Droogid

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1186 kommentaari.

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-10-11 04:33:15

Järgmine täht (N) :

INTUITIIVNE (N)
– näeb terviklikult, seostatult;
– tähelepanu keskmes on mõisted;
– mõtiskleb üheaegselt mitmest asjast;
– sõbrad ja kolleegid süüdistavad teda sageli hajameelsuses;
– leiab, et tulevik ja selle erinevad variandid on pigem intrigeerivad, kui
hirmuäratavad;
– on huvitatud mitte sellest kus ta asub antud hetkel vaid sellest kuhu
suundub hiljem, mitte sellest mis on vaid sellest mis tuleb;
– peab igavaid üksikasju mittevajalikeks;
– arvab et aeg on suhteline mõiste;
– sõltumata kellaajast on ta hilinenud vaid siis kui kohtumine või lõuna
on alanud ilma temata;
– meeldib arutada erinevaid asju vaid mõtlemisprotsessi enese
nautimise pärast;
– on suur kalambuuride hindaja ja sõnamängude armastaja;
– pigem otsib nähtuste vahelisi seoseid kui konkreetseid fakte;
– alati tekib küsimus: “mida see tähendaks?”;
– annab kõige üldisemaid vastuseid enamik küsimustele;
– talle on mõistmatu miks inimesed pole võimelised järgima tema
osutamisi;
– ärritub kui talle käiakse peale üksikasjadega;
– jääb arusaamatuks miks paljud ei mõista teda ja soovivad et ta
räägiks konkreetsemalt;
– pigem fantaseerib kuhu kulutada järgmine palk kui analüüsib milleks
on kulutatud eelmine;
– elab tulevikus;
– eelistab kujutleda võimalusi;
– sukeldub tegevusse ükskõik kus, jätab samme vahele, hüppab üle;
– läheb detailidest kiiresti üle, lähtub mõttevälgatustest;
– omandab meeleldi uusi teadmisi;
– otsib uusi võtteid ja võimalusi, kuidas midagi teha;
– püüab õpitavat terviklikult mõista.

INTUITIIVSE TAJUVIISIGA inimene vajab võimalusi olla originaalne. Seepärast meeldivad talle ülesanded, mis nõuavad kujutlusvõimet. Naudib pigem uue omandamist kui õpitud oskuste viimistlemist ja arendamist. Töötab impulsiivselt - nii, kuidas vaim peale tuleb. Talle sobib hästi loominguline tegevus või tegevus mistahes alal, kus peab olema uuendusmeelne, valmis lahendama kõige erinevamaid probleeme. Seepärast selle tajuviisi esindajat kohtab sageli teadlasena, juristina (advokaadina), nõustajana, ajakirjanikuna, näitlejana.

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-10-11 04:34:53

Tere varahommikust, Toomas.

Olev:)))

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-10-11 04:41:37

Kolmas täht (F) :

TUNDEINIMENE (F)
– on usaldusväärne;
– peab probleemi lahendust heaks vaid sel juhul kui see arvestab teiste
inimeste huvisid ja tundeid;
– arvab et mõiste “armastus” ei ole määratlev ja talle ei meeldi kui keegi
üritab seda teha;
– on valmis ronima enda nahast välja et rahuldada teiste inimeste
vajadusi;
– teeb kõik mis võimalik et aidata teisi isegi enda heaolu hinnaga;
– asetab end teise asemele;
– koosolekul võib ta osutuda ainsaks kes pärib kuidas antud küsimus
puudutab neid kelle huvid võivad olla selles puudutatud;
– meeleldi abistab teisi, kuigi märkab, et keegi kuritarvitab tema abi ja
saavutab enamat, kui ta ise;
– küsib end, kas tunneb keegi huvi selle vastu mida soovib tema, kuid
talle on raske need sõnad valjult välja ütelda;
– mõtlemata väldib või võtab tagasi neid sõnu mis võiksid kedagi
solvata;
– talle heidetakse sageli ette liigset otsustusvõimetust;
– eelistab harmooniat korrale;
– teda väga kurvastavad igat liiki kokkupõrked, olgu see ühiskonnas või
peres;
– püüab vältida konflikte või pehmendada neid armastusega;
– võtab kõike südamesse;
– oskab luua mõnusa õhkkonna;
– väldib vastuolusid, konflikte;
– otsustab tunde järgi;
– peab tähtsaks häid inimsuhteid;
– on orienteeritud tegevusele;
– tahab olla lugupeetud;
– vajab heakskiitu ja toetust;
– on isikupärane;
– paneb tähele teiste tundeid ja oskab neile reageerida.

TUNDETÜÜPI inimene püüab teisi mõista, vältida vastuolusid ja konflikte. Ta ei ole kriitikameelega, ei talu hästi kriitikat, vajab tunnustamist, oskab ise teistele kiitust ning tunnustust avaldada. Tundetüüp on inimkeskne. Teda näeb sageli töötamas õpetajana (eriti algkooliõpetajana, lasteaiakasvatajana), sotsiaaltöötajana, nõustajana, raamatukogutöötajana, ka ajakirjanikuna.

toomas, 2005-10-11 04:48:11

Tere, Olev!

Sulpsan nüüd reaali: palju tegemisi täna ees!

Tsäuki!

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-10-11 04:49:44

Ja nüüd viimane täht (P):

KOHANEJA (P)
– meeldib vaheldusrikas tegevus;
– kergelt kaldub teelt kõrvale;
– võib lausa eksida kolme puu vahel;
– meeldib teada saada midagi uut, käia läbikäimata teid mööda, isegi kui
see on vaid uus teekond töölt koju;
– ei arvesta eelseisvat töökoormust ja toimib vastavalt oludele;
– teda sageli süüdistatakse organiseerimatuses, kuigi ise on selle
suhtes teisel arvamusel;
– on raskusi tegevuse õigeaegse lõpetamisega ja on vajalik ootamatu
aktiivsuse plahvatus mis haaraks teda lausa viimastel minutitel;
– kui ta jõuab lõpetada oma toiminguid õigeaegselt, ümbritsevates
inimestes võib see tekkida segadust teadmatusest millisel viisil see sai
õnnestuda;
– arvab et täpsus pole vajalik isegi siis kui on õpetatud olema
korraarmastav;
– talle on väärtuseks loominguline hoog ja ettearvamatus ning võime
kõike uutmoodi tajuda;
– püüab oma töö muuta mänguks, ja kui see osutub raskeks, ta pigem
on meelel, et seda tööd poleks olnud tarvis alustama;
– igav rutiinne töö kaotab tema jaoks mõtte;
– kõneluses sageli muudab teemat;
– uut suunda tema mõtetele võib anda ootamatult pähe tulnud
kaalutlus, uus ese nägemisväljas või inimene, kes tuppa astub;
– ei meeldi end millegagi siduda;
– ei kiirusta otsuse tegemisega;
– eelistab valiku vabadust;
– et püstita enesele kindlaid eesmärke, kuid see pole reegel ja kõik
sõltub asjaoludest;
– meeldib jätta asja lahendamine viimasele minutile;
– võib ebameeldivate ülesannete täitmise edasi lükata;
– on aldis kõigele uuele;
– viivitab otsustamisega, otsides valikuvõimalusi;
– kohaneb hästi muutuvate olukordadega.

KOHANEJATÜÜPI inimene on loomupäraselt uudishimulik ja rõõmsameelne, originaalne, aktiivne ja spontaanne. Talle sobivad muutused, ootamatused, üllatused. Võib alustada erinevate töödega, kuid nende täitmisega sattuda raskustesse. Seepärast on oht, et viimasele minutile kuhjub palju tööd. Kohanejatüüpi inimene on uuendusmeelne, vastuvõtlik muutustele ning on seetõttu väga vajalik seal, kus tuleb midagi algatada, osata näha ja rakendada uut. Seda tüüpi inimest saab sageli näha näitlejana, ajakirjanikuna ja loomingulise töötajana mitmesugustel aladel.

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-10-11 04:59:11

Ja et teised siinsed kombinatsioonid saladuskatte peitu ei jääks...T :

MÕTLEJA (T)
– meeldib analüüsida;
– jääb rahulikuks ja vaoshoituks ka siis kui teised inimesed kaotavad
enesevalitsemise;
– vaidluses on ta poolel mis toetab tõde ja õiglust mitte aga üleüldist
õnne;
– meeldib viia kõike täieliku selguseni;
– võib vaheldumisi liituda mõlema vaidluspoolega vaid selle nimel et
treenida oma mõtlemisvõimet;
– on pigem kindlate kavatsustega, tahtejõuline, kui pehme südamega
inimene;
– kui ta pole kellegagi nõus siis pigem ütleb sellest otse näkku kui vaikib,
võimaldades teisel olla kindel oma õigsuses;
– on uhke oma objektiivsuse üle;
– ümbritsevad inimesed sageli süüdistavad ükskõiksuses ja tundetuses,
kuigi ta teab et see pole tõsi;
– on võimeline vastu võtma raskeid otsuseid;
– ei mõista miks paljudele teeb muret see mis otseselt ei puuduta neid;
– arvab et tähtsam olla õige kui kellegi meelt mööda;
– ei arva et ühise asja nimel tuleks hästi suhtuda inimestesse;
– arvab et edukas töö inimestega ei eelda neisse suhtumist
sümpaatiaga;
– rohkem usaldab seda mis on loogiline ja teaduslikult põhjendatud;
– kergemini jäävad meelde numbrid ja hulgad kui näod ja nimed;
– otsib vigu, kritiseerib;
– meeldib diskuteerida, väidelda;
– tugineb otsustamisel loogikale;
– peab tähtsaks tõde ja õiglust;
– on orienteeritud tulemusele;
– tahab midagi saavutada;
– vajab õiglast kohtlemist;
– meeldib selge esituslaad;
– ei näita meeleldi oma tundeid, ei oska reageerida teiste inimeste
tunnetele.

MÕTLEJATÜÜPI inimest huvitavad ennekõike ülesanded ja probleemid, mida saab loogiliselt, objektiivselt käsitleda, analüüsida ning otsida vastust küsimusele “miks?”. Individuaalseid saavutusi peab ta tähtsamaks kui koostööd, kollektiivset tegutsemist. Tulemuste ja saavutuste hindamiseks vajab ta selgeid kriteeriume ning tagasisidet. Mõtlejatüüpi inimene valib endale pigem niisuguse karjääri, kus on olulised loogika ja objektiivsus. Sellised on tehnika ja tootmise valdkonnad, uurimistöö, majanduse ja juhtimise sfäär.

:)))

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-10-11 05:00:53

Tsäuki, Toomas! :)))

Po, 2005-10-11 05:47:38

Mina olen INTJ.
Kes veel?

33338, 2005-10-11 06:39:22

kena et uukk LXPPUDE LXPUKS ARUSAJJ.

kuna kell 06:... kellegi källgi pole, sis see jusst seda aset täjdapki.

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-10-11 06:48:32

Lisame teistele ka tähe (J) :)))

OTSUSTAJA (J)
– tegutseb hästi siis, kui saab tegevust ette kavandada;
– alati ootab neid kes ei suuda õigeks ajaks kohale tulla;
– tal on igal esemel oma kindel koht ja ei suuda enne rahuneda kui see
saab nii tehtud;
– teab et kui igaüks lihtsalt teeks seda mida ta peab tegema ja ajal
millal peab seda tegema, siis poleks enam millegist parimast unistada,
maailm muutuks paremaks;
– ärgates hommikul ta kindlalt teab kuidas hakkab kulgema päev;
– tal on päevaplaan millele tingimata järgneb ja sattub segadusse, kui
miski toimub mitte plaanipäraselt;
– talle ei meeldi ootamatused ja annab sellest teistele teada;
– koostab vajalike toimingute loetelu ja toimib vastavalt sellele;
– kui ta peab tegema seda mis pole plaanis kirjas, siis ta lisab plaani
vajaliku vaid selleks, et tehtu maha tõmmata;
– on korraarmastaja;
– iga ese töölaual või külmikus peab asetsema omal kohal kindlas
süsteemis, see kehtib ka köidetud dokumentide, riidenagide või piltide
kohta seintel;
– teda süüdistatakse ärrituvuses, pahameelsuses, kuid see pole nii,
kuna ta vaid väljendab oma arvamuse;
– viib lõpuni tegevust isegi teades, et tuleb selle juurde tagasi pöörduda
ja ringi teha;
– meeldib asju korda ajada ja ära lõpetada;
– ei suuda tihtipeale uut näha ja oma tegevuses kasutada;
– rahuldub saavutatuga;
– paneb asjad kiire otsustamisega paika;
– tunneb end hästi, kui mängureeglid on teada.

OTSUSTAJATÜÜP vajab õppimises korda ja selgust. Asudes õppima mingit ainet peaks ta kohe sissejuhatavas tunnis saama selle sisust ülevaate, teemade või õppetükkide loetelu, hindamise aluse. Otsustajatüüp eelistab lõpetada ühe töö (projekti), enne kui alustab järgmisega. Talle sobib töö kindla päevaplaani järgi. Otsustajatüüpi inimene on suhteliselt konservatiivne, kõigele uuele vähem vastuvõtlik. Sobib töö paljudel aladel, kus on tähtis kord ja distsipliin (koolitus, tootmine, kaubandus, pangandus, õigusemõistmine jt.).

Heelium, jpk, 2005-10-11 07:11:34

jpk

PS. mida sa õieti kompenseerimise all mõistad ja miks seda peaks tegema?

Kui arhailist õiglust, siis on see päris keeruline, sest näiteks kui keegi hakkab mõrva, sõda või diktatuuri pooldavale-toetavale inimesele midagi lambist kompenseerima, läheb ta selle eest vangu üldse tänapäeval ja samas oleks selle loetelu puhul üliraske hinnata, kes seda teeb ja kes mitte — eriti, kuna mõrvatavad-kahjustatavad võivad näiteks ise lihtsalt mingit kompensatsiooni parasjagu saada.

Kui sa võtad enda hetkepositsiooni ja kõik elu jooksul toodetud-saadud hüved ja pahed-kannatused, mis sa arvad, kas jääd kasumisse või kahjumisse? Sellest nagu kõik sõltuma peaks ;)

Ikkagi huvitab, kas sa oled millestki ilma jäetud?

Heelium, 2005-10-11 07:12:31

Üldse veel nurisen, jpk ei ole intp — selleks on ta juba kasvõi liiga juhm :D

Heelium, Hele, 2005-10-11 07:14:03

ma ei parem ei tekita rohkem segadust.

Tekita ikka, äkki ma sain valesti aru :)

Heelium, uuk, 2005-10-11 07:21:27

Milline eriteadus mõistab igapäevast, kogetavat reaalsust triviaalsena?

Või milline filosoofiline kool?

Mõni inimene :) Triviaalne on see osa ideid, mida ei tule tõestada ...ja konkreetsel saidil andis edasi teatavat suhtumist, mitte loogilist teooriat ;)

Mul küll näib, et taolise kontimurdva trikiga ei saa isegi pääpääle keerat platonism hakkama.

Kui minu platonismiviidetele viitad, olen oma suure armastusega ühel meelel:
http://www.ditext.com/russell/rus9.html

Heelium, Hele, 2005-10-11 07:24:01

PS. neid isikutüüpe ei pruugi testid alati tõeselt määratleda. Jungi järgi on tegu aju funktsioonide paigutusega ja testi tulem tõene, kui sellele vastab. See juba testi looja asi, kui täpne test on.

Aga jpk on selgelt pigem J poole, pigem T poole, teised tähed minu jaoks praegu liiga kahtlased, ei hakka oma hinnangut andma :)

Heelium, Hele, levi, Nipitiri, 2005-10-11 07:34:40

Üks kummaline mõte veel ...minuarust võiks mitmekesi kirjutada ühe artikli teemal “kõik on kõigega seotud”, mis kajastaks eri aspekte ja suhtumisi — kui levi ja Nipitiri ka osaleks, saaks me ehk midagi natuke kvaliteetsemat kokku, kui keegi üksi ...siis võiks selle viasse saata-avaldada; ma ei tea, kui huvipakkuv mõte see on ja kas keegi tahab eriti minuga koos artiklit kirjutada, aga meile vahetades ja vaikselt kvaliteeti tõstes, kuni kõik rahul on, saaks ehk suht eri tüüpi lugejat rahuldava teksti ...siis need välja jätta, kellele see seotuse idee kohe üldse ei meeldi ;) Ja see teema on siin nagu mõnikord pinnale kerkinud ja on näha, et kõigil on mingeid seisukohti :)

Mul on natuke mõtteid selles osas ka ja see teema iseenesest ikka kajab siit vastu kohati — selliseid mõtteid on, millega ei pea päris “ulmesse” minema :) Kahtlemata annab Maila ka mu meiliaadressi siin kommentaaris nimetatutele :)

33338, 2005-10-11 07:43:42

onn ikka unetud, lähäks lxpuks ometi magama.

väike analüüs, 2005-10-11 08:51:11

Kes nüüd reaalis, aga virtuaalis on jpg: jäärapäine,
kergesti süttiv,
õigluse eest nõus ka teiste kaitseks kahuritoru ette viskuma,
otsused valdavalt tundelistel alusel,
detailidesse laskuv,
laiahaardeline,
asjasse süüvinult lammutab alusaineteni,
kuid süsteemi kokku panna hästi ei oska.

See oli vaatluse käigus, ilma testideta.

andrus, 2005-10-11 08:59:35

Uuk, penis lapsendas siili?

Sain ma õieti aru?

Hele, 2005-10-11 09:08:45

Heelium, 2005-10-11 07:12:31

Ei ole, tüüpiline INTP ongi otseütleja. Hoopis mina olen oma loomupäraselt nõrka F-i natuke arendanud. Püüan meeles pidada, et asjad jõuavad inimesteni omal ajal, surve tekitab ainult vastureaktsiooni.

***