Droogid

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1186 kommentaari.

b-b, 2005-10-04 16:05:16

Mida peaks eestlase jaoks tähendama Kreeka?

Kreekaga ja eestlasega seoses meenub mulle esimesena alati Karl Ristikivi, tema reisid Kreekasse, ja yks luuletus, kyll Rooma päeviku nimelisest romaanist, aga seal olid read (panen mälu järgi, nad tõesti kumisevad aegajalt mul peas, kui taas Hellase-igatsus tekib)

Nyyd kustub päiksehelk
mis kuldab tornitippu,
öö varmalt laotab ju
siis oma musta lippu,
mis tikitud on täis
kuldtähti myriaade -
silm otsib nende seast
Suurt Vankrit ja Plejaade.
Miks otsib silm just neid
mil pole yhtki sidet..
hing võõras mustas öös
kui vajaks mingit pidet.
Yks neist on Põhjamaa,
kylm härmatises särav
ja teine sume, soe
on Hellasesse värav,
kus muistsed jumalad
on ammu kiviks tardund
ja siiski nende ees
mu syda tihti hardund..

..yks olen pikas reas
kes kahte tähte jälgind
kes palverännuteel
on kannatand ja nälgind
jne jne jne

See Ristikivi kylmal Põhjamaal, Rootsis pagulasena elades tuntud igatsus Vahemeremaade sooja ja sumeda õhu järele pole mullegi päris võõras mitte :) Ja muistsed jumalad muudku kutsuvad..

Hele, 2005-10-04 16:08:09

levi, Toomas, 2005-10-04 15:51:00

Sel on lausa kohtutavalt suur väärtus, kuna katkestab paljusid ahelaid või laseb seda vähemalt kasvõi hetkekski tunda. Ja kusjuures uuendab ja värskendab kõike

On alust arvata, et LSD-trip võib ligikaudu samamoodi mõjuda, kui hästi läheb. Aga võib ka kehvasti minna...

b-b, 2005-10-04 16:09:41

On alust arvata, et LSD-trip võib ligikaudu samamoodi mõjuda, kui hästi läheb. Aga võib ka kehvasti minna...

Mnjah, ja sel puhul ei tasu isegi reisikindlustusele loota..

DiaTheo, 2005-10-04 16:10:11

Tungalterade efekt on kenasti Hieronymus Boshi maalidelt näha.

Ei-ei, mitte, et Bosh ise oleks maalimise aegu nendest laksu all olnud, hoopis need köndistunud jäsemetega kujud tema maalidel on tungalterade söömise tagajärg:-((

DiaTheo, 2005-10-04 16:14:48

DT luges, mida kõike b-b peast tsiteerima pole võimeline ja suu ununeski uskumatuna tunduva imetlemisest lahti. Vist igaveseks!!!!

b-b, Ära ehmata, 2005-10-04 16:21:06

DT, Ristikivi on mulle tõesti väga oluline ja kipub pähe jääma jah.. :)

Aga minuga Hellasesse tulla võib ohtlik olla, pole drooge vajagi, retsina imepärasest mõjust rääkimata, nii ehk naa tuleb joobumus peale.. ;)

Heelium, Hele, 2005-10-04 16:21:31

Jah ma tõlkisin drop kui ära jätma, mitte sisse võtma :(

Seega käib see tsitaat Jobsi kohta, kes on tõesti rohkem uute tehnoloogiate innovaator, kui äriinimene ...ehkki äris suht edukas :)

toomas, b-b, 2005-10-04 16:23:31

silm otsib nende seast
Suurt Vankrit ja Plejaade

Suur Vanker ja Põhjanael on mulle arusaadav,
aga miks seostab Ristikivi Hellase ja Lõunamaa just Plejaadidega? Ma saan aru, et lõunataevas ei püsi ju paigal. Kas see on midagi mütoloogiaga seotut?

nipitiri, b-b, 2005-10-04 16:25:53

aga seal olid read (panen mälu järgi, nad tõesti kumisevad aegajalt mul peas
:)

*

/loeb ja mõtleb, mitu korda või kuidas b-b neid luges, et niimoodi kumisema jäid...

b-b, toomas, 2005-10-04 16:26:04

ma ei tea.. :)
Võta Rooma päevik lahti ja vaata järgi, mul võib vabalt toolest luuletusest paar lõiku vahelt ära olla.. sai tõesti mälu järgi.. Raamat on minust praegu kaks linnaosa eemal.. :)

b-b, ainult nipitirile, 2005-10-04 16:27:52

/loeb ja mõtleb, mitu korda või kuidas b-b neid luges, et niimoodi kumisema jäid...

Ei oska kokku lugeda, mitu korda.. Muide, kunagi Toominga stuudio ajal oli neil see tekst yhes etenduses lauluna ja nii lummava lauluna, et jäi väga sygavale.. Vist tõesti igaveseks :)

Uuk, 2005-10-04 16:31:03

Tere tulemast!

nipitiri, b-b, 2005-10-04 16:32:08

:)

b-b, toomas, nädsa meelde tuli :), 2005-10-04 16:32:24

Ooda.. seal vahel peaks olema
Suur Vanker, kodutee -
seal kuskil on mu juured
Plejaadid - kauge siht,
mu unistused suured..

ja alles siis vist tuleb

yks neist on Põhjamaa,
kylm härmatises särav
ja teine sume, soe,
on Hellasesse värav :)

b-b, nipitirile, ja ainult, 2005-10-04 16:35:23

ma vist olen juba nii vana mees nyyd kyll, et enam ei häbenegi tunnistada, et tollesse tydrukusse, kes toda teksti laulis, olin tollal.. nojah, said aru kyll..

Mis lännu, too lännu.. ;)

Vaada niimoodigi jäävad vahel asjad meelde

Sõidaks Hellasesse, mh?

levi, Heli, 2005-10-04 16:35:24

On alust arvata, et LSD-trip võib ligikaudu samamoodi mõjuda, kui hästi läheb. Aga võib ka kehvasti minna...

Ausalt öelda ei ole proovinud ja ei tahaks seda ka teha. Püüan end vähemalt sellest eemale hoida. Selelks on mul ka omad põhjused. Nimelt, olen kogenud ka pea ideaalselt tervise juures oleva inimese psühhilist seisundit. Suurem osa sellest langes mu lapsepõlve. Aga mälestused sellest õrnast ja erilisest selgusest ja puhtusest on mul säilinud siiani.

Mis puutub aga võimalikesse vaimuvõimenduse vahenditesse, siis arvan, et neil on halb ‘omadus’ tekitada igatsust nende järgi; realiseritud igatsus nende järgi võib aga tekitada sõltuvuse, pidev rahuldamatus aga kurnatuse kuni suurte jamadeni... Nii arvan. Vähemalt minu puhul. Intuatsioon.

Aga selle väärtuse, millest eespool rääkisin, all pidasin ma silmas eelkõige taastumist ja ‘uuenemist’. Tegemist ei ole vaimuvõimendusega, vaid just eelkõige taastumisega, isekorrastumisega, lihtsa ja loomuliku olemise vahetu kogemisega, selle juurde tagasipöördumise võimaluse märkamisega. Keskonnavahetusel ja perioodilisel üksindusel, kui ei ole segavaid tegureid tundmaks ennast sõltumatuna ja vabana, on suur maharahustav ja korrastav väärtus (mõju). Muidudgi, kui midagi ei oota. Kui aga oodata, siis ei ole mõtet seda üritatagi, sest ootus luhtub osaliselt või täielikult pea alati, sest fantaasiatel on kalduv mitte tõeks osutuda.

:-)

toomas, 2005-10-04 16:36:51

Tere Uuk!

Uuk, toomas, 2005-10-04 16:39:59

Ae!

Uuk, killuke kodumaist lüürikat, 2005-10-04 16:50:30

KOMISJONI DIREKTIIV 93/46/EÜ,
22 juuni 1993,
millega vahetatakse välja nõukogu narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ebaseaduslikuks valmistamiseks kasutatavate ainete valmistamist ja turuleviimist käsitleva direktiivi 92/109/EMÜ lisad ja muudetakse neid

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,
võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 14. detsembri 1992. aasta direktiivi 92/109/EMÜ narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ebaseaduslikuks valmistamiseks kasutatavate ainete valmistamise ja turuleviimise kohta,1 eriti selle artikli 10 lõiget 3
ning arvestades, et:
on vaja rakendada otsus, mille ÜRO narkootikumide komisjon tegi 1992. aasta aprillis safrooli, piperonaali ja isosafrooli lülitamiseks ÜRO 1988. aasta konventsiooni lisa I tabelisse, viies need ained eespool osutatud direktiivi I lisa 1. kategooriast üle 2. kategooriasse ning kustutades nad II lisast;
selle ümberpaigutusega läheb direktiiv vastavusse nõukogu 13. detsembri 1990. aasta määrusega (EMÜ) nr 3677/90,2 millega kehtestatakse meetmed, et tõkestada narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ebaseaduslikuks valmistamiseks kasutatavate ainete levikut (muudetud määrusega (EMÜ) nr 900/92)3, ning mida on rakendatud ja muudetud komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3769/924,
ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:
Artikkel 1
Direktiivi nr 92/109/EMÜ I ja II lisa asendatakse käesoleva määruse I ja II lisaga.

Hele, 2005-10-04 16:50:45

Heelium, Hele, 2005-10-04 16:21:31

Seega käib see tsitaat Jobsi kohta, kes on tõesti rohkem uute tehnoloogiate innovaator

Et siis.. uute teadvuseteisendamise tehnoloogiate? :)

***