Aasta teel

Aasta on möödunud sellest, kui siin üheskoos teele asusime. Ei olnud tookord veel selge, kui pikale teele ja kui kauaks ning kuipalju ja kui toredaid kaaslasi leiame. Nüüd, kus juba paras jupp mindud, vaheldumisi kõhkluste ja innuga, pettumuste ja rõõmuga, on paras hetk maha istuda ja kaarti uurida. Et kuhu edasi.

Esimene küsimus on, kas vaidlusi maailmavaate teemal on üldse vaja? Kipub ju nii olema, et oma seisukohalt ei tagane niikuinii keegi, aga isiksuse mõttemaailma vundamendi kallal kangutamine, usu halvustamisest rääkimata, sütitab kirgi, raevukaid vaidlusi ja lahinguid, kergesti saadakse haiget ning nii mõnigi kord kannatab lausa tervis.

Kuigi ei saa võtta siinsete vaidluste eesmärgiks ühtse tõe kehtestamist, arvan, et vaielda on paljudele siiski vaja. Tõde võib selguda igaühe jaoks erinev, kusjuures argumentide läbimõtlemine aitab korrastada iseenese mõtteid ja saada oma vaadetelt kindlamaks. Mõttekaaslaste leidmine sealjuures on ekstraboonuseks.

Mööda ei saa minna sel sügisel käivitatud ulatuslikust leimivastasest võitlusest. See seab küsimusi ka VIA tuleviku suhtes. Härra minister Rein Langi poolt algatatud seaduseelnõu tulevik ei ole veel selge , siiski võib juba praegu öelda, et tänase redaktsiooni sõnastuse puhul ei muutu VIA keskkonna seisukohalt seaduse jõustumisega midagi. Iga kommenteerija peab vaid teadma, et laimu või solvangu tõttu kohtusse kaebamise puhul tuleb arvestada, et IP aadressi alusel on võimalik solvaja isik kohtu nõudel välja selgitada. Seadusest otseselt ei tulene seda, millest ajakirjanduses korduvalt juttu on olnud, nagu peaks keskkonna haldaja hakkama tegelema
isikute tuvastamisega ja tulevikus peaksime me kõik hakkama ID kaardiga sisse logima.

Kohe VIA käivitamisest peale on olnud selge seisukoht ja suund avatud keskkonnale. Igasugune suletud, registreerimisega süsteem hoiab rahvast eemale. Ei ole tõenäoline, et netivestlustes kogenematu uus lugeja söandaks alustada oma maailmavaatest ja usust rääkimist oma kodanikunime alt. Arvestades võimalikku töökaaslaste suhtumise muutust, ei oleks see ka mõistlik. Seega, kui sisselogimine tulevikus tehniliselt võimalikuks tehagi, siis eelkõige vabatahtliku valikuna oma püsialiase kaitseks. Ilma sisselogimiseta kommenteerimise võimalus jääb. Samas, selleks et leimi vähendada ja kohtuskäimist vältida jääb kindlasti alles mõõdukas järelmodereerimine, võimalik ka, et kommenteerimispiirangud süstemaatilistele reeglite rikkujatele.

Praegu, kus toimetus on tuleviku suhtes optimistlik ja kaalub arenguplaane, on sobiv hetk arutada ka seda, kas VIA senist kujundust on mõtet muuta või on sinine värv juba pöördumatult meie alateadvusse kinnistunud.

Via.ee toimetus tänab kõiki autoreid ja kommenteerijaid sisuka aasta ja meeldiva koostöö eest. Sünnipäevakingiks on oodatud säravad mõtted ja väärt ideed, mis nii artikliteks kui ka kommentaarideks vormitud saaks ja meie kõigi eeloleva aasta huvitavamaks muudaks.

Head jätkuvat teed!

Maila Moor, 2005-12-01

Artiklile on 104 kommentaari. Loe kommentaare »

***