Droogid

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1186 kommentaari.

jälgija, 2005-10-09 01:55:55

Kas sa vahel mõtled ka, Heelium, või ainult räägid mõtlemisest?

Sinu “mudeli” viimase lause järgi oletaks, et üritad välja mõelda süsteemi, mille abil selgitada täringu külgede/punktide arvu.

Heelium tormaks kohe täringut heitma ja kavalaid algoritme välja mõtlema, kuidas tulemuste alusel võimalikult täpselt külgede arvu määrata (võib ette rutates öelda, et tulemus oleks seda täpsem, mida lähemale jõuaks visete arv lõpmatusele). Aga noh, teatud veaprotsenti lubades võib ka vähema loopimisega hakkama saada. Julge pealehakkamine on pool võitu.

Mõni teine ilmselt mõtleks natuke ja leiaks, et targem ja lihtsam on täringut uurida kui et järgmise jaanipäevani loopimise ja tabelite koostamisega tegelda.

Huvitaval kombel iseloomustab see täringu näide päris kujukalt inimese arusaama mõtlemisest, analüüsist ja süsteemsusest.

Heelium, jälgija, 2005-10-09 02:03:29

Jutt käib tulemustest, mitte külgedest. Tõesta ühegi kogemuseta, et küljed jäävad üles.

Hele, 2005-10-09 02:07:13

Heelium, Hele, 2005-10-09 01:28:21
Jälgija lihtsalt võttis seda väga isiklikult

Ära võta teda isiklikult, ta ongi selline. Meie vigadevõimendi. Tema kriitiliste märkuste eest on siin ainult üks kindlalt kaitstud - arva ära, kes? :)

Poindi juurde tagasi. Oled siia päris palju kirjutanud, aga ainult Hele saab aru ja sedagi ainult mõnikord ja natuke ja seegi doesn’t matter ...
ehk sa siiski igatsed paremini mõistetud saada ja ehk sa koguni tead või aimad, kuidas seda saavutada?

Heelium, Hele, 2005-10-09 02:09:08

ehk sa siiski igatsed paremini mõistetud saada ja ehk sa koguni tead või aimad, kuidas seda saavutada?

Et nad peaks kõigepealt sind mõistma?

jälgija, 2005-10-09 02:15:42

Jutt käib tulemustest, mitte külgedest.

Oled sa selles päris kindel?

Kolmekümne sekundi pärast on paradigma jälle uuele tasemele nihkunud ja...

Hele, Heelium, 2005-10-09 02:18:36

Ei-ei, Heeliumi prohvetit mu'st küll ei saa. Vaheastmete lisandudes signaali moonutused kasvavad. Tead ju telefonimängu...

Ikka sul endal tuleks midagi oma tekstiga ette võtta, et selle mõistmise % suurem oleks. Kui see % sind üldse huvitab, muidugi.

Heelium, Hele, 2005-10-09 02:21:11

% suurenedes moonutused kasvavad :)

Heelium, DiaTheo, 2005-10-09 02:22:46

Tglt ma pean ütlema, et kõla poolest on see nimi ilus ...muuda Dia Diamondiks ja äkki saad Theo'ga ka midagi ette võtta, kui tahad :) Diamond nagu suht dialektiline ka, füüsikaline keha ikkagi, ja need ju on dialektilised, nagu ma aru saan ;)

Heelium, lä'eb magama, 2005-10-09 02:25:41

Ilusaid unenägusid ja põnevamaid reaalsusi :)

Hele, Heelium, 2005-10-09 02:50:14

Jaa, see on optimeerimisülesanne. Ühelt poolt väljendada võimalikult täpselt seda, mida tunned ja mõtled. Teiselt poolt kirjutada nii, et teised seda lugeda tahavad ja sealt midagi leiavad. Ilma teise pooleta pole ju ka esimesest kasu - vähemalt info edastamiseks, lihtsalt enese väljaelamiseks võib ju ikkagi olla.

Ants, 2005-10-09 05:11:45

Üks teemakohane pilt ka:

http://www.atariarchives.org/deli/thinking_machine.jpg

Ants, 2005-10-09 05:13:05

Noh, ma mõtlen, et ega õnge ei maksaks tegelikult väga tõhusaks teha.

See mõjuks laastavalt kalade populatsioonile.

Ja väga head koodi ka pole mõistlik kirjutada, see oleks oksa saagimine, millel ise istutakse. Lõppudelõpuks on see ju kõigest leiva teenimine, ei muud.

Kui kingsepad hakkaksid tegema kingi, mis kunagi ei lagune, jääksid nad pikapeale töötuks. Võib-olla sureks terve majandusharu välja.

33338, 2005-10-09 07:36:58

öjjses rämsu°unnikus sobrades sattusin Ajnsstajni vanaemale, Puridàanile ja 7'kandilisele täringule, rohhkem ej jäänd xnneks méelde. ja polld vist vajagi.

aga Ansust ej saanttki aru, kas ta ENAM ej magand vxj polld VEEL magama läjjnd.

33338, 2005-10-09 07:43:25

mujde, ejle küsitletti ühht úuriat (selle üle°ejjlse tulistamisekohhta): kas ... EJ ...? ja polits"ejjnik vasstas: JAHH. Ei ...
nii ta oma jahhiga allgul kinnitas ejttust ja séejäräl isesejjsva ejttuslaúsega seda ka selgitas.
aga palju mejjl nejd loogiliselträäkkivajd inimesi ülttse onn? peakks vist tegema samasuguse küsitluse, saakks vastustejärrgi téada.

33338, 2005-10-09 07:51:45

mxni näjdä:
1) EGA ta sis nii lo.ll POLE (/EJJ OLE) - éeldatakse lolliksolemist.
2) EGA ta sis nii lo.ll OLE - lolliksolemist ejj éeldatta.
3) EGA ta sis nii lo.ll OLE MITTE - loliksolemist samuti ejj éeldatta sest MITTE kuulub liittejttusésse.
mujde, 1. laúses EP OLE pole samane MITTEga.
soovitatav oleks kasutada ajnult lauset 2. esimene on keeruline arusáada sest peab mxttlema ning kxjkk ej mxttle sugugi loogiliselt. sellepärast ka soovitatakse ejttavajd küsimusi mitte esitada, ka rahhva ja múudel äälätustel.
3. lause on murrdeline ning séega omaette nähhtus.

33338, 2005-10-09 07:55:12

JAHH. Ei ... —> JAHH. EJ ...
tegial juhhtub.

Nadja Sukk, 2005-10-09 07:56:36

Ma ei tea, kas VIA GLAVLIT on suikunud juba varakult talveunne või vaevavad teda muud probleemid, kuid tema töös on viimasel ajal tõsiseid puuduseid.

9/10 kommentaaridest on jäänud ilma vajalikku parteilist lähenemist ja vastavat töötlemist.
Ilmselt ei pea GLAVLIT millekski partei põhimõtteid ja suuniseid...ja seda eriti partei viimase kongressi valguses, mis on otsustavalt mõistnud hukka igasuguse oportunismi, teemavälisuse ja fraktsioonilisuse parteis.

Viimasel ajal on meil tekkinud ka mitmeid parteivastaseid rühmitusi, kes arvavad...et neile on kõik lubatud.

GLAVLIT on aga minetanud oma ideoloogilise valvsuse ja on langenud odava populaarsuse taotlemisel tasemele, kus eiratakse teadlikult partei klassikuid ja plaksutatakse igale ettejuhtuvale.

Meie partei algorganisatsioon on üksmeelselt võtnud vastu otsuse astuda otsustavalt vastu sellisele parteivastasele tegevusele.

Parteilise tervitusega
Nadja Sukk
lüpsja-karjatalitaja Rõngust

33338, 2005-10-09 07:58:18

Olev, ruttu nahhkpüksid jallga, pojsid lähävad kohe proovi ringile.

33338, 2005-10-09 08:00:20

part"ejttute part"ejj liikkmetenimel lükkame tejje punase tervituse tagasi, selsimu.tt Naadja Sukk.

Püha Päev, 2005-10-09 08:09:33

Täna on veel armuaeg!
Kõikide kirikute uksed on lahti.
Igasühes kuulutatakse oma arusaamist mööda Jumala rõõmusõnumit.
Miks mitte uksest sisse põigata?
Mis vahet? Luterikogudus, Katoliku ja Vene Õigeusukirik, baptisti ja metodisti kirk, Hosianna ja Elu Sõna kirik, Nelipühi jm.
Jumal on üks, Kristus on meie ainuke tee Jumala juurde.
Soovin teile õnnistatud ja päikselist pühapäeva!

***