Droogid

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1186 kommentaari.

33338, 2005-10-03 05:20:02

mxned p'ääliskauttsed tähälepanekud:
1) miss vxjvad ólla ni TÉADUSE KUJJ USU alusteks - kinndlassti pole téadus ussk. nii meelevalttselt samastades jxuaks me samuti mxttetusteni. jullgen oletada et Éelium tahi 'äälda: ni téaduse KUJ KA usu.
2) miss elukas on VÜSIKAL"ISSTLIK? sest aluseks peakks olema sis VÜSIKAL? vahest onn Éelium mxeld siin MUUSIKALI eesskujul VÜÜSIKALI???!!! ja kujj ejj, sis oleks piisand lihhtsalt VÜÜSILISEST, miss on ka φυσικός vaste.
3) loodan et ned POSITÍIVSED ja NEGATÍIVSED kogemused onn innang isikutti ega kattu. mujdu oleks vajalik öhe kxjkkvxjjmsa eluka määratud ettekirjutise piiritletus.
4) mis koletis on se EFFEKT? nagu PIKKUS vxj LÓ.LLUS. vxjj onn Éelium ru.ss?
5) seletused EJ VÄJDA! väjdavad ikka inimesed, seletus on juba ise tulemus.
6) SELJUHUL oleks pidand kirjutama ikka SELLJUHUL. siis ma oleks vxjj ajt"ähhkiööld.
7) kass LISST on loettelu? kujj onn, kess (vxj miss KALIT"EE) kéelab seda mejjekéeliväljändamast?

täjsspikkust polld aéga lugeda. kaa oleks púuduste LISST líiga pikaksvenind ja mu seletustest oleks saand väjdä et kirjutise kalit"ee jääb álla arvestuse.

aga nüüd jätan ruumi targutajatele.

DiaTheo, 2005-10-03 08:52:45

Mammutartikkel, ei saanud mahti lõpuni lugeda. Kui autor tõesti sinna jõuabki, kuhu esimeses osas plaanitud on, siis on küll kõva tulemusega tegemist. Ootan põnevil.

33338:
7) kass LISST on loettelu? kujj onn, kess (vxj miss KALIT"EE) kéelab seda väljändamast?

Kas mõned sõnad ei jõua mitte mejjekéeliväljändamisse seda teed, et nad on mejjekéeli rahva seas juba sel määral levinud, et pole mõttekas neid enam välja rookida ja neile antakse mejjekéeleski täisdobro?

levi, 2005-10-03 09:35:40

Ma just loen - jupiti, nii kui aeg võimaldab. Tundub, et artiklis on sees huvitav mõte. Lausa fundamentaalne.

jälgija, 2005-10-03 10:06:29

Äkki võtaks autor oma mõtte lühidalt kokku?
Asi on selles, et lühidalt oma mõtete väljendamine on suurem kunst kui selliste pikkade “teoste” kirjutamine.

Paistab mullegi, et kirjatükk on alles algusjärgus.

Kirjutamise tõeline kunst on mõtted lühidalt ja selgelt välja tuua, eriti internetis, kus teksti maht peaks olema vähemalt 20% lühem ja selgem kui paberil.

Kellel peale tühikargajate ja päevavaraste on aega sõnade massist mõtteivasid välja urgitseda?

andrus, 2005-10-03 10:40:30

Mulle põhimõtteliselt ei meeldi et kirjutab alias, inimene kes varjab oma identiteeti.

Jutt on pikk ja raskesti jälgitav. Varjatud seosed on jah üks asi psühhiaatrias on aga ka termin libaseosed.

Jutt tundub olevat new agelikus alternatiivreaalsuste avastamise võtmes. Kusjuures droogid on ilusad ja puhtad ja salapärased.

Miks sa ei räägi aga heast alternatiivreaalsusete tekitajast milleks on pliivaba bensiin - A 95.

Mis?

pole fossiilkütusel salapära ja holismigi on sinna raske sisse lugeda?

No võiks ikkagi proovida. Jah intellektuaal LSD margikesega keele all on muidugi esteetilisem kui liiminuusutajast nooruk aga kas ta ikkagi midagi enamat näeb ja kogeb on väga kahtlane.

Vaat nii heelium.

Sind austav Krüptoon

andrus, 2005-10-03 10:42:52

Meenus aga lugedes tükati Peeter Lauritsa kärbseseene artikkel kunagises Loomingus. Temagi väide on et paradigmavahetused on seotud psühhotroopsete ainetega, näiteks hüpotees et keele teke on seotud punase käbseseene manustamisega.

Või siis kosmiline siug, mis pole midagi muud kui meie dna heeliks.

DiaTheo, 2005-10-03 11:02:38

Tea, kas autori puhul pärisnime nõue sisuliselt nii väga obligatoorne ongi ...

Ta juba teist artiklit järjest Heelium, sellisena ta end ongi identifitseerinud. Pahasti oleks lugu, kui ta tuumareaktsioone läbi teeks ja kaootiliselt Neooniks-Argooniks fusioneeruks:-))

DiaTheo, 2005-10-03 11:14:41

Viskasin kiirpilgu ka tervikartiklile kohvipausi aegu.

Siirast imetlemist väärib konsekventsus, millega autor teemat lahkab!

Pragmaatikuna aga ... kui noppida välja kaks killukest pikast süvenenud loost:

Mõjuainete all jääb seega kehtima psühholoogiline soodumus, aga mitte teadlikud otsused ...

ja

Selle põhjal võib väita, et paljuski on ainete mõju konkreetsele inimesele ennustamatu.

kas siis ei hüppa tahtmatult keelele mõtteiva:

milleks püüda süstematiseerida ennustamatut, kui ta nagunii ennustamatu on!

nipitiri, DiaTheo, 2005-10-03 11:37:35

Pahasti oleks lugu, kui ta tuumareaktsioone läbi teeks ja kaootiliselt Neooniks-Argooniks fusioneeruks:-))

*
mumeelest poleks seegi pahasti, kui ta uue artikli all olekski Neoon-Argoon... ometi asjalik, heatahtlik ja terve artikli jooksul sama...
*

reeglina on inimese sisemine eetika see, mis paneb paika, mida öelda ja kuidas käituda...

DiaTheo, nipitiri, 2005-10-03 12:27:38

<kui ta /.../ ometi asjalik, heatahtlik ja terve artikli jooksul sama oleks</i>

Jaah, kui me kõik seda oleksime, polekski sellest vaja rääkida, poleks Mailal vaja kustukummiga ringi käia:-)

PS
See polnud mitte etteheide “kõigile”. Enamus, valdav enamus ju seda tõepoolest ongi, nipitiriga esirinnas:-)

levi, Harri Kingo, 2005-10-03 12:37:00

Ja vaid mõned meist siin on kaugemalt oma selgushetkil näinud seda lummavat ja kutsuvat “NY” tulesära maailma.

Väga ahvatlev.

Kuid milline need tulesärades linn
välja näeb?

Mis mõtet saab selline sära kanda, kui seal puudub reaalne elu ja sinna sissegi keegi ei saa.

Või oled sa sinna linna ka sisse läinud? Viibid sa selles linna ka praegu?

jpk, 2005-10-03 12:37:43

Kogemuse kirjeldamisel räägitakse maailmast väga sarnast juttu, mida kogejalt ka enne oleks kuulda võinud (kristlane hakkab rääkima Jumalast, budist maailma illusoorsusest, teadlane osakeste vastasmõjudest)

Et miks see nii on? Et kas see on droogide omapära või siiski mõjuvad droogid ühtmoodi ja nende mõju erinevus oleneb kasutajast?
Kuna ma pole psühhokoog-psühhiaater, siis ei oska öelda, mida spetsid selle kohta arvavad, toon vaid tsitaadi oma aabitsast.

Представьте, что, проснувшись поутру, вы обнаруживаете стоящее у постели существо в пурпурную чешуйку, которое утверждает, что явилось к вам прямехонько с Марса. Оно, видите ли, изучает род человеческий, а ваш ум как раз подходит для полевых исследований, которые оно намеревается провести.
Не в силах вымолвить и слова, вы только изумленно таращитесь на незваного гостя, который тем временем вальяжно располагается в вашем любимом кресле, непринужденно перекинув хвост через подлокотник, и сообщает, что только вы можете видеть и слышать его. Сурово уставившись на вас своими тремя глазами, гость предупреждает, что никто не должен знать о его существовании, в противном случае он немедленно вас уничтожит.
Возможно, вы сразу подумаете, все ли у вас в порядке с головой. Но вы отчетливо видите этого красочного марсианина и слышите его громкую и внятную речь. Основываясь на информации, полученной с помощью зрения и слуха, вы, невзирая на предельную несуразность факта, вынуждены согласиться, что все сказанное незнакомцем соответствует действительности.
Если особенности вашего характера не позволяют вам верить в марсиан, запросто наведывающихся в ваш дом, тогда визитером может оказаться сам всемогущий Господь. А то и вовсе черт, либо какая-нибудь иная неординарная фигура. Во всяком случае, независимо от облика, пришельцу свойственны три основные характеристики: он имеет властные полномочия, обладает сверхчеловеческими способностями, и каким-то непонятным образом его сверхъестественность воспринимается вами как нечто вполне приемлемое и правдоподобное.

Siin käib jutt skisofreeniast. Kuna droogid mõjuvad samuti, ehk siis pole nad maailma avardajad, vaid sarnaselt vaimuhaigustega luulude tekitajad?

Või äkki on skisofreenikud tavakodanikest kõrgemal vaimsel tasandil?

jpk, 2005-10-03 12:55:41

Seega ei ole siin ka mingeid hoiatusi ega viiteid mingitele tervisele ohtlikele nähtustele – mitte sellepärast, et ma arvaks, et neid ei ole, vaid selletõttu, et esiteks on see meditsiini, mitte psühholoogia valdkond (ja psühholoogiast tahaksin siinkohal rääkida), teiseks ei ole need näitajad erinevatel ainetel enam ühised. Jätan terviseohud rahulikult arstide valdkonnaks.

Selleks, et näha meie igapäevaseid nägemusi, peab inimene sööma, jooma ja hingama. Ilma nende kolmeta ple mingeid nägemusi, filosoofiat ega psühholoogiat.
Kas drooginägemus on norm või kõrvalekalle? Kui norm, siis peaks peale eelpoolmainitud kolme tegevuse, olema igapäevane ka seene-, margi lakkumine ja bensu nuusutamine.
Kui kõrvalekalle, siis on ka alkohol droogiks, mis paneb tuled särama, teeb naised ilusaks ja muudab mere põlvini.

DiaTheo, 2005-10-03 12:56:56

Artiklist:
Nende kahe nägemuse lihtsaks eristamiseks on võetud kasutusele palju termineid – et teha valik, räägin “holistlikust” ja “ratsionalistlikust” tunnetusviisist.

Ja edasi püüab autor sellesse käsitlusse põimida droogide mõju, nagu oleks ka droog kuidagi ... mõtestatud midagi mõistusepärast tegema.

Droogi mõju on primaarselt füüsikalis-keemiline, alles sekundaarsena täheldatakse tema mõju sinna ja tänna tundemaailma piirkonda.

Ajus ei liigu mitte iseseisvad elektriimpulsid, vaid keemilised protsessid. Nende keemiliste protsesside käigus muutuvad rakkude membraanid “elektrijuhtideks” tänu esilekutsutud ioonsidemetele, ioonrändele, võimaldades selliselt moodustada ühenduste jada. Õnneks on nii, et seda jada suudab inimene tavaseisundis juhtida.

Kui nüüd aga manustada drooge, siis muutub rakkude keemiline tasakaal ja tekivad samuti seosed, nagu mõtteprotsessigi korral. Ainult, et need seosed ... on ju puhta kaoselised. Kui nüüd siis keegi satub droogide mõju all rohkem kristlikke või budistlikke visioone nägema, siis see ei tulene ei droogide ega ajuolluse füüsiklalis-keemilistest omadustest, vaid pelgalt asjaolust, et ühe või teise isiku, indiviidi ajuretseptorid ongi statistiliselt suuremas osas hõivatud just nimelt sedalaadi informatsiooniga. Pole siis ime, et ka droogide muidu kaoseline mõju pääseks esile justkui selektiivselt. Selline selektiivsus on näiline, statistilistest näitajatest johtuv, seda püüan väita.

levi, DiaTheo, 2005-10-03 13:15:52

Õnneks on nii, et seda jada suudab inimene tavaseisundis juhtida.

Kas sa mõtlesid selle juhtumise all seda, et inimene ise suudab tavaolukorras mingi aine manustamisel tekkivaid keemilisi protsesse (tekkivat jada) juhtida või sa pidasid selle juhtumise all silmas, et inimene lihtsalt kontrollib, mida tarbida, mida mitte?

Nii etterutates ütlen, et mul tekkis su väitega seoses kohe ka küsimus sellest, et kui selline inimesepoolne (nn tahtejõu või mille abil?) juhtimine oleks võimalik, siis peaks loogiliselt võttes olema võimalik ka ju näiteks hamba -või peavalu kõrvaldamine täiesti üksnes nn mõtte jõul?

DiaTheo, levi, 2005-10-03 13:27:49

Kas sa mõtlesid selle juhtumise all seda, et inimene ise suudab tavaolukorras mingi aine manustamisel tekkivaid keemilisi protsesse (tekkivat jada) juhtida või sa pidasid selle juhtumise all silmas, et inimene lihtsalt kontrollib, mida tarbida, mida mitte?

Natuke eba see mu väljend oli jah.

Aga ma ei pidanud “juhtimise” all ei seda ega teist silmas.

Pidasin silmas, et tavaseisundis suudab inimene juhtida ühenduste jada kaine mõtlemise kaudu. Tahan mõelda kirsimoosist ja juba ongi ajukurdudes retseptorid moodustanud omavaheliste ühenduste jada, mis mind ühte või teise kirsimoosi visiooni juhivad.

Ei muud.

jpk, 2005-10-03 13:28:43

Kui vaadelda seda teise nurga alt – ratsionaal eristab asju ja vaatleb neid üksikuna, kui holist seob ühel või teisel viisil, “õigesti” või “valesti” need asjad mingiks tervikuks. Ratsionaal otsib tõde – see tähendab, ta eitab kõikide sidemete ja seoste olemasolu, mille tõesust ta teistest sidemetest ja seostest paljuski sõltumatult kontrollida ei suuda.

Pidi olema kahte sorti inimesi. Ühed, kes jagavad inimesi kaheks ja teised, kes ei jaga.
Siit artiklist tuleb välja, et jagajateks peaks olema need ratsionaalid - programmeeritud robotid, kes iga programmivälise fenomeniga kohtudes jäävad käed ripakil seisma ja mõistmatult silmi pööritama.

Aga artikli autor seda muidugi ise ei ole. Tema jagab, aga seejuures on rõõmus ja õnnelik holist, kuigi piisikeste ratsionalismisugemetega.
Tea, kas need ratsionalistid ikka on seoksed puupääd, kes näevad vaid seda, mis programm käseb? Äkki on see spektrilaius ikkagi suurem, kui austatud kastitaja välja pakub ja inimesed oma enamuselt on nii füüsikud kui ka lüürikud?

jpk, 2005-10-03 13:38:30

DiaTheo, 2005-10-03 13:27:49

/tsitaat Liblelt ja mingilt muinasjutukangelaselt/
Kuule ole hea mees ja mine sinna, ei tea kuhu ja too mulle seda, ei tea mida?

Millest mõtled sellist palvet kuuldes? Tegelt on ju päris sagedane tunne, et tahaksin nagu midagi, aga ei saa aru, kas tahan torti või panniga pähe.

Ega ma ometi seepärast pidur ole?

33338, 2005-10-03 13:41:47

"alatéadvus - arvuti riisst ja tarkkvara
tavatéadvus - ekràanipiltt “ekràanil ja mejjs”
ülitéadvus - mejje eetilis mor"aalsed txekkspidamised ja nejsstlähhtuvad suhhtumised ekràanil tojjmuvásse"

1) assju ja udu küll kokkupánna ej tohi.
2) ja ülitéadvusele sellise vassteanndmine pole millegagi pxhjendatud.

ja nejsst küsimus: kuj need alused on vigased, milline peab sis olema p'äälisehitis?

levi, DiaTheo, 2005-10-03 13:45:13

Muide, mul on olnud nende valudega üks selline omapärane kogemus. Tulin ükskord (see oli aastaid tagasi) saunast, pea lõhkus otsas (pärast tugevat leilivõtmist esineb mul seda tihti). Heitsin pikali, hakkasin palvetama, et Jumal mult peavalu ära võtaks, palvet järjest pikemat aega korrates...ja järsku kaduski peavalu. See kadumine ei toimunud nii, et oleks jäänud üha vähemaks ja vähemaks kuni lõpliku kaoni, vaid totaalselt järsku. Asemele tuli rahu ja keha hakkas mõnusalt ja õrnalt ‘surisema’, tundsin nagu mingeid hästi kergeid mõnuhooge üle keha. Seda on raske kirjeldada, aga see oli selline väga hea ja rahulik tunne...

Samas olen muude valudega täheldanud ka seda, et kui valutamise ajal tuleb vahele mingi totaalselt järsk elusündmus, mis haarab täielikult mu tähelepanu, siis ei pane enam valu tähele - ta oleks nagu kadunud. Muidugi ei märka ma seda selle jäsrsu elusündmuse ajal, vaid hiljem, kui see järsk muutus mööda läks ja meenus, et ehh, huvitav, kus nüüd valu on.

Jätame palun Jumala mängust välja, sest see on usu küsimus. Kuid esitaksin siiski siit küsimuse, et mis siis tegelikult toimus? Selge, et toimus mingi muutus ka ajus, kuid MILLE või KELLE poolt põhjustatuna, missugune keemiline muudatus aset leidis ning kuidas selline asi üldse lisaainete maniustamiseta aset leida sai?

/tavaliselt kasutan peavalu vastu siiski lisaainet tablettide näol, kuna olen laisk ja kergema vastupanu teed minev inimene/

***