Via.ee lõunasöök müstikaga

Laupäeval, 2. aprillil kell 13.00 - 16.00
hotellis Ecoland   (Tallinnas, Mähel, Randvere tee 115)

Teemad:

Raivo J. Raave  "Nikolai Berdjajev - loovus ja müstika"

Peeter Liiv  "Ken Wilber kui müstik - teooria ja praktika"

Priit  Kelder  "Müstikast ilma müstikata"

Toomas Help  "Hullumeelsus ja müstika"

Via.ee, 2005-03-22

Artiklile on 187 kommentaari. Loe kommentaare »

***