Droogid

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1186 kommentaari.

Heelium, Hele & levi, 2005-10-10 00:38:22

Ma arvan ka, et see on pigem hea, et me siin natuke rohkemat otsime, kui bioloogiliste vajaduste miinimumkate :) Vähemalt, kui selleks võimalust on.

Mulle vähemalt tundub, et mina ei saaks aru inimesest, kes arvab, et ideaalviis elada on lebada tilguti all, kust tuleb täpselt neid aineid, mida parasjagu vaja, ja kes ei viitsi mõelda ega tunnetada ja lihtsalt lamab ja “elab”.

levi, Heelium, 2005-10-10 00:42:00

Kui inimene satuks sellisesse olukorda (oleks ka kõvasti nälginud), kas ta mõtleks neist asjust, millest inimesed tavaliselt räägivad (võta kasvõi filosoofia või mistahes muu valdkond), ka siis, kui sellist olukorda ei ole?

Kui ei, siis miks ta ei mõtle?

Ja kui ta ei mõtle, siis kas sel varemmõeldul sai üldse olla mingit tähendust, mis inimest aitab edasi elada?

Heelium, levi, 2005-10-10 00:42:54

Tegevus algab mõttest ja soovist.

Inimkogemus on näidanud, et enamiku inimeste enamikule mõtetele ja soovidele leidub vaste, vähemalt mingil määral ja mingis mõttes — tulevikku ei *tea* keegi, samas osatakse enda tegevust ikka ja jälle nii korraldada, et jäädakse ellu.

St. iga oma tegevuse paned sa paika arvestades sellega, mis järgmisel hetkel juhtub ja kuhu see viib ..pidevalt muutuvas maailmas ..ja ikka ja jälle tuleb järgmisel hetkel välja, et asi, mida sa otsustad ilma reaalelulise katteta teha ja mille kohta sa oletad, et sa jääd selle käigus ellu, ei olegi surmav ;)

See on reaaleluline kate sellele, et inimese tulevikufantaasiad on väga suurel arvul juhtudest tõesed, omamata esialgu mingit katet. Muidu oleks igasuguse uue asja tegemine praktiliselt võimatu ja juhuse küsimus — siiski juhtub seda, et näiteks programmeerija poolt kirjutatud innovatiivne programm läheb käima, kaugelt sagedamini, kui võiks järeldada eeldusest, et see on reaalelulise katteta suvaline tähejoru.

Heelium, levi, 2005-10-10 00:45:38

Ega sa siis, kui ohtu pole, ka põgenemisele ei mõtle.

Igal asjal oma aeg ja koht ja tegutsetakse vastavalt sellele, mis on :) Kui sul on valida, kas kaotad elu või sõrme, siis ehk valid, et kaotad sõrme. Aga see ei tähenda, et igati lahe oleks endal sõrm niisama otsast ära raiuda — kui seda viimast eeldada, kaotab mõtte tegelikult paljuski kõik. Vahest on ka olukordi mõnel inimesel, kus ta hindab midagi enda elust kõrgemalt ja ohverdab viimase — kas sellised võiks kõik kohe kuuli pähe lasta endale?

levi, Hele, 2005-10-10 00:46:03

kasulik kohastumus

Vastupidi - see on äärmiselt mittekasulik. Samas ka väga kahjulik, ehkki teatud tingimuste juures paratamatu. Aga paratamatu ei tähenda veel kasulikkust.

Heelium, 2005-10-10 00:46:08

läksin magama

jpk, 2005-10-10 00:49:09

Vanade rahvaste aegade jooksul välja kujunenud traditsioonides on palju mänge sees — vähemalt kui mingeid indiaani muinasjutte ja asju lugeda, mida ma kuulnud olen.

Kunagi pidasid kanad koosolekut, kus arutleti kas kaagutada enne või pärast munemist? Ja mitte keegi ei pakkunud välja kagutada munemise asemel.
Indiaanlased ja teised loodusrahvad mängisid enne jahile minekut ja pärast sealt tulekut ja sedagi siis kui olid saaki saanud, aga nad ei mänginud jahilemineku asemel.

Kui levi fantaasia peaks tõeks muutuma, siis tuleks kõigepealt hämarad ajad, kus tegeldaks vaid jahiga ja alles siis, kui selles on saavutatud teatud vilumus, et tekivad toiduvarud, hakatakse muule mõtlema - sulatama rauda, valima külavanemaid ja filosofeerima... aga enne seda peab see Maslow püramiidi kõige alumine aste saama rahuldatud.

Hele, levi, 2005-10-10 00:50:54

Milline mõte elada aitab ja mis mitte, sõltub olukorrast.
Ma ei jäta ühtki mõtet mõtlematta sellepärast, et ürginimesel, ahvil või amööbil poleks sellest mõttest miskit tolku olnud.

Ka meie siinsed mõttelised kiviaja-eksperimendid ei täida ju kõhtu ega soojenda keha.

levi, Heelium, 2005-10-10 00:54:28

Inimkogemus on näidanud, et enamiku inimeste enamikule mõtetele ja soovidele leidub vaste,

Inimkogemus on näidanud selgelt ka seda, et teatud paljudel juhtudel inimeste enamikule mõtetele ja soovidele vastet ei leidu. Jutt käib mitte sellest vastest, mida mõtleja ja soovija inimene ise vasteks peab (kui üldse peab), vaid sellest, et teistel inimestel ei ole võimalik seda vastet samasugusena tajuda, nagu sinu poolt mainitud mõtleja ja soovija, kuna see vaste on juba ammu olemas ja üldteada.

Hele, 2005-10-10 00:57:44

jpk: aga enne seda peab see Maslow püramiidi kõige alumine aste saama rahuldatud.

Jah, vähemalt mingil määral. Ülemiste vajaduseastmete lisandumine aitab ka alumisi astmeid “täita”. Ehk seepärast ongi tekkinud ja säilinud see kasulik kohastumus vajadustepüramiidi pidi üles ronida.

levi, Heelium, 2005-10-10 01:03:29

See on reaaleluline kate sellele, et inimese tulevikufantaasiad on väga suurel arvul juhtudest tõesed, omamata esialgu mingit katet.

Sel ei ole reaalelulist katet objektiivses tähenduses. See saabub alles, siis, kui see on loodu, avastatud, käima lükatud. Fantaasiaga katte olemasolu põhjendada ei ole lihtsalt õige. Vastasel korral tekikski olukord (nagu ka mõne inimesega on tekkinud), et fantaasiaks peetakse tõeluseks juba üksnes seetõttu, et kunagi kellelgi muutus see materiaaleluliseks katteks elik tõestati, tõendati, realiseerus. Muide, see on äärmiselt ohtlik mõtteviis ja -harjumus, mille on ka omad tagajärjed. Ei ole nii, et tagajärgede taga ei ole midagi ja need ise omakorda midagi ei põhjusta.

Hele, 2005-10-10 01:19:48

ja kui edukalt ellu jäädud, võime pikal pimedal talvel oma lumises püstkojas netisõltluse asemel limpsida kärnkonna ja näksida punast kärbseseent

... või mis astmele Maslow paigutaks teadvuseteisendusvajaduse ?

levi, Heelium, 2005-10-10 01:22:58

Ega sa siis, kui ohtu pole, ka põgenemisele ei mõtle.

Milles see oht siis sul väljendub?

Ja kas ohtu teadvustatakse ilma mõtteta?

*

Samas võib inimene mõelda põgenemisele ka siis, kui tal tekib nn ohumõte, millel ei ole nn vahetut ja nn silmnähtavat materiaalset vastet.
Näiteks võib ta ju ka püüda võimalikke tulevikusündmusi, millel on materiaaleluline reaalne vaste, enda rahustamiseks läbi mängida.
Elik ta ei põgene reaalselt, sest tal puudub materiaaleluline vaste põgenemiseks NÜÜD, kuid üldiselt võib tal see põgenemise materiaaleluline vaste siiski olemas olla. Nii võib vabalt mõelda näiteks KOGENUD kurjategija, kes on sooritanud kuriteo ja kardab tagajärgi. Selline kogemuslikkuse pinnalt läbimängitavus on üldinimlik, kui seejuures esineb mõtte käivitanud mingi materiaaleluline vaste, millest saab teadlikuks mäletamise abil. Antud näites toodud kurjategijal oli selleks vasteks reaalne tunne või teadmine, et tegu on taunitav, ja ka varasem kogemus.

toomas, 2005-10-10 06:14:30

No tere armas, Viiarahvas!
Head uut töönädalialgust!

33338, 2005-10-10 06:49:01

Toomas,
mejje kahekesi siin üleval olemegi. tejsed unistavad kiviajast.

Geneetik Reeda Arvuti, 2005-10-10 06:49:27

Tere hommikust, Toomas.

Kuidas läheb?

Mul algab töönädal alles homme. Reet võttis vaba päeva.

33338, 2005-10-10 06:57:02

nagu varem majjnisin, tuleb kxjgepäältt enndale kajgasmuretseda. et kuj lejjad midagi s'öödavat, sis kajttsed ennast rünndava Éeliumivasstu.
ja tuli on samuti vajalik.
kujd praégusest 1.3'st milljonist jääb éllu ehk vajd 10000, tejsed pole eluvxjttluseks suuttelised. nood akkavad kóosolekujtpidama, esimeesstvalima, ehhk ka erakonndalóoma. aga aéga on vajd mxni pääv, siis muuttub inime juba nii nxrgaks et majjuspalaks saab ólla vajd ükkskxjkksus ning selle vennd surrm.

33338, 2005-10-10 07:00:08

mull netiga jama. teeb lehe lahhti alles 2-3 minutiga, sageli lööb ette internett optimajjseri ehk vea. ja kirjakassti ej p'ääsä enam ülttse.

Hele, 2005-10-10 07:26:01

33338, 2005-10-10 06:57:02
nagu varem majjnisin, tuleb kxjgepäältt enndale kajgasmuretseda. et kuj lejjad midagi s'öödavat, sis kajttsed ennast rünndava Éeliumivasstu.

Sa mainisid varem ka miskit muud:

33338, 2005-10-09 22:41:42
arrvan et kuj me mxnnd lóoma kättä ej saa, tuleb Éelium äras'üjja. on tast vähämalt tolkku.

/mõtlep, kuidas küll püstkoja rahvast ringikolavate näljaste numbrimeeste eest kaitsta... tglt arvan, et noor ja tugev Heelium saab vanamehest kiiresti jagu ;)

Hele, 2005-10-10 07:33:08

Tere Toomas, rõõm Sind näha!

Nüüd pean Sinult õppust võtma ja reaalisõltuvusse langema, muidu saan töölt lahti ja külmun tänaval ilma ajamassinattagi.

Sulpsti!

***