad pallvekoja oma koju? ja kujj üksi igavakkab, vxjjd vasstuvxtta ooppis tejjsi pallvelisi. näjttäks su priketikuningast náabergi veakks ennd ehk kella 6'ks kohale.

33338, 2005-11-16 06:08:11

minul pallved nüüd loettud, lippan mujale máaillma. póoltejsst tunndi liigutamiseks aéga.

Andrus, 2005-11-16 06:15:39

ooot kuis selle ilu ja ilmapäästega siis ikkagi oli?

33338, 2005-11-16 06:59:48

ILU on suhhteline ja ILMA PÄÄSSTÄTTA saab kahh akkama.

33338, 2005-11-16 07:00:19

aga see on kena et sa virgal ommikutunnil enam pakksu ej lase.

toomas, Levi, 2005-11-16 08:23:05

Ega ma arvanudki, et Sa kuidagi mind oleks halvustanud. Ma lihtsalt rõhutasin, et me räägime päästmise juures erinevatest asjadest.

toomas, Numbrimees, 2005-11-16 08:25:35

Hommikuti Pirital kloostris P. Missast osa võtta on siiski mõjusam.

33338, 2005-11-16 08:35:10

ejj USU. tejne tera kuj 4 mungarüüs joodikut, vxllaróoga ja tajjnapääd rivis sinu Lasnamäpóoleastuvad. nagu Víimses rel"iikkvias.

dt, 2005-11-16 12:31:44

Numbrimehel kulus kodunt tööle jõudmiseks mitte rohkem kui 1 tund 34 minutit ja 51 sekundit. Koplist Toompeale? Ei, selle maa virutaks ta nobedamini ära! Mustamäe tagumisest otsast Toompeale? Seda oleks nadi jalgsi käia, ühistransport muudkui vurab mööda. Kindlasti on 33338 ka oma kodused koordinaadid kunagi väljastanud, aga mu kolu pole neid registreerinud:-)

Niisama, suusoojaks kirjutin.

33338, 2005-11-16 14:12:38

juba ligi 2 aasstat ejj ela Pelgulinnas. vennd vahetas kortteri papivasstu ja ajas mu p'xxsaálla. nüüd pesitsen t'öökohast 15 minuti kaúgusel, tunttud pommimajas.
väga xnnestund vahetus tegelikult. trellid akknal ees, ukks rauast mittme lukuga, üür madal, vaade rohelússe ja ej pea osstma 3'kuu piletit. pussi ja trammiga sxjdan nii arrva et 10 piletit kuluvad alles paari kúuga ära. ja kessklínnagi külastan arrva (vxtan kogudest raamatujd) ning ka siis tavaliselt oma 2 kargutoel.
allgul oli lahendada rasske ülesanne. kass valida kxjgi mugavuste ja prikètiga 10. korrus aga pekksta sínna kogu vaba raha vxjj enndiste keemikute ühikatuba öhele ja rasskelt ülejääv papp mahasxjtta. kumma ma valisin, juba teatte.
see vastus oli kaa súusoojaks.

33338, 2005-11-16 14:14:21

aga vanastkohast läkks kesskmiselt 45-50 minutit. jala trammile (visst oli Angerja päättus), siis Kadriorust Arnoldikxrvalt jala määsst üles.
pole ülttse vxrreldav.

33338, 2005-11-16 14:16:08

kuna ummbes póoltejse aasstapärast kolin Vxrumáale, sis susin nüüd et Véetéede amet koliks samuti sínna. ää lähädalt k'äjja. mujdu olen sunnitud ettkaritvahetama. ihh"ii, Majlisevasstu!

dt, 2005-11-16 14:30:02

Veel üks suusoojaks küss. Millal jälle naistesse lähed?

Jaaa ... ehk kirjeldaksid seda oma naistes olemist natsa, ahh?

Muidugi, on igate, 2005-11-16 14:31:15

loogiline, et veeteede amet Võrumaale kolitakse!!!

***