Eestlastest kui rehepapirahvast

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 616 kommentaari.

toomas, Levi, 2005-11-15 17:03:59

Kui ma kirjutasin, et “maailma päästab Jumal”, siis mõtlesin nii üldiselt kui võimalik, et
(i) inimese jaoks päästab maailma mõiste “Jumal”, kui ta seda kasutab;
(ii) inimese jaoks päästabki maailma Jumal.

(i) ja (ii) teevad maailma hõlmatavaks.

Ilma (i) ja (ii)-ta jääb inimene maailmale alla.

Ma ei pidanud silmas “inimeste päästmist teiste inimeste poolt Jumala vahendusel” - selle olemusest kirjutasid aga Sina oma kommentaarides küll väga hästi, AGA: ma ei mõelnud seda.

toomas, Uuk, 2005-11-15 17:05:37

Dostojevski ilu mõistest oleks huvitav kuulda küll.

Aga see ida vs. lääs Sul... Kas lääs on Sulle “Teine”, peegel, millest ennast=ida on hea silmata?

jälgija, 2005-11-15 17:09:24

Õilis neidis Padme, vaata oma õhkamistega ette.

Kasutad ühe kõikjalt pagendatud, kurja olendi poolt patenteeritud tühiväljendeid.

Võtab vanatühi ja kaebab su plagieerimise eest kohtusse... mis siis teed, vaene eksind hing?

toomas, dt, 2005-11-15 17:10:03

(i) inimese jaoks päästab maailma mõiste “Jumal”, kui ta seda kasutab;
(ii) inimese jaoks päästabki maailma Jumal.

See struktuur “(i) ja (ii)” oleks minu arust ka hea vastus Sinu küsimusele “Kas Jumal suudab kõikvõimsana luua kivi, mida ta ei suuda üles tõsta?”.

Uuk, Toomas, 2005-11-15 17:13:21

Lihtsustatud skeem on. Mõnes asjas ei tööta üldse, mõnes jälle vältimatu eristus.
No mis ma teha saan, kui ida-lääne suunal üksüheselt ühildamatud erinevused olemas on.
Lihtsalt poliitilise korrektsuse või hirmu pärast seda skeemi puupäälikult rakendada ka ju ometi rakendamata jäta.
Kohati võib sellega üle pingutada, kohati aga vältimatu.

Aga Dostojevski, see nõuab keskendumist, mis praegu võimatu. Õdagul.

jälgija, 2005-11-15 17:17:29

Kas me saaksime võtta ette reisi Londonisse, kui Londonit olemas ei oleks?

Ei saaks.

Kas me saaksime taotleda täiuslikkust, kui täiuslikkust olemas ei oleks?

Ei saaks.

Kas me saaksime taotleda, et meie vasaku jala suur varvas kasvaks nii pikaks et ulatuks otsapidi Londonisse, kui see võimalik ei oleks?

Ei saaks.

Kas me saaksime taotleda, et ulatume käega Kuud puudutama, kui see võimalik ei oleks?

Ei saaks.

Kas saaksime heast peast uskuda-usaldada nagu ahju alt ilmunud neiu Padmet, kes magusasti tuttava kõlaga mesijuttu ajab?

Ei saaks.

Lilleke, 2005-11-15 17:19:22

Öelge minule armsad inimesed:)
Mis valemiga te rehepapist jumalani, päästmiseni jõudnud olete?
Kas sellise tulemuseni jõudmiseks on samuti vaja kasutada eestlaslikku/rehepapplikku nutikust?

b-b, Lilleke, 2005-11-15 17:23:58

Mis valemiga te rehepapist jumalani, päästmiseni jõudnud olete?

Eks rehepappidel tulnud ju ikka vanakurjaga tegemist, siis tuli ikka abi kutsuda, kasvõi nagu selles näitetekstis, mis rahvaluulearhiivist pärineb:

http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/vanad/eisen/tmuina/119.html

Seal ju rehepapp hyyab lausa: Jumal appi, päästa mind!

;)

jälgija, 2005-11-15 17:24:18

Kui täiuslikkuse taotlemisest rääkida, siis meenub üks täiuseülene tegelane, kes taotlemisega nii hoogu läks, et tuli netiühiskonnast isoleerida.

Peale seda oli ta mitmel pool veel täiuslikkust taotlenud, kuid umbes sama tulemusega.

Inimesed pole vist tõelise täiuslikkuse suhtes piisavalt usaldavad-avatud, nii-öelda piisavalt kõrgele tasemele arenenud.

Vai mis sina arvad, mehukas Padme, täiuslikkuse taotlemise ekspert nr. 2?

Lilleke, b-b, 2005-11-15 17:32:45

Eks tolle jumalaga/päästmisega vast olegi nii jah, et sõltub kas jääd alla poole kuu varju või pääle poole kuud:))

Padme, 2005-11-15 17:34:33

DiaTheo, 2005-11-15 11:05:54
Kui Padme pihtimust oma arusaamisest uskudest süvenenult lugeda, siis ei jää kahtlust, et kaasaegse uskliku usk, seda see Padme kahtlemata on, pole mingi jumalausk, usk jumalasse, vaid usk tarkusesse.

Ära liiga süvenenult loe, loed sinna juurde asju, mida seal polegi. Loe seda, mis on.

Agha jah, ega tarkus usule liiga tee - see on lausa hädavajalik. Muidu usud igasugust Hundi kõverat hundijuttu ja lõpetad laukas.

"tõde ilmutas end vaid kahel korral - üks kord Moosesele ja teine kord Jeesusena maa peale laskudes."

Kui Tõde end iga religioosse inimese isiklikus elus ja kogemusena ei ilmutaks, siis oleksid Mooses ja Jeesus ja üldse kõik tõekuulutajad (selle sõna heas tähenduses) vaid mingid hüüdjad hääled kõrbes ja poleks ühtegi, kes nende öeldust oleks Tõe ära tundnud. Ära tuntakse aga vaid seda, mida endas juba kantakse.

Isiklik Tõe endas kandmine ja sellest tulenevalt Tõe äratundmine ka muus kui vaid endas on see korrigeeriv tegur, mis sektantlusel eriti kesta ei lase. Tavaliselt sekt läheb laiali, kui selle karismaatiline liider lahkub. Sektide häda seles ongi, et seal on väga kaheldavad vahemehed Jumala ja inimese vahele end seadnud. Ja suht diktaatorlikud on nad kah pahatihti.

Aja lugu aga näitab, et kuigi igal puul on ka kuivanud oksaraage, pole see “Moosese-Jeesuse sekt” laiali läinud, kuigi sekti juhid ammu sealilmas. Liikmete arv kusagil miljardi ümber.

Ju sääl miskit ikka on, mille ausa meelega siirad otsijad ära tunnevad. Kui poleks, no kes seda kõike tõsiselt võtaks!

Po, 2005-11-15 17:37:27

Täiskuu on täna öösel 2:57

b-b, Po, 2005-11-15 17:39:28

Katsume siis õigel pool kuu varju olla.. ;)

33338, 2005-11-15 17:43:47

ettevaattust,
ükks kxjgiletunttud selsimes samuti próovis aasstajd t'äjjuslikkusenijxúda, jxúdis aga laus l'ä.llamiseni. jääb üle txdeda et see tema t'äjjuslikkuse éesmärkk oligi.

33338, 2005-11-15 17:46:13

nüüd nään et ka jällgia 17:24:18 on sama mxtetväljändand.

33338, 2005-11-15 17:59:10

Poo,
tühhja selle zäjsskúuga mida mxne jumal nähagi ejj anna. parem passi 14.-15.03. 'öösel, nääd kujdas saattan kuu äravarjutab.

33338, 2005-11-15 17:59:47

z > t, póolpimedas vana sillm ej seletand.

Padme, 2005-11-15 18:00:09

Hea meelega, Uuk 16:58:36.

Pauluse õpetusi on mõjutanud Kreeka filosoofia. Kreeka filosoofiast on pärit Pauluse arusaam ideaalsest maailmast, teatav dualism. Ka on just Pauluselt pärit Jeesuse mõistmine taevase Kristusena, sest erinevalt apostlitest puudus Paulusel üldse Jeesuse kui inimesega igasugune suhe. Lisaks oldi tollal väga veendunud, et taevane Kristus naaseb õige pea tagasi maale ja seepärast ei peetud kuigi vajalikuks kirjeldada meile Jeesust kui inimest - see on suuresti Paulusest alguse saanud arusaam. Apostlite kirjeldustes Jeesus oli elav inimene, sõi, jõi, magas, tal olid emotsioonid, ta oli inimene nende silmade läbi. Pauluse jaoks aga see Jeesuse aspekt on praktiliselt olematu.

Kristluse alusepanijateks on kolm meest - Philon Aleksandriast, Jeesus Naatsaretist ja Paulus Tarsosest. Tarsos oli koht, kus oli tugevalt levinud mitraism, seega on ka Paulusel endal sealt mõjutusi. Paulus sai mõjutusi ka stoikutelt. Baabüloni ja pärsia arusaamad valgusest ja pimedusest, heast ja kurjast, ajast ja igavikust lülitati hiljem ristiusu doktriinidesse, ja see polnud halba vilja kandev, sest nende käsitluste kaasahaaramine muutis ristiusuõpetused Lähis-Ida rahvastele kergemini vastuvõetavateks.

Kreeka kultuurile oli Paulus vastuvõetav just tänu oma mõjutustele Kreeka filosoofilisest dualismist, ideed valgusest ja pimedusest, materiaalsest ja ideaalsest olid kreeka kultuuris kergesti juurduvad.

Pauluse vaieldamatu teene on, et ta vabastas suuresti maailma inimohvritest oma „vimase ohvri” kontseptsiooniga, kuid samas ei suutnud Paulus siiski jätta ohverdamist kui sellist väljapoole oma isiklikke religioosseid arusaamu ja kristlikku teoloogiat – Jeesus on Kristuse ohvrikuju ja –isik Pauluse kohaselt.

Õhtumaine arusaam naistest on aga juba puhtalt Pauluse isiklik arusaam. Rääkides mehe ja naise suhetest seadis ta eeskujuks iseennast, ja see on põhjustanud selle, et meil tuleb tänase päevani muudkui “naisi vabastada” ja nende “õigusi kaitsta”.

b-b, 2005-11-15 18:02:20

z > t, póolpimedas vana sillm ej seletand.

Ahah. Aga mis seal silma seletusest, asi ju häälduslikus kirjaviisis, või kuis Sa seletanud oled. Ja

zäjsskúu

hääldub päris vingelt, isegi zaatanlikult zuisa :)

Padme, 2005-11-15 18:04:07

jälgija: "Vai mis sina arvad, mehukas Padme, täiuslikkuse taotlemise ekspert nr. 2?"

Mina ei arvamidagi sellest, mis on teemast kaugelem välja. Eespool oli kellelgi kommentaar selle kohta, et pole mõtet isiklikuks minna. Minu meelest oli see väga õige kommentaar.

***