Droogid

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1186 kommentaari.

33338, 2005-10-09 08:12:17

käjsin iljuti ligi kümmnes katòolikute ja anglik"aanide kirikus. mitu jumalat kakklevad minupärast ja terrve assta on séega ettekäjdud.

Päha Päev, 2005-10-09 08:18:08

Käi seal, kus sa ei vaata ainult interjööri, vaid saad ka sõnumist omas keeles aru.
Siis on, mille üle mõtiskleda.
Muidu jäävad ainult klantspildid.

33338, 2005-10-09 08:20:41

tegin eesspol vea. kuj LIIKKMETE NIMEL, sis ej saa ma ÜKSI enam kasutada mittmust, oleks pidand kasutama ajjnsust - lükkan ... tagasi.
ommikul on ikka aju puhand.

33338, 2005-10-09 08:22:28

paha pääv,
kuj ma lähän kusskile kirikússe, sis nagu mxnnda sarasse, kuss erinevad txessti vajd maalingud, talad ja akknad. JUMALAT pole seni kusskil lejjd.

Püha Päev, 2005-10-09 08:22:59

Tekkis eksitav, võibolla ka üksjagu koomiline viga minu nimes. Paluksin vabandust, aga ma pole vist ainuke kirjavigade tekitaja siinses keskkonnas.

Ometi! Minu nimi täna on Püha Päev.

Pühapäevased eritervitused Mailale!

tass teed, 2005-10-09 08:24:30

Kahekümneaastane tudeng Heelium suutis paigast nihutada kolm tema juuste külge seotud trammivagunit, vahendas uudisteagentuur Viafax.

Rammumehe etendust sai näha eile Kopli trammidepoos.

Kõigepealt tõmbas Heelium paigast ühe juuste külge seotud trammivaguni, seejärel kaks ning lõpuks kolm. Kolme vagunit kogumassiga 60 tonni suutis ta kuus meetrit lohistada.

Heelium on püstitanud teisigi rekordeid, ikka suures lootuses kord Guinnessi rekorditeraamatusse pääseda.

Läinud neljapäeval vedas ta samal viisil reisijaid täis bussi. Järgmisena lubab jõumees ette võtta lennuki.

Lisaks raskuste nihutamisele tegeleb Heelium ka muu põnevaga: taob omale naelu pähe, puurib drelliga ninna auke juurde, kõnnib paljajalu klaasipurul, neelab tuld ja esineb VIA:s.

33338, 2005-10-09 08:33:00

nejjle unilastele keda ämmad alles praégu üleskolgivad níipalju et vaadake kinndlassti kell 1500 rinngrajasxjdu allgusrinnge. päris mitu korrda puksib ükks tejse vällja. mujdu olen lahhkund juba pärast 2.-3. ringi, sest edasi on läjjnd ebauvitavaks.
nüüd on visst jxud pajkkapandud ja enam erilist ej juhhtu, vxjjn mujalemínna.

33338, 2005-10-09 08:34:51

jaa, Éelium on vinnge vennd. aga tema väärttus akkab minusilmis txúsma alles pärast espanjòoliga mahasáamist.

33338, 2005-10-09 08:35:23

nii, ommikupallvusega olen mahasaand, nüüd MUJALE.

33338, 2005-10-09 09:17:35

Toomas,
kuj j'ällä tuttavate vxj perega Kalevipoja pxjkki kuksut vxj tohvut s'öömalähäd, sis üttle nejjle tojttjatele et restu nimi ANNÖN peakks olema ooppis ANNJÖNG. nad onn aluseksvxtt russikéelse АННЁН, pangu parem otse ehedalt ümmber.

33338, 2005-10-09 09:23:07

keeletohhmanitele arimiseks:
http://www.epa.ee/default.asp?id=466
vaadake keelenurkka, mxned soovitused sobiks ka tejjle.

33338, 2005-10-09 09:36:54

unisele Olevile:
1. Räjkkönen
2. Visikèlla
3. Alònso
4. Veber
5. Patton
6. Kuulttartt
———————
7. Kinkksepp vanem
8. Kinkksepp noorem
9. Kliin
10. Massa
11. Viln"ööv
12. Parrisèllu
ja nejjtsaattvad isikud

33338, 2005-10-09 09:37:37

Parrisèllu —> Parrissèllu

Po, 2005-10-09 09:38:44

Aga kuidas CD-d hääldada? Tsee-dee või sii-dii? Kui uu-ess-aa on õige, siis mille kuramuse pärast kogu aeg siidiplaaditatakse?

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-10-09 09:47:06

33338, 2005-10-09 09:36:54

Nägin, nägin. :)

Rõõmuküllast pühapäeva kõigile!

Olev:)))

33338, 2005-10-09 10:17:36

selles asi onngi et mejje tohhmanite karrja juhivad samasugused tohhmanid. nii olemegi sejsus kuss on segi NATO (mitte ENNEJTIIO"U) ja UUESS"AA (mitte JUUESS"EJJ).
ja ammutunttud FC (= Football Club), AC (= Athletic Club). ‘ääldatti (ja ’ääldatakse vist praégugi) EHVTS"EE Parsselòona aga AKK Mil"aan.
se kurikúulus segadusetekitaja C oli ju allgul ajnult K (KAA). iljem éesstäjjsäälikute ees muuttus ta TSEEkks. nii oli ka Caesar oma elupäävil KAÉSAR vxj K'ÄÄSAR, millest ka mejje KEJJSER.
sama jama on ellaslastenimedega. Aristohvàanes oli loomulikult Aristophàanees ja Sofokles Sophokl"ees, Ajssülos aga Ajsskhülos.
arusaamatud on ka ensüklop"eediakirjastuse pxhimxtted nende nimede moonutamistes, sest näjttäks öhest viimastest teattmikest mälätan sellist kirjakuju koos ‘ääldusega:
Sappho [sapfo]. tegelikult mujdugi ’ääldus ja ‘ääldub(!) se ka nüüd SAPPH"OO (rxhuga viimasel silbil). kuj seda teattmike jama järrgi, sis peakks me üttlema ka Pihvagooras (kuj järrgi xjjget rxhuastust Püthagòoras) vxj russipäraselt Pihvag"oor. p’äälinn ‘ääldupki praégu Ahvìina vxj mittmuses (nagu vanalajal) Ahvìine (Αθηναι).
CD aluseks onn inglissikéelne COMPACT DISK, séega ’äälduslikult K... T... ehk KAAD"EE.
kuna aga C 'ääldub valldavalt kahht eri víisi ning tavaline keelelajssk inime taussta ej tea, sis ongi akatud nejjd tähhtäde kauppa nimetama. nii oleks vigane ka SIID"II, xjjge aga TSEED"EE. ise kasutan selleasemel lihhtsalt KETAS.

33338, 2005-10-09 10:22:29

NATO oleks vxjjnd ka tähhtädekauppa ENNATE"OO ‘ääldada.
tuleb ju méelde kunagine ÜLKNÜ, mida mxni ’ääldas ÜLKAENN"ÜÜ, mxni ÜÜELKAENN"ÜÜ.
NLKP oli ENNELKAP"EE ja ENSV ENNESV"EE, viimane kattus séega NSV'ga. oleks pidand olema ÉE°ENNESVEE.

Po, 2005-10-09 11:16:42

Ma küll pole kuulnud, et keegi oleks öelnud ainult ennessvee. Öeldi ikka eesti ennessvee või ee-ennessvee.

kana, 2005-10-09 11:17:12

VIA lääneosas Balti-Mailandia provintsis on kaks tuhat kommentaar-kalkunit surnud linnugrippi, teatas telekanal CNN Mail-Turk Reutersi vahendusel.

Mailandias on esimest korda tegemist juhtumiga, kui haigus on levinud delfi-metslindudelt via-kodulindudele.

Mailandia põllumajandusminister Mehdi Eker kinnitas linnugrippi juhtumit ja märkis, et olukord on kontrolli all.

Via farm, kus linnugripp avastati, asub delfi looduspargi lähedal, mis oli varem tuntud oma erinevate linnuliikide poolest.

On esitatud ka arvamust, et vanad kalkunid on lihtsalt elimineeritud, et soodustada hävimisohus olevate kanade populatsiooni arengut.

jpk, 2005-10-09 12:34:24

33338, 2005-10-09 08:20:41

Miks sa parandasid? Tagasilükkamise autoriks olid ju 33338 koma. Isegi komad on nii suure hulgana mitmuse ära teeninud :o)

***