Eesti Riigi algusaasta

No mis see on? Tavateadmine ütleb, et Eesti Riigil on kaks algust – 24.veebruar 1918, mil me tekime iseenda jaoks, ja 1920 Tartu Rahu, mil esimene naaber meid tunnistab.

Minu jaoks tekkis Eesti Riik aga hoopis teisel moel ja kolm korda: 1219, 1857 ja 1917/1918.

Kõigepealt sigitas Taani kuningas 1219. aastal algusest peale, Jääaja lõppemisest alates siinmail elanud maarahvale euroopaliku Eesti Riigi, mida tunnistab praegu Taanilinnas, Eesti Vabariigi parlamendihoone fassaadil uhke Taani VAPP Taani suurkuninga Püha Knudi kolme väikese lõvikesega – Taani, Norra ja Inglismaaga – ja sealsamas ligidal Taani kuninga aia treppidel kivisse raiutud 1219. aasta Eesti Riigi loomise jumalik pitser – taevast langenud Dannebrog, Taani lipp.

See 1219. aastal sigitatud Eesti Riik säilis oma erilise õiguskorra kujul läbi sajandite erineva ülemvõimu all, ilma et ta oleks olnud eelkõige maarahva riik. 1857. aastal ütles Postipapa oma “Pärnu Postimehe” avalauses “Tere, armas eesti rahvas!” ja tekkiski põlise maarahva asemel uus reaalsus – EESTLASED, kes hakkasid kohe ka Eesti Riiki päris omaks, eestlaste riigiks muutma.

Kõigepealt hakati üle võtma maad: algas eestlaste Eesti Riigi loomine läbi talude päriseksostmise vanadel põlismaarahva maadel. Liivimaa kubermangus müüdi-osteti talusid päriseks näiteks lausa ainult nendel maadel, mis seaduseformuleeringu järgi olid olnud “põlisest ajast talurahva valduses”. See peaks siis tähendama vist et Jääaja lõppemisest saadik maarahva valduses?

Eestlaste Eesti Riik laienes. Lisaks maale võeti üle ka linnad: Valga, Tallinn... Eesti rahvas kosus vaimliselt ja materiaalselt kuni:

1917 mullistus!

Vene ajutine keskvalitsus, kes oli tolleks ajaks 1219. aastal taanlaste asutatud Eesti Riigi üle võtnud, moodustab autonoomse eestlaste Eesti Riigi ja lubab seal läbi viia üleüldised demokraatlikud valimised, ainsad mida õnnestub kogu Venemaal üleüldse korraldada enne bolshevike 7. novembri putshi.

Ja nüüd juhtub see, et liivaterast saab terve maailm: 28. novembril 1917 kuulutavad autonoomse eestlaste Eesti Riigi demokraatlikult valitud juhid bolshevike putshi õigustühiseks ja enda Vene seadusliku keskvalitsuse äralangemisel kõrgeima võimu kandjaks Riigis. Väikesest Eestist saab ühtäkki nii 1219. aasta väike Eesti Riik kui ka suur Venemaa ise. Aga bolshevike käe läbi oma ajaloost ilma jäänud tervik-Venemaa vastu ei astu me Riigile lojaalsena ometi enne, kui venelased Bresti rahu aegadel meid reedavad ja meid meie toonastele põlisvaenlastele sakslastele üle kavatsevad anda. Siis ei ole meil mingit põhjust enam rohkem ennast tagasi hoida. Me astume venelaste reetmisele vastu ja kuulutame 24. veebruaril 1918 välja Eesti Vabariigi.

Meie lõplik vabadus on sündinud! Taanipärase 1219. aasta vapi kõrval hakkab võimsalt lehvima meie oma puhtalt eestlaste LIPP – sinimustvalge – see mis esmakordselt tuli massimeeleavaldusel välja 1917. aasta kevadel Peterburis, tänu millele autonoomne eestlaste Eesti Riik suurelt jaolt üldse teoks saigi, ja mis sai 1918. aastal kogu 1219. aastal sigitatud Eesti Riigi lipuks.

*

Ja 1920 Tartu Rahu? Oh, see on vähem tähtis, ehkki muidugi samuti oluline sündmus meie ajaloos 1219, 1857, 28. novembri 1917 ja 24. veebruari 1918 kõrval.

Niikuinii kirjutab Urmas Paet kohe Moskvas uue piirilepingu alla ja setud hakkavad end kaitsma Tallinna härrade ja Moskva gospodinide vastu hoopis sellel teel, et kuulutavad nii Tallinna kui ka Moskva vastu ühtmoodi välja Seto Peceri Kuningriigi – Knjazhestvo Seto Pechorschina!

Toomas Help, 2005-05-11

Artiklile on 465 kommentaari. Loe kommentaare »

***